خوش آمدید

رشته ها و منابع کارشناسی ارشد محیط زیست

موضوعات : MS
معرفی رشته ها و منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و محیط زیست در دانشگاه های آزاد و دولتی ایران:
معرفی رشته ها و منابع کارشناسی ارشد محیط زیست در دانشگاه آزاد :
- علوم محیط زیست در ۳ گرایش تنوع زیستی زیستگاه ها ، آلودگی ، ارزیابی و آزمایش
- مدیریت محیط زیست در ۳ گرایش مدیریت ، اقتصاد ، حقوق

- مهندسی محیط زیست در ۲ گرایش آب و فاضلاب و آلودگی هوا
- معرفی رشته ها و منابع کارشناسی ارشد محیط زیست در دانشگاه دولتی :
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، طراحی محیط ، مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

رشته علوم محیط زیست(آزاد) و محیط زیست دولتی از نظر طرح کنندگان پرسش آزمون و منابع امتحانی تا حدود زیادی همانند هستند.

الف)کتاب ها :
۱) آلودگی های محیط زیست (آب ، هوا ، خاک ، رادیواکتیو و …)
- آلودگی محیط زیست(آب ، خاک ، هوا) – عرفان منش و افیونی – انتشارات ارکان اصفهان.
- آلودگی محیط زیست(هوا ، آب ، خاک ، صوت) – مینو دبیری – انتشارات اتحاد.
- مهندسی محیط زیست – مجید عباسپور – انتشارات دانشگاه آزاد
۲) شناخت و حمایت محیط زیست
- شناخت محیط زیست – ترجمه وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- اکولوژی – اردکانی – انتشارات دانشگاه تهران.
- شالوده بوم شناسی – ترجمه میمندی نژاد – انتشارات دانشگاه تهران.
- طرح ریزی پارک های ملی(پارکداری) – هنریک مجنونیان – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
- شالوده آمایش سرزمین – مجید مخدوم – انتشارات دانشگاه تهران.
- ارزیابی اثرات زیست محیطی – مسعود منوری – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
- زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست – جعفر نوری – انتشارات دانشگاه آزاد.
- واژه نامه های آخر برخی کتاب ها از جمله کتاب شناخت محیط زیست یا مهندسی محیط زیست.
- فرهنگ دوسویه محیط زیست – منوری – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
این درس مجموعه ای است از درس های بوم شناسی مهره داران ، اکولوژی عمومی ، مبانی مدیریت حیات وحش ، فنون مدیریت حیات وحش و زیست شناسی حفاظت.
- جغرافیای زیستی – نیشابوری – انتشارات سمت.
- بوم شناسی و مدیریت حیات وحش – ترجمه مصداقی – انشارات دانشگاه امام رضا(ع).
- مبانی محیط زیست – ترجمه وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- مقدمه ای بر اکولوژی رفتار – ترجمه وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی
- اکولوژی عمومی – نیشابوری – انتشارات دانشگاه پیام نور.
- تنوع حیات – ترجمه وهاب زاده – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- غایه ها و کاربرد آنها در شناسایی پستانداران – خالق زاده بیگ – انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
- جانور شناسی۲ – بهرام کیابی – انتشارات دانشگاه پیام نور.
- راهنمای صحرایی پستانداران ایران – هوشنگ ضیایی – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
- راهنمای صحرایی پرندگان ایران – جمشید منصوری – انتشارات ذهن آویز.
- پرنده شناسی – جمشید منصوری – انتشارات دانشگاه آزاد تنکابن.
- حیات وحش ایران – اسکندر فیروز – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.ب) سایر منابع :
۱) مطالعه جزوه کلاسی استادان زیر :
-مهندس جلیل سرهنگ زاده(استاد دانشگاه یزد)
- دکتر محمود کرمی (دانشگاه تهران + علوم و تحقیقات تهران)
- دکتر بهروز بهروزی راد (واحد علوم تحقیقات اهواز + نور مازندران«تربیت مدرس»)
- مهندس خلیلی پور (دانشگاه علوم و فنون دریایی ، خرمشهر)
- دکتر همامی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
- دکتر کابلی (دانشگاه صنعتی اصفهان + دانشگاه تهران)
- دکتر مخدوم و دکتر یاوری (دانشگاه تهران)
- دکتر کیابی (جزوه های قدیمی – دانشگاه گرگان + دانشگاه شهید بهشتی)

۳) جزوه های سنجش تکمیلی
۴) تست های سال گذشته
۵) مراجعه به جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج
در رشته مدیریت محیط زیست گرایش مدیریت به جای درس های اکولوژی حیات وحش و بیولوژی حیوانات شکاری ، از درس های ریاضیات و آمار و مبانی مدیریت پرسش داده می شود.

منابع :
- تئوری های مدیریت – جاسبی – انتشارات دانشگاه آزاد.
- مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست – محرم نژاد – ناشر : مؤلف.
- اصول و روش های مدیریت زیست محیطی – ترجمه مهرداد اندرودی – نشر کنگره.
- ریاضیات و آمار – مرتضی نصت – انتشارات ؟
- آمار و احتمالات کاربردی – نیکوکار و عربزاده – انتشارات آزاده.
منبع: ۲ – معرفی منابع : ۳ گرایش علوم محیط زیست نیز از نظر درس ها و منابع امتحانی یکی هستند ولی ضریب درس گرایش مورد نظر و درس زبان تخصصی ، ۳ می باشد. ۳) پارکداری و ارزیابی محیط زیست ۴) زبان تخصصی ۵) اکولوژی حیات وحش ۶) بیولوژی حیوانات شکاری ۲) کتاب های آموزشی انتشارات خانیران

معرفی منابع آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در
دانشگاه دولتی (علوم پزشکی و تربیت مدرس):
دروس آب و فاضلاب
1Metcalf & Eddy (2003) Wastewater engineering, treatment and reuse, Forth edition,McGraw-Hill.
2- Twort  A.C, Ratnayaka D.D, (2000) " Water Supply , 5th edition, Butterworth-Heinemann publication.
3- Hammer J. (2003) Water and wastewater technology, 5th edition, Prentice-Hall.
4- Ranald V.G, Fluid mechanics and hyraulics sicmetrical edition
5-Tchobanoglous G and Crites .R (1998) Small and decentralized wastewater management system, First edition, McGraw-Hill.
6- MWH (2005) Water treatment: principles and design, second edition, John Wiley&Sons
7- Sawyer C.N., McCarty P.L and Parkin G.F (2003) Chemistry for environmental engineering and science, fifth edition, McGraw-Hill.
8-Handbook of Water and Wastewater Microbiology
فایل پی دی اف کتاب Handbook of Water and Wastewater Microbiology بند شماره 8 در فهرست کتب الکترونیک سایت موژ موجود است در صورت نیاز از قسمت دریافت فایل و از بخش تالار گفتمان سایت موژ دانلود نمایید.

دوستانی که به هر دلیل نمی توانند از منبع لاتین کتاب متکف استفاده کنند، میتوانند از کتاب ترجمه شده متکف موجود در سایت استفاده نمایند:

ترجمه کتاب تصفیه فاضلاب متکف Wastewater Engineering که از سایت موژ و از لینک ذیل قابل دانلود است:
الف:دانلود کتاب ترجمه شده  تصفیه فاضلاب متکف Wastewater Engineering از موژ-مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
ب:دانلود کتاب اصلی تصفیه فاضلاب متکف Wastewater Engineering از سایت موژ-مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست.


ادامه این مطلب را در تالار گفتمان سایت موژ-مهندسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست بخوانید


کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی