Tool tip
يكشنبه، 3 تير ماه، 1397
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

تلگرام موژ

طراحی ، ساخت تا مرحله راه اندازی خط جداسازی مواد خشک / ارزشمند ...

تاریخ انتشار : 1397-04-02
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی
استان برگزاری : تهران

سنسور تشعشع و باران و دما و رطوب به شرح فایل پیوست-ایرانکد مشابه میباشد-پرداخت توسط اسناد خزانه تیر ماه 98

تاریخ انتشار : 1397-04-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-04
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : سمنان

بارگیری و حمل و دفن زباله از ایستگاه موقت به ایستگاه دفن زباله

تاریخ انتشار : 1397-04-02
تاریخ خرید اسناد : 1397/04/04 تا اخر وقت اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/11 تا آخر وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/04/12 ساعت 16 بعد از ظهر
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 250.000.000 ریال واریز به حساب شماره 310000088006 بانک ملی شعبه مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 4977600000

واگذاری عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و پسماند ...

تاریخ انتشار : 1397-04-02
تاریخ خرید اسناد : حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : سمنان

معرفی فون و فلور حوزه آبریز قنات بلده شهرستان فردوس

تاریخ انتشار : 1397-04-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-04
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان جنوبی

ارتقاء کیفیت امور خدمات شهری و اجرای دقیق مفاد قانون مدیریت پسماند امورات خدمات شهری شامل رفت و روب و جمع آوری و انتقال کلیه پسماندهای تولیدی

تاریخ انتشار : 1397-04-02
تاریخ خرید اسناد : الی 1397/04/07 تا ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/17 تا ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1397/04/19 ساعت 11
استان برگزاری : کردستان

جمع آوری، حمل و دفع زباله از دانشگاه زنجان به محل دفع یا بازیافت زباله شهرداری زنجان

تاریخ انتشار : 1397-04-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : زنجان

واگذاری خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مدار تیکنر و فیلتر بازیافت آب از باطله صنعتی کارخانه و مدار سند تر به منظور جداسازی کربن از مواد باطله موجود

تاریخ انتشار : 1397-03-31
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/30 الی 1397/04/10 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/24 تا ساعت 14
استان برگزاری : اصفهان

لوازم مصرفی در ایستگاه های آب و هواشناسی مطابق لیست پیوست- در صورت سوال با آقای شفیعی 2569437-0911

تاریخ انتشار : 1397-03-31
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مازندران

ارتقاء کیفیت امور خدمات شهری و اجرای دقیق مفاد قانون مدیریت پسماند امورات خدمات شهری شامل رفت و روب و جمع آوری و انتقال کلیه پسماندهای تولیدی

تاریخ انتشار : 1397-03-31
تاریخ خرید اسناد : الی 1397/04/07 تا ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/17 تا ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1397/04/19 ساعت 11
استان برگزاری : کردستان

عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب ..

تاریخ انتشار : 1397-03-31
تاریخ خرید اسناد : پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/10 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/04/16 ساعت 15
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 7.000.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 1001755999 بانک شهر

عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب ..

تاریخ انتشار : 1397-03-31
تاریخ خرید اسناد : پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/10 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/04/16 ساعت 15
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 3.500.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 1001755999 بانک شهر

خرید، نصب و راه اندازی ۲۰ ایستگاه پایش ذرات هوای محیط (PM۱۰-PM۲.۵)

تاریخ انتشار : 1397-03-31
تاریخ خرید اسناد : 1397-04-04
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-14
تاریخ بازگشایی : 1397-04-16
استان برگزاری : تهران

5 عدد دماسنج و جعبه اسکرین عینا به شرح فایل پیوست -ایران کد مشابه-پرداخت اسناد خزانه مرداد97

تاریخ انتشار : 1397-03-30
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-31
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : سمنان

ایستگاه هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-30
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-31
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان غربی

جمع آوری و حمل پسماند عادی شهر مبارکه

تاریخ انتشار : 1397-03-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/04/16
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/19
تاریخ بازگشایی : 1397/04/20 ساعت 11
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 508.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبای 0105193396003 بنام شهداری مبارکه

واگذاری عملیات جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی، درمانگاه ها، کلینیکها و مطبها

تاریخ انتشار : 1397-03-30
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 445.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی واریز به حساب 100824920994 بانک شهر
برآورد : 8888329720

انجام خدمات اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

تاریخ انتشار : 1397-03-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/05/02
تاریخ بازگشایی : 1397/05/13
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 126.110.000 ریال
برآورد : 2522208000

معرفی فون و فلور حوزه آبریز قنات بلده شهرستان فردوس

تاریخ انتشار : 1397-03-30
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-31
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان جنوبی

راهبری، تعمیرات،کالیبراسیون و تعویض قطعات یدکی و مصرفی دو ایستگاه کیفی پایش هوا جهت شهرهای سقز و مریوان بمدت یکسال برند SA

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-04
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کردستان

انجام خدمات سنجش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در پستهای استانهای کرمانشاه-کردستان-ایلام طبق شرایط خصوصی، شرح خدمات پیوست

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

تجهیزات HSEE

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب ..

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/10 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/04/16 ساعت 15
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 3.500.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 1001755999 بانک شهر

عملیات جمع آوری و حمل پسماند و نظافت و رفت و روب ..

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/10 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/04/16 ساعت 15
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 7.000.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 1001755999 بانک شهر

خرید، نصب و راه اندازی ایستگاه پایش ذرات هوایی

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/04/02 تا ساعت 17
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/12 تا ساعت 17
تاریخ بازگشایی : 1397/04/16 ساعت 11 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 7.520.000.000 ریال به صورت ضمانتناهم بانکی

ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/04/04 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/15 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1397/04/16 ساعت 10
استان برگزاری : تهران

مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای ارتقا سخت افزار و نرم افزاری 4دستگاه رادار هواشناسی کشور

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/04/04
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/15
تاریخ بازگشایی : 1397/04/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 10,675,800,000

واگذاری خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مدار تیکنر و فیلتر بازیافت آب از باطله صنعتی کارخانه و مدار سند تر به منظور جداسازی کربن از مواد باطله موجود

تاریخ انتشار : 1397-03-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/30 الی 1397/04/10 ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/24 تا ساعت 14
استان برگزاری : اصفهان

واگذاری حجمی انجام امور مربوط به سنجش و

تاریخ انتشار : 1397-03-28
تاریخ خرید اسناد : 1397-03-30
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-09
تاریخ بازگشایی : 1397-04-10
استان برگزاری : مازندران

مدیریت پسماند عادی (حمل و بارگیری و تخلیه تا سکو)

تاریخ انتشار : 1397-03-28
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/04/08
استان برگزاری : البرز

ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی در قفس های دریایی در خلیج فارس و دریای عمان

تاریخ انتشار : 1397-03-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی در سایت مذکور

تاریخ انتشار : 1397-03-28
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز از نوبت دوم
استان برگزاری : مازندران

بارگیری و حمل و دفن زباله از ایستگاه موقت به ایستگاه دفن زباله

تاریخ انتشار : 1397-03-28
تاریخ خرید اسناد : 1397/04/04 تا اخر وقت اداری
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/11 تا آخر وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/04/12 ساعت 16 بعد از ظهر
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 250.000.000 ریال واریز به حساب شماره 310000088006 بانک ملی شعبه مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 4977600000

دستگاه سنجش آلودگی هوا مدل 8850.0000 ساخت کمپانی تئودور برابر فایل پیوست

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

سنسور فشار جهت نصب بر روی ایستگاه خودکار لامبرشت مدل sy ment مدل 8128 500-1100hpa

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

قطعات ایستگاه سنجش هوا

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ خرید اسناد : الی 1397/03/30 تا ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/09 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/04/10 ساعت 10
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 849.440.000 ریال واریز به حساب 40011168063766823 بانک مرکزی یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 16988790360

قطعات ایستگاه سنجش هوا

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

حمل و دفع زباله های شهرک و ساختمانهای اداری بندرعباس و سیرجان

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

واگذاری امور فضای سبز و تنظیف و پسماند و قسمتی از امور اداری

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 10 روز از نشر - تا پایان وقت اداری 1397/04/07
تاریخ بازگشایی : 1397/04/09 ساعت 14
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 5 درصد مبلغ پیشنهادی
برآورد : 11397120000

جعبه اسکرین ، تشت تبخیر ، چوب کرت خاک ، محافظ دماسنج سطح خاک ،منبع هم دما

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

تفکیک پسماندهای خشک و تر و بازیافت پسماندها

تاریخ انتشار : 1397-03-27
تاریخ خرید اسناد : بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : خوزستان

اصلاحیه -فراخوان انتخاب طرح و تکنولوژی امحاء زباله

تاریخ انتشار : 1397-03-27
استان برگزاری : مازندران

واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-23
تاریخ خرید اسناد : الی 1397/03/30 تا ساعت 14
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/09 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1397/04/10 ساعت 10
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 849.440.000 ریال واریز به حساب 40011168063766823 بانک مرکزی یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 16988790360

انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات ساختمان، نصب و راه اندازی و راهبری 5 ساله کارخانه بازیافت و تولید کود آلی

تاریخ انتشار : 1397-03-23
تاریخ خرید اسناد : از 1397/03/24 بمدت 10 روز کاری لغایت 1397/04/04 پایان وقت اداری
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : مبلغ تضمین 2.420.000.000 ریال با اعتبار سه ماه و قابل تمدید با سه ماه دیگر

اجرای مدیریت زیست بومی تالاب شادگان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مقابله با گرد و غبار

تاریخ انتشار : 1397-03-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خوزستان

اجرای مدیریت زیست بومی تالاب هورالعظیم و بامدژ از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مقابله با گرد و غبار

تاریخ انتشار : 1397-03-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خوزستان

طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی در سایت مذکور

تاریخ انتشار : 1397-03-22
تاریخ ارسال اسناد : 15 راز از نوبت دوم 1397/03/28
استان برگزاری : مازندران

امحاء زباله های عفونی اداره کل انتقال خون گیلان

تاریخ انتشار : 1397-03-22
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-26
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : گیلان

انجام خدمات تعمیرات و نگهداری از ایستگاههای اب و هواشناسی در محدوده استان اردبیل

تاریخ انتشار : 1397-03-22
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

خرید ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و آموزش بکارگیری سامانه تبدیل و بازیافت زباله های تر شهری ...

تاریخ انتشار : 1397-03-22
تاریخ ارسال اسناد : تا 97/03/29
تاریخ بازگشایی : 97/03/30
استان برگزاری : مازندران

واگذاری عملیات مربوط به احداث ایستگاه هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-22
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/28 ساعت 9 صبح
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/07 ساعت 9
تاریخ بازگشایی : 1397/04/09 ساعت 10
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

خرید ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و آموزش بکارگیری سامانه تبدیل و بازیافت زباله های تر شهری ...

تاریخ انتشار : 1397-03-21
تاریخ ارسال اسناد : تا 97/03/29
تاریخ بازگشایی : 97/03/30
استان برگزاری : مازندران

لوازم یدکی ایستگاه خودکار هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

تفکیک پسماندهای خشک و تر و بازیافت پسماندها

تاریخ انتشار : 1397-03-21
تاریخ خرید اسناد : بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : خوزستان

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی....

تاریخ انتشار : 1397-03-21
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/03/23
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 9 روز 1397/04/03
تاریخ بازگشایی : 1397/04/03 ساعت 10
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 375.000.000 ريال
برآورد : 7500000000

تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی جهت تجهیز ایستگاهها

تاریخ انتشار : 1397-03-21
تاریخ خرید اسناد : از 1397/03/19 لغایت 1397/03/23
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 10 مورخ 1397/04/03
تاریخ بازگشایی : ساعت 11 مورخ 1397/04/03
استان برگزاری : کردستان

واگذاری عملیات مربوط به احداث ایستگاه هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-21
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/28 ساعت 9 صبح
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/07 ساعت 9
تاریخ بازگشایی : 1397/04/09 ساعت 10
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

پروژه خرید، بیمه، حمل و ...

تاریخ انتشار : 1397-03-21
تاریخ خرید اسناد : تا ساعت 9 صبح روز 1397/03/23
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/03 ساعت 9 صبح
تاریخ بازگشایی : 1397/04/03 سا عت 11 صبح
استان برگزاری : آذربایجان غربی
سپرده شرکت : 245.000.000 ریال
برآورد : 4900000000

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو ایستگاه سنجش ذرات2.5 و 10 میکرون با تمام متعلقات مربوطه

تاریخ انتشار : 1397-03-20
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/24
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/03
تاریخ بازگشایی : 1397/04/05
استان برگزاری : آذربایجان شرقی
سپرده شرکت : 250,000,000

شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت مدیریت و توزین هوشمند پسماند

تاریخ انتشار : 1397-03-20
استان برگزاری : گیلان

واگذاری روش استاندارد و مناسب برای دفن زباله با توجه به حجم زباله، مقدار زمین در دسترس و شرایط توپوگرافی و اقلیمی محل ---- استحصال گاز تولیدی در محل لندفیل--- مدیریت شیرابه های تولیدی و روان ابهای سطحی--- اقدامات لازم جهت پایدار سازی سایت فعلی و کنترل و کاهش عوارض زیست محیطی و بهداشتی محوطه

تاریخ انتشار : 1397-03-20
تاریخ خرید اسناد : 15 روز پس از درج آگهي نوبت دوم
استان برگزاری : مازندران

جمع آوری وحمل وتخلیه ودفن زباله های دانشگاه ارومیه (طبق شرایط پیوستی)

تاریخ انتشار : 1397-03-20
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان غربی

اصلاحیه -فراخوان انتخاب طرح و تکنولوژی امحاء زباله

تاریخ انتشار : 1397-03-20
استان برگزاری : مازندران

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-20
تاریخ خرید اسناد : 1397-03-22
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-30
تاریخ بازگشایی : 1397-04-02
استان برگزاری : بوشهر

مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه

تاریخ انتشار : 1397-03-19
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/23
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/03
تاریخ بازگشایی : 1397/04/03
استان برگزاری : کردستان
سپرده شرکت : 375,000,000

موضوع : اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

تاریخ انتشار : 1397-03-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-19
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : قزوین

یک دستگاه فلو کنترلر ایستگاه سنجش آلودگی هوا جهت آنالایزر ذرات metone 1020

تاریخ انتشار : 1397-03-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-20
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : بوشهر

اصلاحیه : انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله در شبانه روز از ایستگاه خدمات ...

تاریخ انتشار : 1397-03-19
تاریخ خرید اسناد : 1397/04/07
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/09 تا ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1397/04/10 ساعت 11
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 3.892.137.000 ريال
برآورد : 119606850000

دفن بهداشتی پسماندها

تاریخ انتشار : 1397-03-19
تاریخ ارسال اسناد : از نشر بمدت ده روز تا ساعت 15.30 مورخ 1397/03/30
تاریخ بازگشایی : ساعت 11 مورخ 1397/03/31
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 526.108.639 ریال - فیش واریز به حساب 100824920994 بنام این سازمان نزد بانک شهر شعبه کیانپارس اهواز یا چک تضمین شده بانکی در وجه این سازمان
برآورد : 10522172775

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بیمه، حمل،کالیبراسیون، نصب و راه اندازی 31 دستگاه مجموعه کامل ایستگاه باران سنج الکتریکی و 18 دستگاه مجموعه کامل ایستگ

تاریخ انتشار : 1397-03-19
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/23
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/03
تاریخ بازگشایی : 1397/04/03
استان برگزاری : آذربایجان غربی
سپرده شرکت : 245,000,000

انتخاب مشاور جهت تدوین طرح جامع مدیریت پسماند

تاریخ انتشار : 1397-03-19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/034/23
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.000.000.000 ریال تحویل فیش واریزی به شماره حساب 700787639916 بانک شهر

Development and Implementation of a Master Plan for environmental conservation and management

تاریخ انتشار : 1397-03-19
استان برگزاری : تهران

انتخاب طرح و تکنولوژی امحا زباله شهری با بهره گیری از فناوری نوین استحصال انرژی از پسماند

تاریخ انتشار : 1397-03-19
استان برگزاری : مازندران
برآورد : الی 1397/03/27

ارزیابی کیفی انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-13
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/17 الی 1397/03/22
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/30 تا قبل از پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/04/02 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : بوشهر

ادوات هوا شناسی دیتا لاگر...

تاریخ انتشار : 1397-03-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-13
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

مرمت و بازسازی ایستگاههای آب و هوا شناسی منطقه سیستان

تاریخ انتشار : 1397-03-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-19
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت بخار بنزین

تاریخ انتشار : 1397-03-13
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 14 روز از نشر آخرین اگهی
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 5.720.000.000 ریال برای هر سه انبار نفت
برآورد : 220000000000

شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت بخار بنزین

تاریخ انتشار : 1397-03-13
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 14 روز از نشر آخرین اگهی
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 5.720.000.000 ریال برای هر سه انبار نفت
برآورد : 220000000000

شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت بخار بنزین

تاریخ انتشار : 1397-03-13
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 14 روز از نشر آخرین اگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 5.720.000.000 ریال برای هر سه انبار نفت
برآورد : 220000000000

مطالعات ارزش گذاری اقتصادی تالاب حرای نایبند

تاریخ انتشار : 1397-03-12
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-13
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : بوشهر

ارزیابی کیفی انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-03-12
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/17 الی 1397/03/22
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/30 تا قبل از پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/04/02 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : بوشهر

طراحی سامانه مدیریت و حفاظت جامع درختان تاریخی و کهنسال مسیر شاهجوی بلده

تاریخ انتشار : 1397-03-10
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-12
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان جنوبی

خرید ایستگاه بارانسنجی به همراه منبع تغذیه بارانسنجی و کارت افتاب نگار

تاریخ انتشار : 1397-03-10
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-13
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : لرستان

ارزیابی کیفی خدمات نظارت بر صحت الزامات HSE در پروژه های اجرایی

تاریخ انتشار : 1397-03-10
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/20
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/31 ساعت 11
تاریخ بازگشایی : پاکت ب 1397/04/31 ساعت 14 و پاکت ج 1397/05/21
استان برگزاری : خراسان جنوبی

خدمات نظارت بر صحت الزامات HSE

تاریخ انتشار : 1397-03-10
تاریخ خرید اسناد : 1397-03-20
تاریخ ارسال اسناد : 1397-04-31
تاریخ بازگشایی : 1397-04-31
استان برگزاری : خراسان جنوبی

شناسایی سرمایه گذار جهت سیستم بازیافت بخاربنزین

تاریخ انتشار : 1397-03-10
تاریخ خرید اسناد : 1397-03-28
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-28
تاریخ بازگشایی : 1397-04-17
استان برگزاری : تهران

تجهیزات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا

تاریخ انتشار : 1397-03-09
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

ارزیابی کیفی خدمات نظارت بر صحت الزامات HSE در پروژه های اجرایی

تاریخ انتشار : 1397-03-09
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/20
تاریخ ارسال اسناد : 1397/04/31 ساعت 11
تاریخ بازگشایی : پاکت ب 1397/04/31 ساعت 14 و پاکت ج 1397/05/21
استان برگزاری : خراسان جنوبی

انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهری

تاریخ انتشار : 1397-03-09
تاریخ خرید اسناد : ده روز از نشر
استان برگزاری : لرستان

تامین مالی، مطالبات مهندسی، طراحی، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری و نگهداشت واحد بخار بنزین

تاریخ انتشار : 1397-03-09
تاریخ خرید اسناد : 14 روز پس از درج آآخرین گهي
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 5.720.000.000 ریال
برآورد : 220000000000

تامین مالی، مطالبات مهندسی، طراحی، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری و نگهداشت واحد بخار بنزین

تاریخ انتشار : 1397-03-09
تاریخ خرید اسناد : 14 روز پس از درج آآخرین گهي
استان برگزاری : قزوین
سپرده شرکت : 5.720.000.000 ریال
برآورد : 220000000000

تامین مالی، مطالبات مهندسی، طراحی، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری و نگهداشت واحد بخار بنزین

تاریخ انتشار : 1397-03-09
تاریخ خرید اسناد : 14 روز پس از درج آآخرین گهي
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 5.720.000.000 ریال
برآورد : 220000000000

واگذاری مراحل تفکیک از مبدا آموزش و جمع آوری بازیافت خشک

تاریخ انتشار : 1397-03-09
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا 7 روز پس از چاپ آگهی
استان برگزاری : اصفهان

جمع آوری و تملک پسماند های خشک از کلیه مبادی تولید

تاریخ انتشار : 1397-03-09
تاریخ خرید اسناد : 1397-03-12
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-17
تاریخ بازگشایی : 1397-03-19
استان برگزاری : قزوین

واگذاری امور خدمات شهری شامل تنظیف شهری ، جمع آوری پسماند ، رفع سد معبر

تاریخ انتشار : 1397-03-08
تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/03/19
استان برگزاری : خراسان رضوی

استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سدها و شبکه ها

تاریخ انتشار : 1397-03-08
تاریخ خرید اسناد : 1397-03-12
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-12
تاریخ بازگشایی : 1397-03-13
استان برگزاری : گلستان

استعلام قیمت: مطالعات پدافند غیرعامل سدها و شبکه ها

تاریخ انتشار : 1397-03-08
تاریخ خرید اسناد : 1397-03-12
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-12
تاریخ بازگشایی : 1397-03-13
استان برگزاری : گلستان

واگذاری امور خدمات پوشش پسماندها در محل دفن پسماندهای شهری

تاریخ انتشار : 1397-03-07
تاریخ خرید اسناد : 7 روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/23 تا ساعت 10
تاریخ بازگشایی : 1397/03/24 ساعت 11
استان برگزاری : همدان

فراخوان شناسایی مشاورین جهت استقرار در مرکز کسب و کار

تاریخ انتشار : 1397-03-07
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1397/03/31
استان برگزاری : سمنان

واگذاری دفن زباله شهری

تاریخ انتشار : 1397-03-07
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به شماره حساب 0209012278004 و یا ضمانتنامه معتبر بانکی

عملیات جمع آوری مواد بازیافتی، تعمیر، حفظ و نگهداری و بهره برداری

تاریخ انتشار : 1397-03-07
تاریخ خرید اسناد : الی 1397/03/22
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/22
تاریخ بازگشایی : 1397/03/23 ساعت 10:30
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی

واگذاری توسعه سامانه های سیاهه انتشار و...

تاریخ انتشار : 1397-03-07
تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از درج آگهي
تاریخ ارسال اسناد : 16 روز پس از انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 200.000.000 ریال به حساب جاری 700820404542 بانک شهر شعبه سهروردی شمالی و یا ضمانت نامه معتبر بانک ی

فراخوان شناسایی سرمایه گذاران در قالب مشارکت در ساخت ، بهره برداری ، اجاره و واگذاری (B.O.I.T) در زمینه بازیافت و صنایع تبدیلی پسماندهای شهری

تاریخ انتشار : 1397-03-06
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/03/20
استان برگزاری : خوزستان

خرید سه دستگاه تابلو نمایشگر آلاینده هوا مستقر در استان کرمانشاه

تاریخ انتشار : 1397-03-05
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

حفاظت و پایش 2 عدد زیستگاه به مساحت 50 هکتار شرکت کنندگان بایستی بومی استان باشند.

تاریخ انتشار : 1397-03-05
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-06
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

ارزیابی کیفی تنظیفات، جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای عادی

تاریخ انتشار : 1397-03-05
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/19 تا ساعت 14
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 732.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 14630848025

ساماندهی بخش جمع آوری ، حمل و تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح شهر ...

تاریخ انتشار : 1397-03-05
استان برگزاری : کرمانشاه

مطابق با شرایط پیوست (شماره 1 تا 8 )

تاریخ انتشار : 1397-03-05
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

ارزیابی کیفی تنظیفات ، جمع آوری ، حمل و دفن بهداشتی پسماندهای عادی

تاریخ انتشار : 1397-03-03
تاریخ ارسال اسناد : ساعت 14 مورخ 1397/03/19
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 2.694.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد
برآورد : 68661442186

واگذاری عملیات رفت و روب و حمل پسماند

تاریخ انتشار : 1397-03-03
تاریخ خرید اسناد : تا 1397/03/19
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/20 تا 1397/03/21
تاریخ بازگشایی : 1397/03/23 راس ساعت 14
استان برگزاری : خوزستان

واگذاری پروژه شامل: ساماندهی دفع پسماندهای شهر ...

تاریخ انتشار : 1397-03-03
تاریخ خرید اسناد : 1397/02/27 تا پایان وقت اداری 1397/03/09
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/03 تا پایان وقت اداری 1397/03/19
تاریخ بازگشایی : 1397/03/20 ساعت 14/30
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : حساب شماره 2171126033003 بانک ملی شعبه شهر طالقان کد 2667 ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری شهرداری دلگشا

تاریخ انتشار : 1397-03-03
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/09
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/19
تاریخ بازگشایی : 1397/03/20
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 32,500,000
برآورد : 650,000,000

کالای مشابه; خرید یک ایستگاه جاده‌ای خودکار مدل جئونیکا مطابق فرم پیوست

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : گیلان

راهبری ایستگاه سنجش کیفی هوا مدل هوریبا 6 سنسوره و تامین قطعات مورد نیاز

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : قزوین

درخواست اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

عملیات جمع آوری مواد بازیافتی ،تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهره برداری ...

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/07 لغایت 1397/03/22
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/22 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1397/03/23 ساعت 10:30
استان برگزاری : اصفهان

اجرای برنامه های اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت عمومی CEPA در حوضه دریاچه ارومیه طبق جدول استعلام

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-10
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

واگذاری عملیات خدمات شهری---واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ---عملیات تامین نیروی انسانی شهرداری

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی لغایت 1397/03/12
تاریخ ارسال اسناد : تا تاریخ 1397/03/13
استان برگزاری : اصفهان

راهبری ایستگاه های سنجش ذرات گرد و غبار مدل SA ساخت فرانسه واقع در شهرستانهای دهلران و دره شهر بر اساس شرح خدمات مشخصات کالا

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : ایلام

بررسی سختی و آلودگی های میکروبی آب شرب موجود در لوله کشی منازل سطح کلیه

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خوزستان

خدمات آموزش های عمومی و اختصاصی ...

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز
تاریخ ارسال اسناد : تا 1397/03/12
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز و جه نقد به شماره حساب 2-7025943-43-1614 نزد بانک انصار بانک انصار

تنظیفات، جمع آوری، حمل و دفن بهداشتی

تاریخ انتشار : 1397-03-02
تاریخ خرید اسناد : 1397-03-18
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-19
تاریخ بازگشایی : 1397-04-19
استان برگزاری : بوشهر

خدمات ایستگاههای سنجش کیفی هوا

تاریخ انتشار : 1397-03-01
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

اصلاحیه : خرید ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و آموزش بکارگیری سامانه تبدیل و بازیافت زباله های تر شهری ...

تاریخ انتشار : 1397-03-01
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1397/03/08
استان برگزاری : مازندران

عملیات اجرایی پروژه طرح جامع مدیریت و کاهش خطر پذیری...

تاریخ انتشار : 1397-03-01
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته
استان برگزاری : خوزستان

ایجاد سیستم ارتینگ جهت ایستگاههای اداره کل هواشناسی در شهرستانها عینا به شرح فایل پیوست تسویه توسط اسناد خزانه اسلامی سررسید مرداد

تاریخ انتشار : 1397-03-01
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : سمنان

4 دستگاه لیمینگراف (2)ساعت باران سنج 2عدد(3)جعبه اسکرین و لعابی اشل و غیره

تاریخ انتشار : 1397-03-01
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان غربی

ارزیابی کیفی تنظیفات، جمع آوری، حمل و دفن پسماندهای عادی

تاریخ انتشار : 1397-03-01
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/19 تا ساعت 14
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 732.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی
برآورد : 14630848025

اجرای طرح مطالعات تهیه شناسنامه HSEEبرای شهرکهای صنعتی رودان،خلیج فارس،بندرخمیر،بستک و پارسیان و ممیزی122واحد صنعتی مستقردر آنها

تاریخ انتشار : 1397-03-01
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-09
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

ارزیابی کیفی تنظیفات ، جمع آوری ، حمل و دفن بهداشتی پسماندهای عادی

تاریخ انتشار : 1397-02-31
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 732.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد
برآورد : 14630848025

ارزیابی کیفی تنظیفات ، جمع آوری ، حمل و دفن بهداشتی پسماندهای عادی

تاریخ انتشار : 1397-02-31
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 2.694.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد
برآورد : 68661442186

واگذاری امور تنظیف ، جمع آوری و خدمات شهری و انجام امور بازیافت و نگهداری فضای سبز

تاریخ انتشار : 1397-02-31
تاریخ خرید اسناد : از 1397/02/31 تا پایان وقت اداری 1397/03/10
تاریخ بازگشایی : 1397/03/12
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : ضمانت نامه بانکی یا واریز فیش نقدی به حساب 2414111613097/4 نزد بانک توسعه تعاون

حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش و پایش کیفیت هواENVIRO S.A مستقر در استان تهران قرارداد به صورت 12 ماهه عقد میگردد.

تاریخ انتشار : 1397-02-31
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش و پایش کیفیت هوا ECOTECH مستقر در استان تهران براورد قیمت انجام گردیده است.قرارداد به صورت 12 ماهه میباشد.

تاریخ انتشار : 1397-02-31
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-03-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

واگذاری امور خدمات شهری شامل تخفیف شهری ، جمع آوری پسماند، رفع سد معبر و ...

تاریخ انتشار : 1397-02-31
تاریخ خرید اسناد : الی 1397/03/05
استان برگزاری : خراسان رضوی

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سرور وتجهیزات پرداشی

تاریخ انتشار : 1397-02-31
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/07
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/21
تاریخ بازگشایی : 1397/03/22
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 4,000,000,000

مناقصه عمومی دو مرحله ای ارتقائ سخت افزاری و نرم افزاری 4دستگاه رادار هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-02-31
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/07
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/21
تاریخ بازگشایی : 1397/03/22
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 10,675,800,000

ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری

تاریخ انتشار : 1397-02-31
تاریخ خرید اسناد : الی 1397/03/07 تا ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/21 تا ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1397/03/22 ساعت 10
استان برگزاری : تهران

خرید سرور و تجهیزات پردازشی هواشناسی

تاریخ انتشار : 1397-02-31
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/07 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/21 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1397/03/22 ساعت 10
استان برگزاری : تهران

واگزاری خدمات مربوط به جمع آوری و حمل زباله و پسماندهای فرودگاه ارومیه - تلفن تماس 09145413806

تاریخ انتشار : 1397-02-30
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-31
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان غربی

لیست تجهیزات مورد نیاز کارگاه آموزشی HSE

تاریخ انتشار : 1397-02-30
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1397-02-30
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : بوشهر

واگذاری مراحل تفکیک از مبدا آموزش و جمع آوری بازیافت خشک

تاریخ انتشار : 1397-02-30
تاریخ خرید اسناد : حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی
استان برگزاری : اصفهان

خرید ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و آموزش بکارگیری سامانه تبدیل و بازیافت زباله های تر شهری ...

تاریخ انتشار : 1397-02-30
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1397/03/01
استان برگزاری : مازندران

بازیافت 10 تن پسماند کیک کاتالیست

تاریخ انتشار : 1397-02-30
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/03/03
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1397/03/21
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 120.000.000 ریال

انتخاب طرح و تکنولوژی امحاء زباله شهری ...

تاریخ انتشار : 1397-02-30
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1397/03/09
استان برگزاری : مازندران

انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله در شبانه روز از ایستگاه خدمات ...

تاریخ انتشار : 1397-02-30
تاریخ خرید اسناد : لغایت 1397/03/19
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا ساعت 12 مورخ 1397/03/20
تاریخ بازگشایی : 1397/03/21 ساعت 11
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 3.712.137.000 ريال
برآورد : 119606850000

بارگیری و حمل و نقل پسماند شهری

تاریخ انتشار : 1397-02-30
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/02 الی 1397/03/09
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/02 الی 1397/03/13 تا ساعت 14
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 334.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا مطالبات بلوکه شده تائید شده یا واریز و جه نقد به حساب نزد بانک شهر به شماره شبا IR 070610000000100300430054B
برآورد : 6677232000

مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه تسهیلات شهری(ساماندهی دفع پسماندهای شهر)

تاریخ انتشار : 1397-02-29
تاریخ خرید اسناد : 1397/03/09
تاریخ ارسال اسناد : 1397/03/19
تاریخ بازگشایی : 1397/03/20
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 200,000,000

عملیات اجرایی پروژه طرح جامع مدیریت و کاهش خطر پذیری...

تاریخ انتشار : 1397-02-29
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته
استان برگزاری : خوزستان

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload