جمعه، 4 اسفند ماه، 1396
سبد خرید
سوال هفته

در یک مخزن به عمق 20 فوت آب فشار تقریبی برحسب psi در کف مخزن چقدر است؟

2
5
8
12

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 250 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

محل تبلیغ شما

عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تأسیسات آب روستایی شهرستانها

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 8.45
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : تضمین 996.700.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 19933676017

عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات آب روستایی شهرستان ها

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 9
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : تضمین 1.298.700.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 25792291342

آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 8/30
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : تضمین 1.636.340.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 32726798077

اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی و مخازن و چاهها و کلیه تاسیسات شبکه آب و نگهبانی اداره و تاسیسات آبفای شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/07 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 11
استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی بانکی و یا ضمانتنامه غیربانک یو یا گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها

عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی شهرستان ها

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 8/30
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : تضمین 1.919.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 38379173849

تکمیل خرید و اجرای شبکه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 14
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 1.528.500.000 ریال

تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه توزیع آب شهرک

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/09 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 9
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 468.000.000 ریال

جدول گذاری ، حفر چاه ، فرش موزائیک ، رنگ آمیزی ، نصب روشنایی و درب ورودی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/04 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/14 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/15 ساعت 12
استان برگزاری : یزد
سپرده شرکت : 200.000.000 ريال

نگهداری - نصب انشعاب - اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 1.808.685.000 ریال واریز به حساب بانکی شرکت - تضمین های معتبر معادل مبلغ ذکر شده
برآورد : 36173700000

آبرسانی به روستاها

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 204928000

اجرای بند سنگی و ملاتی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/10 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/22 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/23 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 287.158.369 ريال ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و یا فیش بانکی و یا اوراق مشارکت و یا وثیقه ملکی و یا گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها و یا موارد بند پ، ح و خ آیین نامه تضامین
برآورد : 5743167388

آبرسانی به روستاها

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 194507000

تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن pe80 حدود 3600 متر برای آبرسانی به مجتمع

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 10
استان برگزاری : مرکزی
سپرده شرکت : 250.138.300 ریال
برآورد : 5002764309

آبرسانی به مناطق عشایری

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/09 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 10
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 53.965.711 ريال ضمانتنامه بانکی

آبرسانی به مناطق عشایری

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/04 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15 ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16 ساعت 10
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 73.116.061 ريال ضمانتنامه بانکی

تهیه و اجرای یک باب مخزن 500 متر مکعبی بتنی به همراه فنس و محوطه سازی و حوضچه شیرآلات مربوطه به آبرسانی به روستا

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 10
استان برگزاری : مرکزی
سپرده شرکت : 125.231.000 ریال
برآورد : 2504613656

احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/10 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/22 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/23 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 2.616.890.751 ريال ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و یا فیش بانکی و یا اوراق مشارکت و یا گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها و یا وثیقه ملکی و یا موارد بند پ، ح و خ آیین نامه تضامین

تهیه و اجرای خط انتقال با لوله فولادی گالوانیزه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 10
استان برگزاری : مرکزی
سپرده شرکت : 314.045.700 ریال ضمانتنامه بانکی ـ فیش بانکی وجه نقد
برآورد : 6280913344

بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/09 ساعت 14/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 13/30
استان برگزاری : گلستان
سپرده شرکت : 115.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش بانکی
برآورد : 2290483266

پروژه آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/07 ساعت 17
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 ساعت 17
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 9
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 205.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش بانکی و یا اوراق مشارکت و یا وثیقه ملکی
برآورد : 4086410379

پروژه آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/07 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 ساعت 17
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 9
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 747.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش بانکی و یا اوراق مشارکت و یا وثیقه ملکی
برآورد : 14926884813

عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/04
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1396/12/14
تاریخ بازگشایی : ساعت 8 صبح 1396/12/15
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 637.971.500 ریال ضمانتنامه یا فیش بانکی وجه نقد

عملیات اجرایی تکمیل مجتمع آبرسانی روستایی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/04
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 19 مورخ 1396/12/14
تاریخ بازگشایی : ساعت 8 صبح 1396/12/15
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 1.283.655.180 ریال ضمانتنامه یا فیش بانکی وجه نقد

خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت در اقطار مختلف

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/12ساعت 15/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/13از ساعت 8 صبح
استان برگزاری : اصفهان

ای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله --- احداث ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت15.30 مورخ1396/12/19
تاریخ بازگشایی : از ساعت 8 صبح 1396/12/20
استان برگزاری : اصفهان

واگذاری عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری در منطقه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16 ساعت 9
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 952.000.000 ریال طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
برآورد : 19038413740

حفاری و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 لغایت 1396/12/10 ساعت 18
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 18
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 8 صبح
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 241.680.000 ريال ضمانت نامه بانکی
برآورد : 4833420882

لوله گذاری بطول 950 متر و 75 فقره انشعاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

لوله گذاری وآزمایش پمپاژچاه آب مجتمع گلستان - مه ولات

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان رضوی

لوله گذاری وآزمایش پمپاژچاه آب صنوبر-تربت حیدریه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان رضوی

عملیات آبخیزداری --- - عملیات کنترل سیل و رسوب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : خراسان شمالی

اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و احداث مخزن و محوطه سازی پروژه آبرسانی -- اجرای محوطه سازی ایستگاه های آبرسانی -- رنگ آمیزی و مرمت مخازن هوایی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/03 الی 1396/12/17 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 13/30
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی

ارزیابی کیفی نصب 500 عدد شیر شستشو و 500 کیلومتر شستشوی شبکه آب در سطح شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06 تا ساعت 15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/21 ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 200.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده و یا واریز به حساب شرکت
برآورد : 3908184890

اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ 1396/12/5 تا 1396/12/9
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/21 تا پایان ساعت اداری
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 650.205.603 ریال تضمین ارجاع کار طی ضمانتنامه بانکی معتبر یا رسید بانکی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت سامانه 200963107000018
برآورد : 13004112062

اجرای عملیات زیرسازی فاز --- کنترل طراحی، احداث، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی --- احداث سیستم استحصال آب از پساب تصفیه خانه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 4 روز از تاریخ درج آگهی دوئم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21
استان برگزاری : همدان
سپرده شرکت : واریز نقدی سپرده به حساب 4101107953180851

خرید ونصب کنتورهای مکانیکی هوشمند حجمی برروی چاههای آب شهرکهای صنعتی سطح استان

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

لوله گذاری بطول 1350 متر و 87 فقره انشعاب آب در شهر آشتیان با برآورد 1.218.823.609 ریال

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی, توسعه و نوسازی شبکه امور آب و فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/9
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/50 تاپایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : بوشهر

طراحی و خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی پساب اماکن

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/05
استان برگزاری : اصفهان

خرید، حمل و عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1396/12/09
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16.15 مورخ 1396/12/23
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح مورخ 1396/12/27
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : تضمین 2.293.163.700 ریال به صورت واریز نقدی به حساب جاری 0107807874000 نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری یا ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی به نام این شرکت
برآورد : 72772121884

اصلاحیه : خرید تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیکی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/05
استان برگزاری : اصفهان

احداث آببندان روستا

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/03 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/13 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/14 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : گلستان
سپرده شرکت : 1.199.500.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب 2174204753007 بانک ملی مرکزی به نام سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
برآورد : 23989106219

اجرای عملیات آبیاری سنواتی نهالکاریهای هلالی های آبگیر سپرغان و حاشیه قرق خانشان دریاچه ارومیه با مرمت تشتک در حوزه شهرستان ارومیه به مساحت 350 هکتار

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان غربی

تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی فرجان دهنو شهرستان خمین

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

احداث نهر سرپوشیده خیابان

تاریخ انتشار : 1396-12-03
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 79.873.249 ریال به حساب 0105707039007 بانک ملی ایران به صورت ضمانتنامه بانکی
برآورد : 1597464982

احیاو مرمت چهاررشته قنات اعتباربه صورت اسناد خزانه با تاریخ سررسید 98/04/11به مبلغ 471427000ریال

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمان

عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 6980 متر روستای مرکیه از توابع شهرستان صومعه سرا

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : گیلان

تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی سطح منطقه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 13.721.149
برآورد : 2407049593

تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی سطح منطقه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 22.951.516 ریال
برآورد : 5483838807

واگذاری عملیات اجرای جمع آوری آب های سطحی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : تا 1396/12/09
تاریخ ارسال اسناد : از 1396/12/10 لغایت 1396/12/19 پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 195 میلیون ریال به حساب 2171140904005 دریافت وجوه سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی خلخال یا ضمانتنامه بانکی معتبر
برآورد : 3900000000

انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 تا ساعت 10
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 13
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 885 میلیون ریال به حساب سیبای 2175083305002 بانک ملی شعبه امام خمینی ره قزوین
برآورد : 17677658334

تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی آشناخور شهرستان خمین

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

ارزیابی کیفی - لایروبی و ساماندهی رودخانه ها - انهار و کانال های منطقه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 5از تاریخ انتشار به مدت 4 روز کاری
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
برآورد : 1150000000000

شناسایی سرمایه گذار برای اجرای شبکه آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1396/12/13
استان برگزاری : خراسان رضوی
برآورد : 2110000000000

ارزیابی کیفی احداث شبکه توزیع و شبکه روشنایی معابر -- خط انتقال آب و تجهیز چاه --- شبکه داخلی گازرسانی --- احداث منبع آب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/03 تا 1396/12/08 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/09 تا 1396/12/18 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 لغایت 1396/12/20 ساعت 13
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی ـ برف سنجی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 9
تاریخ بازگشایی : 1396/12/17 ساعت 10
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 190 میلیون ریال
برآورد : 3795000000

خرید اتصالات خط 1100 مربوط به طرح آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : تا آخر وقت اداری مورخ 1396/12/15
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ 1396/12/26
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح ورخ 1396/12/27
استان برگزاری : گلستان
سپرده شرکت : تضمین به مبلغ 230.100.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب بانک ملی 2175084752000
برآورد : 4601337370

بازسازی کانالهای سیرچ و باب گروه خسارت دیده از سیل

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمان

اجرای عملیات آبیاری سنواتی و مرمت تشتک نهالکاری های سنواتی در سایت گزنق شهرستان ارومیه به مساحت 113 هکتار

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان غربی

تهیه ، حمل ، غرس ، نگهداری و آبیاری نهال بهمراه تهیه تمامی مصالح

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/07 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 14:30
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 777.000.000 ريال
برآورد : 15522145284

نگهداری و راهبرد تصفیه خانه فاضلاب ------ نگهداری فضای سبز ----- جمع آوری وانتقال زباله غیرصنعتی و خانگی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
استان برگزاری : تهران

بازسازی قنوات کاظم آباد ماهان- پای سیب چترود و حسین آباد گلباف

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمان

طراحی و اجرای دیوار بتنی کانال و احداث فضای سبز حاشیه رودخانه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : ده روز از نشر
تاریخ ارسال اسناد : ده روز از نشر
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.500.000.000 ریال
برآورد : 30000000000

تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15 تا ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16 ساعت 9
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 428.829.000 ریال به صورت چک بانکی تضمینی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 1-1946533-4-139 بانک سینا شعبه دکتر فاطمی غربی به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06 الی 1396/12/08 ساعت 9 الی 15/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/09 الی 1396/12/20 ساعت 9 الی 15/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 308.0000.000 ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد
برآورد : 6900000000

اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی -- تاسیسات آب روستاها -- حصارکشی تاسیسات آب روستاها -- احداث ایستگاه پمپاژ سایت -- احداث خط انتقال آب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/09 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/21 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : پاکات ارزیابی کیفی 1396/12/22 ساعت 10 صبح و پاکتهای الف و ب و ج 1396/12/27 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : یزد
سپرده شرکت : بصورت یک یا ترکیب یاز تضمین های آیین نامه تضمین معاملات دولتی

ارزیابی کیفی تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی و نیمه اصلی فاضلاب (به طول 12165 متر)

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ 1396/12/09
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 مورخ 1396/12/22
تاریخ بازگشایی : ساعت 11 مورخ 1396/12/23
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 4.922.000.0000 ریال ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانک های دولتی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز - فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 2175161302004 نزد بانک ملی - ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز - اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها - وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناسی رسمی- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی
برآورد : 120054766421

احداث کانال انتقال آب جدول نو براساس فهرست بها 96 وشرایط عمومی پیمان .وپرداخت از طریق اسناد خزانه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

تکمیل طرح آبرسانی ---

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : از 1396/12/03 تا ساعت 14.15 مورخ 1396/12/10
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14.15 مورخ 1396/12/22
تاریخ بازگشایی : ساعت 8 صبح 1396/12/24
استان برگزاری : خراسان شمالی
سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت آبفارس خراسان شمالی

راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب و تاسیسات پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 تا ساعت 14/45
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 177.500.000 ریال واریز به حساب شماره 4046865589 بانک ملت شعبه ولیعصر قزوین و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی و یا اوراق مشارکت و یا وثیقه ملکی و یا ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر و یا ضمانتنامه صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی
برآورد : 3548669904

عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : از زمان انتشار تا ساعت 19 مورخ 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1396/12/20
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح مورخ 1396/12/22
استان برگزاری : یزد

تجدید استعلام مرمت و لایروبی قنات نوکک شهرستان ساوه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

استعلام مرمت و لایروبی قنات کهریز و وراجیل و روستای نشوه شهرستان ساوه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

اجرای قسمتی از خط انتقال آب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/9 تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 10
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 153.500.000 ریال
برآورد : 3069204361

توسعه و بازسازی شبکه آب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/6 تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/17 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 343.123.060 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
برآورد : 6862461079

عملیات رپرگذاری رودخانه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/8 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/9 ساعت 9 صبح
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : آذربایجان غربی
سپرده شرکت : 172.500.000 ریال
برآورد : 3440687896

مرمت و لایروبی قنات چرمک شهرستان ساوه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

تامین کالا - مصالح - تجهیزات و عملیات اجرایی به صورت توام PC تکمیلی مدول اول تصفیه خانه

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : از 1396/12/03 لغایت 1396/12/10 بجز ایام تعطیل
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1396/12/26
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح 1396/12/27
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 1464 میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی
برآورد : 29264653029

ارزیابی کیفی اجرای پروژه های خود عملیات اجرایی بند بتنی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02 تا 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 3.520.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد
برآورد : 109958756338

تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و اجرای سرریز سد

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02 تا 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 1.400.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
برآورد : 27988031132

اجرای خط انتقال و شبکه فاضلاب سطح شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-19
استان برگزاری : همدان

تجدیدفراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-08
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-20
تاریخ بازگشایی : 1396-12-22
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : مبلغ تضمين شرکت درمناقصه (فرآيند ارجاع کار): ۱،۶۳۶،۳۴۰،۰۰۰ ريال
برآورد : 32726798077

عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-08
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-21
تاریخ بازگشایی : 1396-12-23
استان برگزاری : هرمزگان

اصلاح خط انتقال آب شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-10
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-20 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396-12-21 ساعت 9
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 185.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب شماره 2195160804000 بانک صادرات شعبه میدان ورزش
برآورد : 3698335098

اصلاح خط انتقال آب شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-10
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-20 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396-12-21 ساعت 9
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 185.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب شماره 2195160804000 بانک صادرات شعبه میدان ورزش
برآورد : 3698335098

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-19
استان برگزاری : همدان

اجرای خطوط اصلی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 1396-12-07
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 1.750.000.000 ريال
برآورد : 35000000000

عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-08
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-21
تاریخ بازگشایی : 1396-12-23
استان برگزاری : هرمزگان

اجرای خطوط اصلی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 1396-12-07
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 1.750.000.000 ريال
برآورد : 35000000000

تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب روستاهای تحت پوشش

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-19
تاریخ بازگشایی : 1396-12-20
استان برگزاری : فارس

استعلام قیمت: عملیات ترمیم سد انحرافی و پوشش بتنی کانال انتقال

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-13
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-13
تاریخ بازگشایی : 1396-12-14
استان برگزاری : گلستان

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-19
استان برگزاری : همدان

اصلاح خط انتقال آب شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-10
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-20 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396-12-21 ساعت 9
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 185.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب شماره 2195160804000 بانک صادرات شعبه میدان ورزش
برآورد : 3698335098

اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سطح

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-19
استان برگزاری : همدان

تکمیل ایستگاه پمپاژ و حوضچه مکش

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 269.699.995 ریال
برآورد : 5393999908

استعلام قیمت: پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ صوفی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-13
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-13
تاریخ بازگشایی : 1396-12-14
استان برگزاری : گلستان

اصلاح شبکه آب شهری و ساخت انواع حوضچه (بلوکی، آجری و لوله ای)

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-09
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-21
تاریخ بازگشایی : 1396-12-24
استان برگزاری : قم

خرید و اجرای خطوط انتقال پساب از مخزن ۴۰۰ متر مکعبی به مصرف و فضای سبز و اجرای تاسیسات

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-08
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-20
تاریخ بازگشایی : 1396-12-21
استان برگزاری : ایلام

مجتمع آبرسان

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-06
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-20
استان برگزاری : خراسان جنوبی

مجتمع آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-06
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-20
استان برگزاری : خراسان جنوبی

انجام کارهای خدماتی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در سال ۱۳۹۷

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-20
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-20
تاریخ بازگشایی : 1396-12-21
استان برگزاری : زنجان

مدیریت، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات و تجهیزات چاهها ، منابع تولید ، ایس

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-06
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-14
تاریخ بازگشایی : 1397-12-13
استان برگزاری : خراسان شمالی

کاداستر(حدنگاری) اراضی ملی ودولتی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-12
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-19
تاریخ بازگشایی : 1397-01-29
استان برگزاری : کرمانشاه

استعلام قیمت: عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-13
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-13
تاریخ بازگشایی : 1396-12-14
استان برگزاری : گلستان

تجدید مناقصه مجتمع آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-06
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-20
استان برگزاری : خراسان جنوبی

تامین مالی و... شبکه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-09
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-22
تاریخ بازگشایی : 1396-12-23
استان برگزاری : تهران

نصب ۵۰۰ عدد شیر شستشو و ۵۰۰ کیلومتر شستشوی شبکه آب در سطح شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-06
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-21
تاریخ بازگشایی : 1396-12-22
استان برگزاری : فارس

تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب روستاهای تحت پوشش

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-19
استان برگزاری : فارس

کارهای باقیمانده بند انحرافی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
استان برگزاری : خراسان شمالی
برآورد : 8900000000

حفاری و پمپاژ دو حلقه چاه آهکی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 لغایت 1396/12/10 ساعت 18
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 18
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 8 صبح
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 241.680.000 ريال ضمانت نامه بانکی
برآورد : 4833420882

عملیات اجرایی بیابانزدایی و طرح تثبیت شن

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : ساعت 14 روز 1396/12/09
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 15:30 مورخ 1396/12/20
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 روز 1396/12/21
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 607.007.913 ريال موارد بند پ،ح و خ آیین نامه تضامین

واگذاری عملیات اجرای لوله گذاری رفیوژها و پارکهای محله ای

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : 1394/11/29
تاریخ بازگشایی : 1394/12/01
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 0108798157003 نزد بانک ملی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
برآورد : 3000000000

ای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله --- احداث ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت15.30 مورخ1396/12/19
تاریخ بازگشایی : از ساعت 8 صبح 1396/12/20
استان برگزاری : اصفهان

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/30 تا 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 13/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 راس ساعت 11
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 161.300.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب سیبا به شماره 2175213009005 بانک ملی
برآورد : 3224336350

مجتمع آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : خراسان جنوبی
سپرده شرکت : 232000000

واگذاری عملیات مرمت - کانال - دال - جدول - کانیو و...

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : از 1396/11/28 تا آخر وقت اداری 1396/12/07
تاریخ بازگشایی : 1396/12/08 ساعت 14:30
استان برگزاری : گلستان
سپرده شرکت : 175.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب جاری 0205049790000 نزد بانک ملی
برآورد : 3464858135

اپراتوری و راهبری سیستم

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 مورخ 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 19 روز 1396/12/17
تاریخ بازگشایی : ساعت 11 مورخ 1396/12/19
استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری
سپرده شرکت : 120.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی و یا غیربانکی و یا گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها

مجتمع آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : خراسان جنوبی
سپرده شرکت : 97000000

هیه پلی آلومینیوم کلراید برق استفاده در آب شرب --- اصلاح شبکه توزیع آب

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/13 ساعت 13
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/13 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1396/12/14
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی و یا اوراق مشارکت

مجتمع آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : خراسان جنوبی
سپرده شرکت : 116500000

عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه به متراژ 7350 متر

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/29 تا 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15 ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16 ساعت 9
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 416.500.000 ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175213010006 بانک ملی
برآورد : 8329448130

لوله گذاری قسمتی از خط انتقال

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : از 1396/11/29 تا 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : تا آخر وقت اداری 1396/12/15
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت در اقطار مختلف

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/12ساعت 15/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/13از ساعت 8 صبح
استان برگزاری : اصفهان

واگذاری اجرای عملیات آبخیزداری : --- احداث سد رسوبگیر

تاریخ انتشار : 1396-12-02
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 100200256

اجرای لوله گذاری و احداث مخزن واقع در عسگرآباد شهرستان بهشهر

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-06
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مازندران

ارزیابی کیفی نصب 500 عدد شیر شستشو و 500 کیلومتر شستشوی شبکه آب در سطح شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06 تا ساعت 15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/21 ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 200.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده و یا واریز به حساب شرکت
برآورد : 3908184890

احداث مخزن بتنی به میزان 500 متر مکعب

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : تا 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 13/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 9
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 114.600.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175213010006 بانک ملی
برآورد : 2291087008

دستگاه تصفیه آب

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مازندران

مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین و تامین آب

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : تا 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15 ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16 ساعت 11
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 126.500.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175213010006 بانک ملی
برآورد : 2528274040

مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین و تامین آب

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02 تا 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 9/30
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 532.600.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175213010006 بانک ملی
برآورد : 10651251600

مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین و تامین آب

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02 تا 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 13/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 12
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 273.350.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره 2175213010006 بانک ملی
برآورد : 5466004500

انجام عملیات پروژه ساماندهی و لایروبی رودخانه

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 4 روز اداری کاری پاس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز اداری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 راس ساعت 10 صبح
استان برگزاری : کرمانشاه
سپرده شرکت : 670.000.000 ریال
برآورد : 13400000000

خرید لوازم تأسیساتی جهت تصفیه خانه سیرجان 1

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمان

اجاره یکدستگاه تانکرآبرسان جهت مناطق عشایری(بخش مرکزی چغامیش)دزفول

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-06
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خوزستان

عملیات اجرایی بیایان زدایی و طرح تثبیت شن

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : از نوبت اول آگهی الی 1396/12/09 تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : واریز به حساب سیبا به شماره 2174212211004 بانک ملی شعبه اهواز و یا ضمانتنامه بانک ی

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مشترکین آبفا

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02 لغایت 1396/12/09
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 10
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 12
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 631.270.000 ریال تضمین های معتبر و یا به حساب شرکت و یا چک بانکی تضمینی یا رسید وجه و یا چک تضمین شده بانکی
برآورد : 15908846700

احداث کانال سنگی ملاتی روستای گرنام بخش یانسر بهشهر

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مازندران

آبرسانی به روستاها

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 3 روز بعد از نوبت دوم آگهی
استان برگزاری : کردستان

احداث کانال آبرسانی شاغون شهرستان جهرم

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

ارزیابی کیفی - عملیات تجهیز نقاط مصرف آب شبکه آبیاری

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : تا 1396/12/08
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/21 ساعت 15.30
تاریخ بازگشایی : راس ساعت 10 صبح 1396/12/23
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : 258 میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد
برآورد : 5157567995

تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی کهنوج

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمان

پروژه آبرسانی به مجتمع -- پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع -- پروژه آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 3 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی
استان برگزاری : کردستان

الکتروپمپ شناور26کیلووات9Iبه همراه پمپ شناور 663/12

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

اصلاح خط انتقال آب شهر

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/10 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1396/12/20
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 9
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 185.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی وجه نقد
برآورد : 3698335098

پرداخت اسناد خزانه اسلامی از محل بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 یک ساله

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-06
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خوزستان

راهبری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب و تاسیسات پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 تا ساعت 14/45
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 177.500.000 ریال واریز به حساب شماره 4046865589 بانک ملت شعبه ولیعصر قزوین و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی و یا اوراق مشارکت و یا وثیقه ملکی و یا ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر و یا ضمانتنامه صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی
برآورد : 3548669904

آبرسانی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02 لغایت 1396/12/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/06 لغایت 1396/12/15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16
استان برگزاری : لرستان
سپرده شرکت : 5 درصد قیمت پیشنهادی شرکت کننده

عملیات دیوار سنگی رودخانه

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1396/12/10
تاریخ ارسال اسناد : تا 1396/12/20 ساعت 14.30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/21 ساعت 10
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 247.000.000 ریال - ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی (وجه نقد) یا ضمانتنامه غیربانکی
برآورد : 4926849000

حفر یک حلقه چاه دستی به عمق 20 متر در منطقه آب گرم پلنگی کازرون

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

اجرای عملیات آبخیزداری با موضوع اجرای سازه های گابیونی و ملاتی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/04 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/14 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/15 ساعت 9
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 83.672.160 ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی وجه نقد یا اوراق مشارکت

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload