خوش آمدید

منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

موضوعات : MS
این هم جدید ترین منابع معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط سال 1389 توضیح اینکه:سعی شده کلیه منابع مذکور جمع آوری شده و در سایت قرار گیرد شما میتواند با استفاده از قابلیت جستجو گر گوگل که در بالای سایت میبینید و همچنین جستجو گر سایت واقع در بالا و سمت راست سایت، منابع مورد نظر خود را از سایت دانلود کرده و جهت آمادگی بیشتر آزمون کارشناسی ارشد مطالعه کنید:

منابع معرفی شده آب و فاضلاب:

1Chemistry for Environmental engineering and science,Sawyer & Mccarty
2- Environmental Pollution control Mckinney microbiology (civil and environmental Engineering)
3- Fluid mechanics, Streeter and wylie
4- Water Quality and Treatment, By: AWWA
5- Wastewater engineering, Metcalf & Eddy
6- Water and wastewater technology, Hammer
7- Industrial water pollution control, Eckenfelder

منابع معرفی شده آلودگی هوا:

Air pollution, an introduction 2002,Jeremy colls

منابع معرفی شده مواد زائد جامد:

Handbook of solid waste management,Tchobanglous

منابع معرفی شده کلیات بهداشت محیط:

Environmental engineering" fifth edition 2003,Salvato . J.A


کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی