جمعه، 31 فروردين ماه، 1397
سبد خرید
سوال هفته

کدام یک از روش‌های پیشنهادی برای افزایش NPSH موجود در پمپ‌ها محسوب نمی‌شود؟

تحت فشار قرار دادن منبع مکش
افزایش سرعت سیال در ورودی پمپ
کاهش تلفات در لوله مکش
منبع تغذیه بالاتر از پمپ و تحت فشار

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

تلگرام موژ

انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 15 روز پس از درج آگهي تا 1397/02/10
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از درج آگهي تا 1397/02/10
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 85.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 1700000000

تولید، تهیه، فروش و تحویل شامل بارگیری، حمل و تحویل در محل

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/02
تاریخ بازگشایی : 1397/02/10
استان برگزاری : تهران

انجام آزمایشات نمونه های آب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : از ساعت 8 صبح 1397/01/30 الی ساعت 15 مورخ 1397/02/05
استان برگزاری : فارس

انتخاب مشاور جهت امور خدماتی ، پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر مرکزی و ادارات

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/02 الی 1397/02/06 ازساعت 9 الی 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/17 تاساعت 9:30
تاریخ بازگشایی : 1397/02/17 ساعت 10
استان برگزاری : خراسان جنوبی
سپرده شرکت : 968.000.000 ریال

اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت 1397/02/07
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ 1397/02/18
تاریخ بازگشایی : 1397/02/19 ساعت 10:30
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 140.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب 2175675002005 بانک ملی براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
برآورد : 2800000000

اجرای پروژه عمرانی عملیات لوله گذاری فاضلاب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار اولین آگهی لغایت 1397/02/06 در ساعات اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/19 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/02/22 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 2.389.000.000 ريال
برآورد : 53442896906

ارزیابی کیفی- خرید 56 قلم قطعات پمپ آبرسانی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/02
تاریخ بازگشایی : 1397/03/06
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

واگذاری پروژه های شهرک های صنعتی در 12 ردیف

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/02
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/13
تاریخ بازگشایی : 1397/02/15
استان برگزاری : کردستان

احداث استخر ذخیره آب کشاورزی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/09
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/19
تاریخ بازگشایی : 1397/02/20 ساعت 17
استان برگزاری : خراسان شمالی
سپرده شرکت : 321.000.000 ریال
برآورد : 6406648779

واگذاری عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/17
تاریخ ارسال اسناد : تا آخر وقت اداری مورخ 1397/02/17
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003 نزد بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
برآورد : 10800000000

انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ بازگشایی : 1397/02/05
استان برگزاری : یزد
سپرده شرکت : 300.000.000 ريال
برآورد : 6000000000

تجدید- خرید لوله فولادی و تجهیزات برقی و اتصالات مکانیکی مورد نیاز پروژه جداسازی آب شرب از خام

تاریخ انتشار : 1397-01-30
استان برگزاری : خراسان رضوی

تجدید- مجتمع آبرسانی --- آبرسانی به روستا

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/02/03
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 13 مورخ 1397/02/13
تاریخ بازگشایی : ساعت 9 صبح مورح 1397/02/15
استان برگزاری : خراسان جنوبی

حفر چاه دستی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 1397/02/01
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1397/02/09
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 51.670.094 ریال به حساب 2175216016002 نزد بانک ملی شعبه جهانشهر کرج کد 2641 بنام این شرکت
برآورد : 1033401886

امور مربوط به تکمیل و احداث تصفیه پساب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
استان برگزاری : خراسان رضوی

لایروبی و همسطح سازی درب منهول شبکه فاضلاب شهر

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 لغایت 1397/02/08
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/18 ساعت 10
تاریخ بازگشایی : 1397/02/18 ساعت 12
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 1.036.260.000 ریال به صورت تضمین های معتبر یا واریز وجه نقد و یا چک بانکی تضمینی
برآورد : 29408406720

عملیاتراهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمرات و رفع اتفاقات از شبکه های جمع آوری ، خطوط انتقال و انشعابات

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/02/23
تاریخ بازگشایی : 1397/02/26 ساعت 10
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : 1.803.000.000 ريال ضمانت نامه
برآورد : 36046199430

خرید ست انشعاب آب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 14 روز از نشر
تاریخ ارسال اسناد : 14 روز از نشر
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 215.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی یا اوراق مشارکت

خرید 3 دستگاه دیزل 310kw-415hp

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/04
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/17 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/02/18 ساعت 9
استان برگزاری : خراسان جنوبی
سپرده شرکت : 255.000.000 ریال ضمانتنامه معتبر
برآورد : 5100000000

ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه توزیع آب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/19
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 752.195.000 ریال ضمانتنامهبانکی یا فیش واریزی وجه نقد
برآورد : 15043887687

عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و رفع اتفاقات از انشعابات، شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 7 روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/23 تا ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1397/02/26 ساعت 10
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : 1.740.000.000 ریال
برآورد : 34672750739

واگذاری احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ، استخر ذخیره و خط لوله انتقال آب طرح تامین آب اراضی کشاورزی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/03ساعت14:15
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/16 ساعت 14:15
تاریخ بازگشایی : 1397/02/17 ساعت 9
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

ارزیابی کیفی نصب، پایش وبهره برداری کنتورهای هوشمند آب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : تا 1397/01/31تا ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : البرز

اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : از 1397/02/01 الی 1397/02/05 تا ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/16 تا ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1397/02/17 ساعت 12
استان برگزاری : مرکزی
سپرده شرکت : واریز نقدی یا اوراق مشارکت یا ضمانتنامه بانکی منطبق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی

واگذاری پروژه های نصب انشعابات فاضلاب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/13
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/25ساعت 10
تاریخ بازگشایی : 1397/02/25 ساعت 11
استان برگزاری : آذربایجان غربی
سپرده شرکت : 250.000.000 ریال به صورت یکی از تضامین معتبر
برآورد : 500000000

ارزیابی کیفی - عملیات بهره برداری و تعمیر و نگه داری از تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/02/01 از ساعت 7.30 تا 14.30
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/02/16
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1397/02/17
استان برگزاری : یزد
سپرده شرکت : 750.000.000 ریال
برآورد : 7500000000

خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز سیستم برودتی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 الی 1397/02/04
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/17 ساعت 15/30
تاریخ بازگشایی : 1397/02/18 ساعت 15
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : سه درصد از کل مبلغ پیشنهادی به شماره حساب 328911263 بانک کشاورزی شرکت زربال شعبه شادمهر تهران و یا ضمانتنامه معتبر بانکی

خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت اجرای پروژه لوله های دفنی نیروگاه

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : هفت روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم اگهی
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1397/02/13
تاریخ بازگشایی : راس ساعت 10 صبح مورخ 1397/02/15
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 185.000.000 ریال به صورت ارائه یک فقه ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار)

حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری ضربه ای

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-02
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : تهران
برآورد : 5357847958

تامین متمرکز پکیج انشعاب آب ( لوازم انشعاب آب و کنتور) در اقطار مختلف

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-09
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-22
تاریخ بازگشایی : 1397-02-23 ساعت10
استان برگزاری : گیلان
سپرده شرکت : 2.900.000.000 ریال اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره ۶-۱۲۲۲۲۲۲۲-۴۳-۲۹۰۲ بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت به نام شرکت آب و فاضلاب شهری استان گيلان. ب - ضمانتنامه شرکت در مناقصه در وجه شرکت آب و فاضلاب شهری استان گيلان در تعهد بانکهای خصوصی و دولتی مورد تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران حساب شماره ۶-۱۲۲۲۲۲۲۲-۴۳-۲۹۰۲ بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت. تبصره: ضمانتنامه صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری غير بانکی که فاقد مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران باشد ، چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد.

فراخوان ارزیابی کیفی واحد مدیریت پروژه(PMU) پروژه شبکه آبیاری و زهکشی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-11
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-11
تاریخ بازگشایی : 1397-02-15
استان برگزاری : گلستان

عملیات اجرایی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-01
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-01
تاریخ بازگشایی : 1397-02-02
استان برگزاری : اصفهان

اجرای عملیات آبخیزداری

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-04
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : مازندران

اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای چاه چشمه و قنوات انتخابی کمی و کیفی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-03
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-11
تاریخ بازگشایی : 1397-02-15
استان برگزاری : بوشهر

پروژه تکمیل شبکه توزیع آب و احداث ایستگاه

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-05
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : خوزستان

عملیات حفر ٬لوله گذاری وآزمایش پمپاژه سه حلقه چاه آب شرب

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-04
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-18
تاریخ بازگشایی : 1397-03-06
استان برگزاری : خراسان رضوی

حفریک حلقه چاه

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-03
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-16
تاریخ بازگشایی : 1397-02-17
استان برگزاری : فارس

آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-05
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-22
تاریخ بازگشایی : 1397-02-23
استان برگزاری : مازندران

تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب روستاها

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-03
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-16
تاریخ بازگشایی : 1397-02-17
استان برگزاری : فارس

خرید سه ردیف پمپ اتصالات وکب

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/01
استان برگزاری : اصفهان

واگذاری عملیات احداث کانال سرپوشیده

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/29 الی 1397/02/15
استان برگزاری : گلستان
برآورد : 5526039004

اجرای پروژه های : جداسازی آب شرب از فضای سبز---آسفالت گرم ---روکش آسفالت گرم---جدول گذاری معابر---سنگ فرش---اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : الی 1397/02/18
تاریخ ارسال اسناد : پایان وقت اداری 1397/02/18
تاریخ بازگشایی : 1397/02/19 ساعت 11 ظهر
استان برگزاری : خراسان جنوبی

واگذاری پروژه آبرسانی سیار در مناطق عشایری

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/02
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/15 ساعت 9 صبح
تاریخ بازگشایی : 1397/02/15 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : لرستان
برآورد : 20000000000

واگذاری پروژه های شهرک های صنعتی در 12 ردیف

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/02
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/13
تاریخ بازگشایی : 1397/02/15
استان برگزاری : کردستان

خرید دریچه منهول---خرید بکهو و لودر---خرید دستگاه کلرزنی---خرید کیت ابزار آلات ایمنی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت 1397/02/10
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 10 صبح همان روز گشایش پاکت ها
استان برگزاری : خوزستان

ارزیابی کیفی- واگذاری عملیات اجرایی خط رفت منبع آب

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15:30 مورخ 1397/02/08
تاریخ بازگشایی : ساعت 8 صبح مورخ 1397/02/09
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 125.000.000 ریال
برآورد : 2481080653

اجرای عملیات لوله گذاری

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : از نشر نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/02/09
تاریخ بازگشایی : 1397/02/11
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی به مبلغ 378.000.000 ریال یا واریز نقدی به حساب جاری 1002386018 نزد بانک شهر شعبه چهارراه ملاصدرا بنام این سازمان
برآورد : 7547453302

عملیات مرمت و بازسازی بند

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 ساعت 15
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/11 ساعت 11
تاریخ بازگشایی : 1397/02/11 ساعت 12:15
استان برگزاری : کرمان

اجرای پروژه های عمرانی : اجرای دیوار حائل سیل بند

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : به مدت 10 روز از نشر آگهی
تاریخ ارسال اسناد : به مدت 10 روز از نشر آگهی
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : واریز 5 درصد قیمت پیشنهادی به حساب شماره 3100002328009 شهرداری نزد بانک ملی شعبه جویم

اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبتدوم 1397/02/07
تاریخ ارسال اسناد : تاپایان 1397/02/18
تاریخ بازگشایی : 1397/02/19 ساعت 10:30
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 140.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب 2175675002005 بانک ملی براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
برآورد : 2800000000

انجام آزمایشات نمونه های آب

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : از ساعت 8 صبح 1397/01/30 الی ساعت 15 مورخ 1397/02/05
استان برگزاری : فارس

عملیات سنگی ملاتی --- عملیات سنگی گابیونی (بندهای رسوبگیر)

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : ساعت 8 صبح 1397/01/28 تا ساعت 14 مورخ 1397/2/04
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/16
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
سپرده شرکت : ضمانتنامه معتبر بانکی

آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : از 1397/01/29 الی 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/06 الی 1397/02/22
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 235 میلیون ریال
برآورد : 4708000000

انجام عملیات نگهداری - تعمیرات - بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین و تامین آب در شرایط اضطراری

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/02/03
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14:30 مورخ 1397/02/16
تاریخ بازگشایی : ساعت 9 مورخ 1397/02/17
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 294.500.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سیبا به شماره 2175213009005 بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
برآورد : 5889470300

حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهک مارنی - آهکی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/02/03
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14:30 مورخ 1397/02/16
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/17
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 291.500.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سیبا به شماره 2175213009005 بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
برآورد : 5892119263

مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 ساعت 15
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/11 ساعت 11
تاریخ بازگشایی : 1397/02/11 ساعت 11:15
استان برگزاری : کرمان

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 5004 متر

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/02/01
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 13:30 مورخ 1397/02/13
تاریخ بازگشایی : ساعت 11 مورخ 1397/02/15
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 649.500.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سیبا به شماره 2175213009005 بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
برآورد : 12988736689

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 7445 متر

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/02/01
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 13:30 مورخ 1397/02/13
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/15
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 397.5800.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب سیبا به شماره 2175213009005 بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
برآورد : 7954990529

لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع ---لوله گذاری قسمتی از خط انتقال و احداث مخزن آب

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

خدمات نگهداری از فضای سبز، هرس چمن، حصار سبز و اصلاح درختان داخل و اطراف منازل

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/04
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/15 تا ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی : 1397/03/19
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 1.190.333.000 ریال
برآورد : 10158154750

انسداد چاه ها غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه های مجاز

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/01/30
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/02/09
تاریخ بازگشایی : 1397/02/10 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : البرز

عملیات اجرایی اصلاح ایستگاه پمپاژ

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-01 تاساعت 12
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-11 تا ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1397-02-15 ساعت 10
استان برگزاری : لرستان

ارزیابی کیفی - عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شرب شهر

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 لغایت 1397/01/05
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 10 مورخ 1397/02/23
تاریخ بازگشایی : ساعت 11 مورخ 1397/02/23
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 5.720 میلیون ریال
برآورد : 220000000000

واگذاری حق استفاده از فاضلاب جاری

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 الی 1397/02/10
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/12
استان برگزاری : خراسان رضوی

انجام عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی بر روی شبکه، انشعاب و خصوص انتقال تاسیسات آب

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا ساعت 16:15 مورخ 1397/02/08
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/23 ساعت 16:15
تاریخ بازگشایی : پاکات الف و ب 1397/02/29 پاکات ج 1397/03/02 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 243.462.500 ریال بصورت نقدی به حساب جاری شماره 0107807874000 بانک ملی شعبه بلوار شهرری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی
برآورد : 4869250000

تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/05 ساعت 9 الی 14
استان برگزاری : کرمان

احیاء و مرمت قنوات شهرستان

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : ساعت 12 مورخ 1397/02/01
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 16 مورخ 1397/02/11
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/15
استان برگزاری : لرستان

اجرای پروژه مدول دوم تصفیه خانه

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/29 تا 1397/02/08
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/18 ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1397/02/18 ساعت 13
استان برگزاری : آذربایجان غربی

خریداری تعداد 12570 دستگاه کنتور

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/30 تا 1397/02/06
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/02/17
تاریخ بازگشایی : 1397/02/18 ساعت 8 صبح
استان برگزاری : یزد
سپرده شرکت : 653.000.000 ريال

عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم همه روزه به جز ایام تعطیل حداکثر به مدت 10 روز
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 18 مورخ 1397/02/16
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 299.250.000 ریال ضمانت نامه معتبر بانکی یا رسید پرداختی به حساب 0105938186001 بنام سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری نزد بانک ملی
برآورد : 5985000000

اجرای کانال دفع آبهای سطحی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/29 لغایت 1397/02/04
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 200.000.000 ريال
برآورد : 4146920039

آبرسانی مجتمع --- آبرسانی روستا

تاریخ انتشار : 1397-01-29
استان برگزاری : خراسان رضوی

واگذاری بهسازی و مرمت دیواره رودخانه

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از درج آگهي
استان برگزاری : گلستان

انتخاب مشاور جهت انجام خدمات اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای٬چاه٬چشمه

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/02/03
تاریخ ارسال اسناد : تا قبل از پایان وقت اداری مورخ 1397/02/11
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح مورخ 1397/02/15
استان برگزاری : بوشهر

ارزیابی کیفی انتخاب سرمایه گذار جهت تامین و راه اندازی کنتور

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/28 الی1397/02/03
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/22 تا ساعت 14
استان برگزاری : تهران
برآورد : 25000000000

خرید کنتور مولتی جت تمام خشک

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 الی 1397/02/08
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/22 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/02/23 ساعت 14
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 441.250.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تهیه، خرید و اجرای خطوط جمع آوری شبکه فاضلاب شهر

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/29 الی 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/19 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/02/22 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.615.000.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران
برآورد : 32291021966

گشت و بازرسی از منابع آب ٬ انسداد چاههای فاقد پروانه ٬ کنترل بهره برداری و جلوگیری از تخلفات

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-03
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-10 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397-02-11
استان برگزاری : هرمزگان
برآورد : 40000000000

ارزیابی کیفی- گشت و بازرسی از منابع آب ٬ انسداد چاههای فاقد پروانه ٬ کنترل بهره برداری و جلوگیری از تخلفات بخش منابع اب

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-03
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-10
تاریخ بازگشایی : 1397-02-11
استان برگزاری : هرمزگان
برآورد : 4000000000

پشتیبانی, تعمیر و سرویس ادوات ایستگاههای پروژه حوزه های معرف

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : یک روز پس از آگهی نوبت دوم در روزنامه به مدت 10 روز
تاریخ بازگشایی : 1397/02/10 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 170.000.000 ریال

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-06
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-22 ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-24
استان برگزاری : فارس
برآورد : 24000000000

عملیات سنگی گابیونی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-04
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

عملیات سنگی گابیونی (بندهای رسوبگیر)

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-04
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

عملیات سنگی ملاتی (مرمت بندهای رسوبگیر)

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-04
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

عملیات سنگی ملاتی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-04
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

تهیه مصالح و تجهیز چاه

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-05
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب و احداث مخزن

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-05
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال در روستای

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-05
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

بهره برداری از تاسیسات

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-08
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-08
تاریخ بازگشایی : 1397-02-18
استان برگزاری : خوزستان

تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-05
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-05
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-15
تاریخ بازگشایی : 1397-02-16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

خرید دستگاه کلر زنی گازی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-10
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-10
تاریخ بازگشایی : 1397-02-24
استان برگزاری : خوزستان

آبرسانی به روستاهای

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-02
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-13
تاریخ بازگشایی : 1397-02-15
استان برگزاری : اردبیل

لایروبی و بازسازی قنات کهنه کهریز خانکندی/انجام عملیات لایروبی و بازسازی قنات در طول 700 متر با نظارت مقنی معتمد سازمان

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 156.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد
برآورد : 3120000000

احداث ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : ساعت 14:15 روز 1397/02/03
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14:15 روز 1397/02/16
تاریخ بازگشایی : ساعت 9 روز 1397/02/17
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
سپرده شرکت : 431.290.374 ريال ضمانتنامه بانکی

تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 138.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد
برآورد : 2750000000

تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 125.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد
برآورد : 2488000000

تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 روز 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 19 روز 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 روز 1397/02/16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 364.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی و فیش بانکی
برآورد : 7275000000

تهیه مصالح و تجهیز چاه شامل احداث موتورخانه بنایی و تجهیز چاه و حصارکشی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 95.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد
برآورد : 1900000000

تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خط انتقال آب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 روز 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 19 روز 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 روز 1397/02/16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 32.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی و فیش بانکی
برآورد : 621000000

حفاری و لوله گذاری پمپاژ چاه آب روستای سیدآباد-چناران

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان رضوی

تهیه مصالح و تجهیز چاه شامل تهیه، حمل، زیرسازی، نصب و آماده سازی یک باب کانکس

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 19 مورخ 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 64.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد
برآورد : 1264000000

حفر ، آزمایش ، پمپاژ و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/12 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1397/02/15 ساعت 9
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 129.500.000 ريال ضمانت نامه بانکی
برآورد : 2590000000

ساخت پکیج تصفیه آب شرب در شهرستان بابا و تنکابن طبق مشخصات پیوستی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-04
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مازندران

حفاری و لوله گذاری چاه آب روستای جهان آباد-نیشابور

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان رضوی

انجام مطالعات آب و فاضلاب و ابهای سطحی و فضای سبز

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/02 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/13 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1397/02/15 ساعت 9
استان برگزاری : کردستان

صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار اعم از آب بهاء و تعهدات (حقوق انشعاب) آب و فاضلاب که حداقل یک ماه از تاریخ سر رسید آنها گذشته باشد) ، فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب ، تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب ، تبدیل انشعاب غیر مجاز به مجاز ، شناسایی مصارف غیرمجاز و خسارت وارده و جرایم مربوطه - به مدت یک سال شمسی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/27 تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/08 تا آخر وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/02/09 ساعت 10/30
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 221.675.000 ريال ضمانتنانمه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره869404025375 بانک سامان شعبه ستارخان کد 869 به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران
برآورد : 4433500000

عملیات مکانیکی حوزه آبخیز

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/04 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/15 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 10
استان برگزاری : مرکزی
سپرده شرکت : 22.500.000 ريال ضمانت نامه بانکی

عملیات مکانیکی حوزه آبخیز

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/04 ساعت 10
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/15 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 10
استان برگزاری : مرکزی
سپرده شرکت : 31.200.000 ريال ضمانت نامه بانکی

بهسازی و مرمت چشمه

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/12 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1397/02/15 ساعت 9
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 23.8000.000 ريال
برآورد : 476000000

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/10 ساعت 10
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/20 ساعت 10
تاریخ بازگشایی : 1397/02/10 ساعت 12
استان برگزاری : آذربایجان غربی
سپرده شرکت : 200.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

انجام خدمات درآمدی و فروش

تاریخ انتشار : 1397-01-28
استان برگزاری : تهران

تهیه مصلاح و تجهیز چاه در روستای

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/05 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/15 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 10
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 32.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی
برآورد : 621000000

توربو ماشینها (فنها - کمپرسورها - پمپها - توربین

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/01
استان برگزاری : خوزستان

پروژه تامین آب منطقه دایلر اشتهارد ( احداث منبع بتنی) - مشخصات طبق جدول پیوست

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

ایجاد توسعه شبکه معابر شهری

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/06 ساعت 13
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/16 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/01/17 ساعت 10
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 725.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی

عملیات تکمیل شبکه توزیع آب و احداث ایستگاه تقویت فشار آب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/05 ساعت 7/30 الی 16
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/15 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 10/30
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 578.300.000 ریال
برآورد : 11565971045

ساماندهی بستر و حریم رودخانه --- ایجاد توسعه شبکه معابر شهری

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ بازگشایی : 1397/02/17 ساعت 10
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی

ساماندهی بستر و حریم رودخانه

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/06 ساعت 13
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/16 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/02/17 ساعت 10
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 440.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی

انسداد چاه ها غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه های مجاز

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/01/30
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/02/09
تاریخ بازگشایی : 1397/02/10 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : البرز

عملیات لایروبی کانالهای زهکشی و انتقال آب کشاورزی بخش فرگ شهرستان داراب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-30
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

واگذاری عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ ارسال اسناد : تا آخر وقت اداری مورخ 1397/02/17
تاریخ بازگشایی : راس ساعت 15 مورخ 1397/02/17
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : مبلغ سپرده 530.000.000 ریال به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003 نزد بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
برآورد : 10800000000

ارزیابی کیفی - عملیات اجرایی پروژه نوسازی مزرعه

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : پس از درج نوبت دوم
استان برگزاری : هرمزگان
برآورد : 22227491478

لایروبی و بازسازی قنات روستای ارونج/انجام عملیات لایروبی و بازسازی قنات در طول 500 متر با نظارت مقنی معتمد سازمان

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

بازسازی و احیای سیستم آبیاری و آبکشی و لایه روبی چاه در 5/2 هکتار در زمین مشجر

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمان

اصلاحیه : ارزیابی کیفی واگذاری ساماندهی و بازسازی کانال

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/02/01
تاریخ ارسال اسناد : آخر وقت اداری 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : 1397/02/18 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 3.078.000.000 ريال
برآورد : 87871805409

واگذاری انجام عملیات احداث کانال دفع آب ها

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/10 تا پایان وقت اداری
استان برگزاری : اصفهان
برآورد : 2285000000

اجرای حفر چاه واقع در خورشیدکلا شهرستان گلوگاه

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مازندران

ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/28 الی 1397/02/06
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/22 ساعت 15
استان برگزاری : فارس

استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی حاجی آباد یوجان شهرستان خمین

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-04
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

لایروبی و بازسازی قنات عمومی روستای خانکندی/انجام عملیات لایروبی و بازسازی قنات در طول 650 متر با نظارت مقنی معتمد سازمان

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 ساعت 15
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/11 ساعت 11
تاریخ بازگشایی : 1397/02/11 ساعت 11:15
استان برگزاری : کرمان

عملیات مرمت و بازسازی بند

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 ساعت 15
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/11 ساعت 11
تاریخ بازگشایی : 1397/02/11 ساعت 12:15
استان برگزاری : کرمان

پروژه اجرای فضای سبز و تامین آب خام ساحل رودخانه

تاریخ انتشار : 1397-01-28
استان برگزاری : خوزستان
برآورد : 3850000000

بتن ریزی، دیوار چینی، مخلوط ریزی و حفرچاه

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/05
استان برگزاری : تهران

عملیات لایروبی و ترمیم بند و کانال و خط لوله انتقال آب نریان و مادیان بخش فرگ شهرستان داراب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-30
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

احداث مخزن و حصار کشی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : حداثکر تا ساعت 13 روز 1397/02/02
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/13 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1397/02/15 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 313.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی
برآورد : 6258356644

ارزیابی کیفی نصب، پایش وبهره برداری کنتورهای هوشمند آب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : تا 1397/01/31تا ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/02/15
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : البرز

دستگاه هدایت سنج رومیزی (ECمتر) 7310 WTW آلمان وایران کد مشابه 2827210183370009

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-28
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

عملیات اجرای شبکه توزیع شهرک روستای حسین آباد دولاب از توابع شهرستان دامغان

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : سمنان

عملیات اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 200 به طول 150 متر واحداث حوضچه کنتور حجمی روستای خوزنین از شهرستان بویین زهرا با برآورد 367,282,440 ریال

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : قزوین

تخریب و آزاد سازی اعیانی های غیرمجاز

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/01/29
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1397/02/08
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1397/02/09
استان برگزاری : البرز

تامین آب شرب روستای

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/29 لغایت 1397/02/06 ساعت 9 صبح الی 13
استان برگزاری : تهران

الکتروپمپ شناور 11 کیلووات 293/3(طبق لیست پیوست)

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-28
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : گیلان

اصلاحیه : احداث مخزن اضطراری 500 مترمکعبی کامپوزیت بمدت 6 ماه شمسی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 506.617.000 ریال
برآورد : 9553882765

ارزیابی کیفی انتخاب سرمایه گذار جهت تامین و راه اندازی کنتور

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/28 الی1397/02/03
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/22 تا ساعت 14
استان برگزاری : تهران
برآورد : 25000000000

عملیات لایروبی کانالهای زهکشی و انتقال اب کشاورزی بخش مرکزی شهرستان داراب

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-30
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

خرید کنتور مولتی جت تمام خشک

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/01 الی 1397/02/08
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/22 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/02/23 ساعت 14
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 441.250.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تهیه، خرید و اجرای خطوط جمع آوری شبکه فاضلاب شهر

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/29 الی 1397/02/05
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/19 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/02/22 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.615.000.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران
برآورد : 32291021966

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload