پنجشنبه، 30 فروردين ماه، 1397
سبد خرید
سوال هفته

کدام یک از روش‌های پیشنهادی برای افزایش NPSH موجود در پمپ‌ها محسوب نمی‌شود؟

تحت فشار قرار دادن منبع مکش
افزایش سرعت سیال در ورودی پمپ
کاهش تلفات در لوله مکش
منبع تغذیه بالاتر از پمپ و تحت فشار

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

تلگرام موژ

انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 15 روز پس از درج آگهي تا 1397/02/10
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از درج آگهي تا 1397/02/10
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 85.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 1700000000

ساماندهی دفع پسماندهای شهر

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 1397/02/10
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1397/02/23
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 200.000.000 ریال به حساب 2171126033003 نزد بانک ملی شعبه شهر طالقان کد 2667 بنام این سازمان
برآورد : 4000000000

واگذرای اجرای طرح تفکیک زباله های خشک در سطح شهر

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/03
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 5 درصد کل مبغ به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری 0106347171006 بانک ملی
برآورد : 48969065664

تکمیل ایستگاههای آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ 1397/02/01 لغایت 1397/02/06
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 مورخ 1397/02/18
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/02/19
استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری
برآورد : 3300000000

جذب سرمایه گذار جهت احداث مرکز انباشت و بازیافت زباله

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 15 روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : البرز

خدمات مشاوره و راهبری HSE

تاریخ انتشار : 1397-01-30
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-11
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-11
تاریخ بازگشایی : 1397-02-11
استان برگزاری : هرمزگان

ارزیابی کیفی و فنی ارایه خدمات مشاوره و راهبری

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ ارسال اسناد : دو هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : هرمزگان

ارزیابی کیفی خدمات ایمنی ، بهداشت محیط زیست و راهبری آتش نشانی --- : پروژه پلاستیک ، رنگ آمیزی عایقکاری و سیمانکاری و نوار پیچی تجهیزات و دستگاهها

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : حداکثر 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی

واگذاری بهره برداری از خطوط (دو خط) پردازش و تفکیک زباله و کارکرد ماشین آلات سنگین

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ خرید اسناد : پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 5 درصد مبلغ کل پیشنهادی به حساب جاری 1051899752 بانک رسالت شعبه شهید بابایی و یا ضمانتنامه

جذب سرمایه گذار - احداث و راه اندازی سیستم تبدیل پسماند به انرژی به روش زباله سوزی

تاریخ انتشار : 1397-01-29
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/02/13
استان برگزاری : خراسان رضوی

بررسی فلور گیاهی حاشیه تالاب خورخوران

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

مطالعه فونستیک مارهای دریایی در مناطق حفاظت شده حرا خوران ،تیاب و میناب ،گز و حراو جاسک

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

بررسی فلور گیاهی حاشیه تالاب منطقه حفاظت شده حرا جاسک

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

بررسی فلور گیاهی حاشیه تالاب حرا رود گز

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

بررسی آلودگی میکرو پلاستیک در رسوبات منطقه حفاظت شده حرای گز

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

خدمات ایمنی، بهداشت محیط زیست و راهبری آتش نشانی پالایشگاه و اماکن تابعه

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : حداکثر 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 2.840.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
برآورد : 75983956522

تامین خدمات فنی نیروهای hse شرکت

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-10
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-25 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397-02-30 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 750.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد

امحاء ذباله های عفونی در ماه حدود 3000کیلو ذباله های خونی تحویل رایگان در محل پایگاه های ساری و شهرستان های مازندران .

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مازندران

بررسی توزیع نرمال زمانی گردوغبار براساس پارامتر PM10

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-28
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

شناسایی و ارزیابی کمی و کیفی و فنی شرکت ها جهت واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری و...

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 15 روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : تهران

شناسایی و واگذاری در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست و همچنین ارتقای کمی و کیفی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی : 1397/02/16 ساعت 12 ظهر
استان برگزاری : تهران

شناسایی و دریافت پیشنهادات احداث کارخانه بازیافت خاک و نخاله و پسماندهای عمرانی و ساختمانی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/02/31
استان برگزاری : البرز

انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ ارسال اسناد : 10 روز پس از تاریخ درج آگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 2.000.000.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 1002165568457 بانک شهر شعبه میادین مرکزی کد 205 یا بصورت ضمانتنامه بانکی بنام این سازمان
برآورد : 1401560382

ادوات هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-28
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

انجام خدمات نظارت HSE بر فعالیت پیمانکاران درسطح شهرها و روستاها

تاریخ انتشار : 1397-01-28
تاریخ خرید اسناد : 1397-02-10
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-10
تاریخ بازگشایی : 1397-02-10
استان برگزاری : کردستان

ادوات هواشناسی به شرح پیوست

تاریخ انتشار : 1397-01-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

خرید لوازم دستگاه سنجش ذرات مدل SA برابر لیست پیوست

تاریخ انتشار : 1397-01-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : ایلام

جمع آوری، حمل و دفن زباله های شهری

تاریخ انتشار : 1397-01-27
تاریخ خرید اسناد : تا تاریخ 1397/02/13
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/13
تاریخ بازگشایی : ساعت 18 مورخ 1397/02/13
استان برگزاری : اصفهان

- انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت

تاریخ انتشار : 1397-01-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : بوشهر

تفکیک پسماندهای خشک و تر و بازیافت پسماندها

تاریخ انتشار : 1397-01-27
تاریخ خرید اسناد : بعد از انتشار
تاریخ ارسال اسناد : بعد از انتشار
استان برگزاری : خوزستان

اجرای سیستم ارتینگ ساختمان اداره کل هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-01-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-30
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

ارزیابی کیفی - واگذاری انجام خدمات طراحی، تامین، نصب و راه اندازی ایستگاه پالایش آنلاین آلاینده های هوای محیطی به صورت EPC - به مدت 12 ماه

تاریخ انتشار : 1397-01-26
تاریخ ارسال اسناد : از نوبت اول تا حداکثر هفت روز از نوبت دوم
استان برگزاری : تهران

ارزیابی کیفی و فنی ارایه خدمات مشاوره و راهبری

تاریخ انتشار : 1397-01-26
تاریخ ارسال اسناد : دو هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : هرمزگان

خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیلومتر

تاریخ انتشار : 1397-01-26
تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از درج آگهي
استان برگزاری : لرستان

واگذاری اجرای عملیات دفن بهداشتی زباله

تاریخ انتشار : 1397-01-26
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/26 لغایت 1397/01/29
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 507.835.415 ريال
برآورد : 10156708288

ارزیابی کیفی واگذاری خدمات نظارت HSE

تاریخ انتشار : 1397-01-26
استان برگزاری : کردستان

احداث سه ایستگاه تبخیرسنجی - برف سنجی

تاریخ انتشار : 1397-01-23
تاریخ خرید اسناد : ساعت 19 روز 1397/01/23
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/04 ساعت 9
تاریخ بازگشایی : 1397/02/04 ساعت 10
استان برگزاری : آذربایجان غربی
سپرده شرکت : 190.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و یا واریز نقدی و یا اوراق مشارکت و یا وثیقه بانکی

ساماندهی زباله های عفونی

تاریخ انتشار : 1397-01-23
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/26 لغایت 1397/02/03
استان برگزاری : خوزستان

انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز

تاریخ انتشار : 1397-01-23
تاریخ خرید اسناد : 15 روز پس از درج آگهي تا 1397/02/10
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از درج آگهي تا 1397/02/10
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 85.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 1700000000

جمع آوری زباله ها و پسماندها

تاریخ انتشار : 1397-01-22
تاریخ خرید اسناد : از 1397/01/20
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/01/26
تاریخ بازگشایی : 1397/01/27
استان برگزاری : همدان

اجرای پروژه جمع آوری زباله ها

تاریخ انتشار : 1397-01-22
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 65.000.000 ریال واریز وجه نقد به حساب دهیاری و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمینی
برآورد : 1300000000

تامین خاک جهت پوشش روزانه پسماند در محل دفن

تاریخ انتشار : 1397-01-21
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/02 ساعت 15:30
تاریخ بازگشایی : 1397/02/03 ساعت 9
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 75.000.000 ريال به صورت واریز به حساب 10004220922 بانک شهر یا ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینشده بانکی
برآورد : 1500000000

واگذاری دفن پسماند عفونی و خانگی

تاریخ انتشار : 1397-01-21
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/02 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/02/03
استان برگزاری : همدان
سپرده شرکت : 126.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب سیبا 03-115341690-043-3310 بانک انصار نزد شعبه مرکزی
برآورد : 2512554552

خرید جعبه اسکرین هواشناسی,تشت تبخیر, فرمهای مخصوص دستگاههای هواشناسی طبق استعلام پیوست

تاریخ انتشار : 1397-01-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خوزستان

عملیات اجرایی تغییر خوراک آب آتش نشانی

تاریخ انتشار : 1397-01-21
تاریخ خرید اسناد : حداثکر ظرف مدت پنج روز از درج آگهی نوبت سوم
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 85.000.000 ريال

ارزیابی کیفی - واگذاری انجام خدمات طراحی، تامین، نصب و راه اندازی ایستگاه پالایش آنلاین آلاینده های هوای محیطی به صورت EPC - به مدت 12 ماه

تاریخ انتشار : 1397-01-21
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/09
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/30
تاریخ بازگشایی : 1397/03/28
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 106.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

تفکیک پسماندهای خشک و تر و بازیافت پسماندها

تاریخ انتشار : 1397-01-20
تاریخ خرید اسناد : بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : خوزستان

فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال

تاریخ انتشار : 1397-01-20
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-01-20
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

واگذاری پروژه حفظ و نگهداری سکوی زباله و حمل زباله

تاریخ انتشار : 1397-01-20
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/08 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/02/09 ساعت 14
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 1.175.000.000 ریال واریز به حساب 100823004139 بانک شهر شعبه فردیس و یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 23500000000

سامانه جامع پسماند شهرداری

تاریخ انتشار : 1397-01-20
استان برگزاری : خراسان رضوی

احداث سه ایستگاه تبخیرسنجی - برف سنجی

تاریخ انتشار : 1397-01-20
تاریخ خرید اسناد : از 1397/01/20
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/04 ساعت 9
تاریخ بازگشایی : 1397/02/04 ساعت 10
استان برگزاری : آذربایجان غربی
سپرده شرکت : 190.000.000 ریال
برآورد : 3795000000

واگذاری انجام خدمات اداره مرکزی، اداره دوم، مجموعه مسکونی آبشار، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه فضای سبز و ساختمانی سدهای و همچنینی قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه خود

تاریخ انتشار : 1397-01-19
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/25
تاریخ ارسال اسناد : ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 3.200.000.000 ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
برآورد : 98000000000

اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء در سطح شهر

تاریخ انتشار : 1397-01-19
استان برگزاری : مازندران

خرید سامانه سنجش گرد و غبار - سامانه پایش باران اسیدی و سامانه سنجش وضع هوای حاضر

تاریخ انتشار : 1397-01-18
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 16 مورخ 1397/01/18
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/01/19
استان برگزاری : تهران

خرید یکدستگاه آنالایزر زیست محیطی جهت سیستم پایش لحظه ای زیست محیطی

تاریخ انتشار : 1397-01-18
تاریخ خرید اسناد : 7 روز کاری از آخرین نوبت دوم اگهی
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 عصر 1397/01/30
تاریخ بازگشایی : 1397/02/01 راس ساعت 10 صبح
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 185.000.000 ریال به صورت ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7) بنام مناقصه گزار

خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سلومتر به همراه متعلقات و زیرساخت های لازم

تاریخ انتشار : 1397-01-18
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
استان برگزاری : لرستان

عملیات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت

تاریخ انتشار : 1397-01-18
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/23 تا پایان وقت اداری
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 100.000.000 ریال چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی

واگذاری انجام خدمات طراحی، تامین، نصب و راه اندازی ایستگاه پالایش آنلاین آلاینده های هوای محیطی به صورت EPC

تاریخ انتشار : 1397-01-18
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/09
تاریخ ارسال اسناد : 1397/02/30
تاریخ بازگشایی : 1397/03/28
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 106.00.000 ریال ضمانتنامه بانکی

انجام امور خدماتی و پشتیبانی اداره کل

تاریخ انتشار : 1397-01-16
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/19 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1397/01/30 ساعت 10
تاریخ بازگشایی : 1397/01/30 ساعت 11
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 170.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی

خرید و حمل قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی شامل تجهیز شبکه اندازه گیری منابع آب سطحی استان به ادوات و تجهیزات نوین الکترونیکی ثبت و انتقال اطلاعات و نوین سازی تجهیزات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی

تاریخ انتشار : 1397-01-16
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/16 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1397/01/28 ساعت 10
تاریخ بازگشایی : 1397/01/28 ساعت 13
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 180.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی (وجه نقد) یا ضمانتنامه غیربانکی یا اوراق مشارکت یا وثیقه ملکی

خرید, حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاه های آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب

تاریخ انتشار : 1397-01-14
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/26 لغایت 1397/01/16
تاریخ ارسال اسناد : 1397/01/16
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : مبلغ 180.000.000 ریال

واگذاری مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-01-14
تاریخ ارسال اسناد : 1397/01/23 تا ساعت 18
تاریخ بازگشایی : 1397/01/26 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری
برآورد : 3500000000

خرید یکدستگاه آنالایزر زیست محیطی جهت سیستم پایش لحظه ای زیست محیطی

تاریخ انتشار : 1397-01-14
تاریخ خرید اسناد : 7 روز کاری از آخرین نوبت دوم اگهی
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 15 عصر 1397/01/30
تاریخ بازگشایی : 1397/02/01 راس ساعت 10 صبح
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 185.000.000 ریال به صورت ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حساب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7) بنام مناقصه گزار

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب ------ خرید و حمل قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاه های آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب

تاریخ انتشار : 1396-12-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/26 لغایت 1397/01/16
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه 1397/01/28 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : مبلغ تضمین به شماره حساب سیبای 2175083305002 بانک ملی شعبه امام خمینی(ره) قزوین جهت واریز نقدی به نام شرکت آب منطقه ای قزوین

اصلاحیه: خرید سامانه سنجش گرد و غبار - سامانه پایش باران اسیدی و سامانه سنجش وضع هوای حاضر

تاریخ انتشار : 1396-12-27
تاریخ خرید اسناد : ساعت 16 مورخ 1396/12/27
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 16 مورخ 1397/01/18
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/01/19
استان برگزاری : تهران

بهبود و ارتقاء سامانه ایستگاه های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با امکان استفاده از بستر فیبر نوری به شرح فایل پیوست

تاریخ انتشار : 1396-12-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-26
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خوزستان

خرید، نصب و راه اندازی 30 عدد ایستگاه پایش ذرات هوای محیط PM2.5 - PM10

تاریخ انتشار : 1396-12-21
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/25 تا ساعت 17
تاریخ ارسال اسناد : 1397/01/15 تا ساعت 17
تاریخ بازگشایی : 1397/01/19 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 6.400.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

ایستگاه خودکار هواشناسی به شرح پیوست

تاریخ انتشار : 1396-12-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

باران سنج به شرح پیوست

تاریخ انتشار : 1396-12-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

شناسایی شرکت ها ، سازمان ها و ... که در زمینه آموزش بهداشت ایمنی و محیط زیست (hse)

تاریخ انتشار : 1396-12-21
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1396/12/23
استان برگزاری : خوزستان

نگهداری,تامین و تعویض قطعات یدکی و مصرفی,سرویس و کالیبراسیون دوره ای,تعمیر مورد نیاز آنالایزرهایک عدد ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا مدلHORIBA

تاریخ انتشار : 1396-12-20
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-20
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

راهبری ایستگاه سنجش کیفی هوا در شهرهای آبیک و البرز(تامین قطعات در صورت نیاز بر عهده مجری خواهد بود)

تاریخ انتشار : 1396-12-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : قزوین

تهیه گزارش مطالعاتی ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد شهرک تخصصی داروئی آرایشی بهداشتی سپیدان2

تاریخ انتشار : 1396-12-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

تهیه گزارش مطالعاتی ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد شهرک صنعتی کوار

تاریخ انتشار : 1396-12-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

انجام و ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری از ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده استان اردبیل

تاریخ انتشار : 1396-12-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

شناسایی و واگذاری در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست و همچنین ارتقای سطح کیفیت

تاریخ انتشار : 1396-12-19
تاریخ خرید اسناد : حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از درج آگهي
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح مورخ 1397/01/19
استان برگزاری : تهران

خرید، نصب و راه اندازی 30 عدد ایستگاه پایش ذرات هوای محیط PM2.5 - PM10

تاریخ انتشار : 1396-12-19
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/25 تا ساعت 17
تاریخ ارسال اسناد : 1397/01/15 تا ساعت 17
تاریخ بازگشایی : 1397/01/19 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 6.400.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

خرید 7590 کیلوگرم ورقه ذوزنقه ای و ورق صاف گالوانیزه با یک طرف رنگ

تاریخ انتشار : 1396-12-19
تاریخ خرید اسناد : 7 روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال اسناد : 7 روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : زنجان

خدمات مورد نیاز به شرح فایل بارگذاری شده و اولویت های مرتبط مشروح

تاریخ انتشار : 1396-12-17
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-19
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کردستان

استعلام مطالعات تفصیلی اجرائی آبخیزداری و تدوین سند راهبردی

تاریخ انتشار : 1396-12-17
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 10 مورخ 1396/12/17
استان برگزاری : یزد
برآورد : 1300000000

انجام خدمات کارشناسی ظرفیت سازی و توانمند سازی (تسهیلگری و تعمیم دستاوردهای پروژه منارید)

تاریخ انتشار : 1396-12-17
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 10 مورخ 1396/12/17
استان برگزاری : یزد
برآورد : 600000000

واگذاری امور بارگیری، حمل و دفن زباله

تاریخ انتشار : 1396-12-17
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/12 لغایت 1396/12/16 در ساعات اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/26
تاریخ بازگشایی : 1396/12/27 ساعت 14
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 551.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری آمل یا واریز در وجه حساب سیبا 0220668982000 بنام شهرداری آمل
برآورد : 11017136000

نصب دستگاه ازن جهت حذف بار میکروبی آب های ورودی به استخر پرورش ماهی

تاریخ انتشار : 1396-12-16
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : قزوین

پکیج دیواری مدل Alkon 3s A70 - کیلوکالری در ساعت 60/000 وزن 58 ابعاد 26*61*93 -70 کیلو وات

تاریخ انتشار : 1396-12-16
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-16
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان رضوی

اجرای عملیات : راهبری کارخانه کمپوست، پردازش خطوط موجود و تولید کود نرم و گرانوله با ظرفیت پذیرش ورودی حداکثر 500 تن در یک شیفت کاری

تاریخ انتشار : 1396-12-16
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار اگهی
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان ساعت اداری مورخ 1396/12/27
تاریخ بازگشایی : 1396/12/27
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : سپرده 212.819.344 ریال
برآورد : 4256386871

اصلاحیه : اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندها در مرکز دفن

تاریخ انتشار : 1396-12-16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/27 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1396/12/27 راس ساعت 15
استان برگزاری : البرز

ایستگاه کامل هواشناسی تئودور فریدریش

تاریخ انتشار : 1396-12-14
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-14
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

شناسایی شرکت ها ، سازمان ها و ... که در زمینه آموزش بهداشت ایمنی و محیط زیست (hse)

تاریخ انتشار : 1396-12-14
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1396/12/23
استان برگزاری : خوزستان

ساماندهی و ایجاد محل های دفن بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396-12-14
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/26
استان برگزاری : تهران

خرید سامانه سنجش گرد و غبار - سامانه پایش باران اسیدی و سامانه سنجش وضع هوای حاضر

تاریخ انتشار : 1396-12-13
تاریخ خرید اسناد : ساعت 16 مورخ 1396/12/19
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 16 مورخ 1396/12/29
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/01/18
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.650.000.000 ريال

طرح پژوهشی پهنه بندی پتانسیل سرمازدگی بر اساس مدلهای جوی در استان همدان

تاریخ انتشار : 1396-12-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-16
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : همدان

واگذاری مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1396-12-13
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ 1396/12/10 الی 1396/12/14
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 18 مورخ 1396/12/24
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح مورخ 1396/12/26
استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری
برآورد : 3500000000

واگذاری طراحی پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد بین المللی iso9001ف راه اندازی دفتر pmo پروژه احداث پتروشیمی منطبق با استاندارد مدیریت پروژه qc/qa پروژه، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت hse، سیستم مدیریت زیست محیطی منطبق با استاندارد iso14001

تاریخ انتشار : 1396-12-13
تاریخ خرید اسناد : یک هفته بعد از تاریخ درج آگهی
استان برگزاری : اردبیل

واگذاری مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1396-12-12
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/14 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/24 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/26 ساعت 10
استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری
سپرده شرکت : مبلغ 175.000.000 ریال

انجام مطالعات و شناسایی کانون های آلاینده دریاچه اوان و بررسی میزان آلودگی هریک از کانون ها پرداخت اوراق اسنادخزانه اسلامی با سررسید مهرماه 1397

تاریخ انتشار : 1396-12-12
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-15
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : قزوین

خرید سامانه سنجش گرد و غبار - سامانه پایش باران اسیدی و سامانه سنجش وضع هوای حاضر

تاریخ انتشار : 1396-12-12
تاریخ خرید اسناد : ساعت 16 مورخ 1396/12/19
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 16 مورخ 1396/12/29
تاریخ بازگشایی : ساعت 10 مورخ 1397/01/18
استان برگزاری : تهران

انجام فعالیت های مرتبط با کنترل بیماری های حیات وحش،ضد عفونی نمودن آبشخورها در مناطق تحت مدیریت،پایش و رصد بیماری در پرندگان و پستانداران وحشی

تاریخ انتشار : 1396-12-12
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-16
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : قزوین

انجام خدمات مورد نیاز بهداشت - محیط زیست - ایمنی - امداد و نجات و راهبری تعمیر و نگهداری خودروها - آمبولانس ها و تجهیزات آتش نشانی

تاریخ انتشار : 1396-12-10
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/16
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/01/26
تاریخ بازگشایی : ساعت 15 مورخ 1397/01/27
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 674.575.000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقدی

واگذاری امور بارگیری، حمل و دفن زباله

تاریخ انتشار : 1396-12-10
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/12 لغایت 1396/12/16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/26
تاریخ بازگشایی : 1396/12/27 ساعت 14
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 551.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب سیبا 0220668982000
برآورد : 11017136000

خریداری اندازه گیری آلایندگی خودرو GS02 - ONE - OBS برند HORBA

تاریخ انتشار : 1396-12-10
تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 300.000.000 ریال به حساب جاری 700820404542 بانک شهر شعبه سهروردی شمالی به نام شرکت کنترل کیفیت هوا یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر

عملیات تعمیر و نگهداری ایستگاه های سنجش آلودگی هوا

تاریخ انتشار : 1396-12-10
تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به حساب جاری 700820404542 بانک شهر شعبه شهید سهروردی شمالی به نام شرکت کنترل کیفیت هوا یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر

سیلومتر CBME80

تاریخ انتشار : 1396-12-09
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

دستگاه CTD

تاریخ انتشار : 1396-12-09
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

طرح پژوهشی پهنه بندی پتانسیل سرمازدگی بر اساس مدلهای جوی در استان همدان

تاریخ انتشار : 1396-12-09
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-12
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : همدان

ارائه طرح جامع مدیریت پسماند و انتخاب مشاور

تاریخ انتشار : 1396-12-09
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/03 لغایت 1396/12/10
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/13
استان برگزاری : آذربایجان غربی

استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سدها و شبکه های

تاریخ انتشار : 1396-12-09
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-19
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-19
تاریخ بازگشایی : 1396-12-20
استان برگزاری : گلستان

استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سدها و شبکه های

تاریخ انتشار : 1396-12-09
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-19
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-19
تاریخ بازگشایی : 1396-12-20
استان برگزاری : گلستان

ایستگاه هواشناسی عقدا دیوارپوش pvc به همراه ابزاد دور پنجره و قرنیز

تاریخ انتشار : 1396-12-08
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-10
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : یزد

اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندها در مرکز دفن

تاریخ انتشار : 1396-12-08
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/20 پایان وقت اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/20 ساعت 15
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 1.515.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده 1006863376 بانک شهر شعبه میدان توحید به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج
برآورد : 3305220000

ساماندهی و ایجاد محل های دفن بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396-12-07
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/26
استان برگزاری : تهران

انجام خدمات HSE و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و خدمات مربوط به تعمیر ، نگهداری و شارژ خاموش کننده ها و ادوات آتش نشانی شرکت

تاریخ انتشار : 1396-12-06
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/08
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/20
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 1.657.779.701 ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب 0100556652009 بانک صادرات

احداث ۳ ایستگاه تبخیر سنجی و برف سنجی

تاریخ انتشار : 1396-12-06
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-10
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-17
تاریخ بازگشایی : 1396-12-17
استان برگزاری : کردستان

انجام خدمات مورد نیاز بهداشت - محیط زیست - ایمنی - امداد و نجات و راهبری تعمیر و نگهداری خودروها - آمبولانس ها و تجهیزات آتش نشانی

تاریخ انتشار : 1396-12-05
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/16
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/01/26
تاریخ بازگشایی : ساعت 15 مورخ 1397/01/27
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 674.575.000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقدی

واگذاری جداسازی و تفکیک پسماند عادی در مقصد

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/13 پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : یک هفته از اخرین مهلت ارسال پیشنهادات
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 25.000.000 ریال

احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی ـ برف سنجی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 9
تاریخ بازگشایی : 1396/12/17 ساعت 10
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 190 میلیون ریال
برآورد : 3795000000

انجام خدمات مورد نیاز بهداشت٬ محیط زیست٬ ایمنی٬ امدادو نجات و راهبری٬ تعمیر و ن

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-16
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-16
تاریخ بازگشایی : 1397-01-27
استان برگزاری : بوشهر

انجام خدمات مورد نیاز بهداشت - محیط زیست - ایمنی - امداد و نجات و راهبری تعمیر و نگهداری خودروها - آمبولانس ها و تجهیزات آتش نشانی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1397/01/14
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1396/01/26
تاریخ بازگشایی : ساعت 15 مورخ 1397/01/27
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 674.575.000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقدی

خرید ، حمل و نصب تجهیزات ایستگاه پایش آنلاین هوای محیطی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/30 لغایت پایان وقت اداری 1396/12/07 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/22 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1396/12/23
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : 350.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی
برآورد : 7000000000

سرمایه گذاری --- واگذاری احداث خطوط جداسازی مواد زائد (خطوط پردازش 250 تنی) و خطوط پالایش کود کمپوست و ساخت سیستم گرانوله کود و اورهال کردن دو خط موجود

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 10 روز بعد از نشر اگهی نوبت دوم
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : سپرده دو میلیارد و پانصد هزار ریال به حساب سپرده 8263249580 نزد بانک ملت به نام این شرکت یا یک فقره ضمانتنامه بانکی در وجه این شرکت و قابل تمدید بنا به درخواست شرکت

واگذاری انجام پروژه ساماندهی و جمع آوری ضایعات سطح شهر (طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی)

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت 10 روز
استان برگزاری : تهران

احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی ـ برف سنجی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 9
تاریخ بازگشایی : 1396/12/17 ساعت 10
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 190 میلیون ریال
برآورد : 3795000000

فراخوان تهیه و تدوین طرح جامع پدافند غیر عامل استان یزد مدارک پیوست می باشد

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : یزد

ارزیابی کیفی (فشرده) خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/03 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/17 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 10
استان برگزاری : یزد
سپرده شرکت : 159.500.000 ريال ضمانتنامه بانکی و یا فیش بانکی

عملیات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06 تا پایان وقت اداری
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 100.000.000 ریال چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی

ارزیابی کیفی (فشرده) خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری 4 سیستم خودکار هواشناسی و 11 سیستم خودکار باران سنجی همراه با دیتالاگریدکسی

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/28 الی 1396/12/02 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/12 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/13 ساعت 11
استان برگزاری : یزد

خرید ٬ نصب ٬ راه اندازی ٬ بهره برداری و نگهداری ۴ سیستم خودکار هواشناسی و ۱۱ سیستم خودکار باران سنجی

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-12
تاریخ بازگشایی : 1396-12-13
استان برگزاری : یزد

اجرای عملیات طراحی تهیه مصالح و ماشین آلات ساخت و نصب ابنیه تاسیسات مکانیکی برقی و راه اندازی خط 250 تنی سوم تفکیک و پردازش پسماندهای شهری به همراه بهره برداری از آن به مدت یک سال در سایت دفن پسماندهای

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/03 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1396/12/05 ساعت 15
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 1.295.000.000 ریال به حساب جاری 100786663103 بانک شهر شعبه کریمخان زند شیراز به نام سپرده امانی شهرداری شیراز سازمان مدیریت پسماند
برآورد : 25900000000

ارزیابی کیفی (فشرده) خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری 4 سیستم خودکار هواشناسی و 11 سیستم خودکار باران سنجی همراه با دیتالاگریدکسی

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/28 الی 1396/12/02 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/12 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/12/13 ساعت 11
استان برگزاری : یزد

سرمایه گذاری --- واگذاری احداث خطوط جداسازی مواد زائد (خطوط پردازش 250 تنی) و خطوط پالایش کود کمپوست و ساخت سیستم گرانوله کود و اورهال کردن دو خط موجود

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 10 روز بعد از نشر اگهی نوبت دوم
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : سپرده دومیلیارد و پانصد هزار ریال به حساب سپرده 8263249580 نزد بانک ملت به نام این شرکت یا یک فقره ضمانتنامه بانکی در وجه این شرکت و قابل تمدید بنا به درخواست شرکت

ایستگاه خودکار اندازه گیری پارامترهای جوی

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : قزوین

امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/13 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/14 ساعت 11
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 884.643.000 ريال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بانک ملی
برآورد : 17692860000

واگذاری انجام پروژه ساماندهی و جمع آوری ضایعات سطح شهر (طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی)

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : از نشر اگهی ده روز
استان برگزاری : تهران

مقدار 150 تن و امحاء ضایعات آب

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : ده روز از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 12-10
استان برگزاری : زنجان

انجام و ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری از ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده استان اردبیل

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

واگذاری امور بارگیری، حمل و دفن زباله

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 4 روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/08
تاریخ بازگشایی : 1396/12/09 ساعت 14
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 551.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب سیبا 0220668982000
برآورد : 11017136000

خرید خدمت امحاء زباله های عفونی ، تیز و برنده بیمارستان های تابعه خود به روش سیستم اتوکلاو

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 1396-11-24
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 1396-12-06
استان برگزاری : بوشهر

شناسایی سرمایه گذار - واگذاری احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از مراکز بازیافت نخاله های ساختمانی به روش B.O.O/B.O.T/B.O.L.T

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری 1396/11/28
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 1396/12/13 از ساعت 9 الی 14
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : مبلغ 5 میلیون ریال (غیرقابل استرداد) واریز به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شماره 7005050 نزد بانک شهر شعبه آفریقا - اسفندیار کد 473 به نام سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران

ارزیابی کیفی مهندسان مشاور و تهیه لیست بلند و کوتاه از مهندسان مشاور حائز شرایط آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران متناسب و فعال در حوزه های زیر به منظور استفاده از خدمات آنها در پروژه های آزادراهی

تاریخ انتشار : 1396-11-18
تاریخ خرید اسناد : حداکثر 7 روز از درج اگهی
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر بمدت 14 روز از پایان مهلت تعیین شده
استان برگزاری : تهران

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پروژه تدوین سند

تاریخ انتشار : 1396-11-18
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/24 ساعت 16:30
تاریخ بازگشایی : 1396/11/25 ساعت 10
استان برگزاری : تهران

راهبری ایستگاههای سنجش هوا شهرستانهای اشتهارد فردیس - ساوجبلاغ - نظراباد با تعویض و تعمیر قطعات یدکی و مصرفی به مدت یکسال

تاریخ انتشار : 1396-11-17
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-18
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

شناسایی سرمایه گذار - واگذاری احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از مراکز بازیافت نخاله های ساختمانی به روش B.O.O/B.O.T/B.O.L.T با فرآیند ترجیحا خشک و نیمه خشک (بدون استفاده از آب) و جداسازی گچ و آهک از نخاله و تولید محصولات جانبی

تاریخ انتشار : 1396-11-17
تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری 1396/11/28
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 1396/12/13 از ساعت 9 الی 14
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : مبلغ 5 میلیون ریال (غیرقابل استرداد) واریز به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شماره 7005050 نزد بانک شهر شعبه آفریقا - اسفندیار کد 473 به نام سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران

ارزیابی کیفی مشاوران ذیصلاح در زمینه پروژه های راهسازی

تاریخ انتشار : 1396-11-17
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از تاریخ آخرین انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران

ارزیابی کیفی مهندسان مشاور و تهیه لیست بلند و کوتاه از مهندسان مشاور حائز شرایط آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران متناسب و فعال در حوزه های زیر به منظور استفاده از خدمات آنها در پروژه های آزادراهی

تاریخ انتشار : 1396-11-17
تاریخ خرید اسناد : حداکثر 7 روز از درج اگهی
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر بمدت 14 روز از پایان مهلت تعیین شده
استان برگزاری : تهران

واگذاری انجام امور خدمات شهری مدت دو سال

تاریخ انتشار : 1396-11-17
تاریخ خرید اسناد : تا 1396/11/28
تاریخ ارسال اسناد : تا 1396/11/28
استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری

انجام عملیات جمع اوری کلیه پسماندهای خانگی ، نخاله ها و شاخه های درختان سطح شهر به همراه تامین ماشین آلات و نیروهای لازم

تاریخ انتشار : 1396-11-16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/11/25
تاریخ بازگشایی : 1396/11/28
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 5 درصد مبلغ کل پیشنهادی به حساب 0106816570008 بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی

ارزیابی کیفی مشاوران ذیصلاح در زمینه پروژه های راهسازی

تاریخ انتشار : 1396-11-16
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از تاریخ آخرین انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران

واگذاری امور بارگیری، حمل و دفن زباله

تاریخ انتشار : 1396-11-15
تاریخ خرید اسناد : 4 روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/08
تاریخ بازگشایی : 1396/12/09 ساعت 14
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 551.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز در وجه حساب سیبا 0220668982000
برآورد : 11017136000

استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سد نرماب و تأسیسات وابسته

تاریخ انتشار : 1396-11-15
تاریخ خرید اسناد : 1396-11-24
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-24
تاریخ بازگشایی : 1396-11-25
استان برگزاری : گلستان

خدمات گروه پرستاری، تغذیه، روانشناسی، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به صورت نفر- ساعت در مراکز بهداشت و پایگاههای بهداشتی درمانی

تاریخ انتشار : 1396-11-14
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/21 ساعت 15.30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/2 ساعت 15.30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 10
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 2.306.880.000 ریال

ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروفه های کشور

تاریخ انتشار : 1396-11-14
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 1396/11/15
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1396/11/28
استان برگزاری : تهران

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload