شنبه، 1 مهر ماه، 1396
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
دسترسی سریع
منوی اصلی

محل تبلیغ شما

ارزیابی کیفی عملیات امحاء پسماندهای صنعتی

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 الی 1396/07/11
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 2 درصد مبلغ پیشنهادی

ارزیابی کیفی - کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : از 1396/06/30 به مدت 4 روز
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16
استان برگزاری : فارس

خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست ساختمان های

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-28
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-28
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 693.172.093 ریال

ارزیابی کیفی - کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : از 1396/06/30 به مدت 4 روز
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16
استان برگزاری : فارس

انتخاب پیمانکار پسماند (شیرابه - نخاله - زباله)

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/11
استان برگزاری : تهران

انجام مطالعات مرحله دوم ، مطالعات لرزه ای و پدافند غیر عامل شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن کمربندی

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-04
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-19
تاریخ بازگشایی : 1396-07-19
استان برگزاری : تهران
برآورد : 47530000000

واگذاری در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست نسبت به شناسائی اشخاص حقوقی که توانایی فعالیت در زمینه جمع آوری و بازیافت پسماندهای خشک الکتریکی و الکترونیکی در سطح شهر

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : تهران

انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری پسماندهای ساختمانی و لایه روبی مکانیزه انهار و لوله ها و کانال های هدایت آب های سطحی در محدوده منطقه....

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : ده روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/06
تاریخ بازگشایی : 1396/07/11 ساعت 18
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 2.648.000.000 ریال به صورت واریز به حساب 3100003361004 بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر
برآورد : 52945147530

انجام مطالعات مرحله دوم مطالعات لرزه ای و پدافند غیرعامل شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن کمربندی

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : ساعت 15 روز 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19
استان برگزاری : تهران
برآورد : 47530000000

خرید، نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحاء و پسماند 1000 لیتری دانشگاه

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/22 تا ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/23 ساعت 8/30
استان برگزاری : کرمانشاه
سپرده شرکت : 450.000.000 ریال واریز به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس کرمانشاه به نام دانشگاه و یا ضمانتنامه معتبر بانکی

خرید ، نصب و راه اندازی چهار دستگاه امحا پسماند 1000 لیتری

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/22 سیاعت 151396/07/23 ساعت 8/30
استان برگزاری : کرمانشاه
سپرده شرکت : 450.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات

مطالعات طرح توسعه فاضلاب

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-03
تاریخ بازگشایی : 1396-07-03
استان برگزاری : آذربایجان غربی

انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشاوره به شرح انجام مطالعات ممیزی و تهیه شناسنامه hsee برای کلیه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک

تاریخ انتشار : 1396-06-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/10 تا ساعت 14
استان برگزاری : خراسان رضوی
برآورد : 1400000000

استعلام واگذاری خرید خدمات حمل پسماندهای عفونی بی خطر شده

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/26 الی 1396/06/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03
تاریخ بازگشایی : 1396/07/04 ساعت 10
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 20.000.000 ریال فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی

پایش و ارزیابی عملکرد HSE

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : حداکثر مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : چهارصد و هشتاد میلیون ریال به حساب شماره 100789965950 شرکت شهر سالم بانک شهر شعبه رسالت کرمان و یا به صورت ضمانتنامه

اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-31
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : زنجان

ارزیابی کیفی انجام ممیزی و تهیه شناسنامه تعداد 250 واحد صنعتی شهرک صنعتی

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/26
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03
استان برگزاری : البرز

دعوت از پیمانکاران جهت مدیریت پسماند ویژه صنعتی، کشاورزی و پزشکی

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 7 روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : خراسان رضوی

واگذاری کاهش تولید زباله - تفکیک از مبداء - پردازش - بازیافت و... پسماند شهری

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 10 روز از نشر اگهی
استان برگزاری : لرستان

مناقصه پیمان ایمنی٬ بهداشت و محیط زیست ساختمانهای ستادی

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-28
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-28
تاریخ بازگشایی : 1396-07-30
استان برگزاری : تهران

انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE شهرک صنعتی و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-23
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-03
تاریخ بازگشایی : 1396-07-03
استان برگزاری : گیلان

ارزیابی کیفی انجام ممیزی و تهیه شناسنامه تعداد 250 واحد صنعتی شهرک صنعتی

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/26
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03
استان برگزاری : البرز

واگذاری امور مربوط به حفاری - خاکبرداری و دفن زباله

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : از 1396/06/13 لغایت 1396/06/23 از ساعت 9 الی 12.30
تاریخ ارسال اسناد : از 1396/06/20 لغایت 1396/06/30 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1396/07/01 ساعت 14.30
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 599.040.000 ریال
برآورد : 11980800000

جمع آوری و تنظیفات منطقه دو به شرح: کارگر تنظیفات -- خودرو پرس زباله (کاملا سالم و عملیاتی)-- کارشناس محیط زیست یا بهداشت محیط -- ابزار آلات از قبیل (لباس کارس، جارو، فرغون، بیل و غیره) به انداز مورد لزوم

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/12 الی 1396/06/18
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/18 الی 1396/06/27
تاریخ بازگشایی : 1396/06/27
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 480.937.850 ریال ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده امور مالی به شماره 0106406376000
برآورد : 9618757001

جمع آوری و تنظیفات منطقه دو به شرح: کارگر تنظیفات -- خودرو پرس زباله (کاملا سالم و عملیاتی)-- کارشناس محیط زیست یا بهداشت محیط -- ابزار آلات از قبیل (لباس کارس، جارو، فرغون، بیل و غیره) به انداز مورد لزوم

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/12 الی 1396/06/18
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/18 الی 1396/06/27
تاریخ بازگشایی : 1396/06/27
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 480.937.850 ریال ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده امور مالی به شماره 0106406376000
برآورد : 9618757001

پالایش آلاینده های هوای دودکش ها و محیطی منطقه مجتمع : اندازه گیری و سنجش پارامترهای زیست محیطی در دودکش ها شامل o2, co, co2 , no , no2 , so2 و ذرات و در هوای محط شامل co, so2, no2 , pm10, pm205، سرب و صوت در مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس شهر......

تاریخ انتشار : 1396-06-20
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

انجام امور خدماتی، جمع آوری و حمل پسماند، رفت و روب، لایروبی مجاری

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 529.432.500 ریال به حساب 0109023356003 بانک ملی و یا ضمانت نامه بانکی
برآورد : 10588650000

فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مدیریت و امحاء پسماندهای ویژه

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ ارسال اسناد : یک هفته از درج اگهی
استان برگزاری : خراسان رضوی

انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری پسماندهای ساختمانی و لایه روبی مکانیزه انهار و لوله ها و کانال های هدایت آب های سطحی در محدوده منطقه....

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : ده روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/06
تاریخ بازگشایی : 1396/07/11 ساعت 18
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 2.648.000.000 ریال به صورت واریز به حساب 3100003361004 بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر
برآورد : 52945147530

ست تجهیزات هواشناسی به پیوست استعلام و یک برگ مشخصات پیوست

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-20
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

استعلام واگذاری خرید خدمات حمل پسماندهای عفونی بی خطر شده

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/20
تاریخ بازگشایی : 1396/06/21 ساعت 10
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 20.000.000 ریال فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی

نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

تاریخ انتشار : 1396-06-19
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به حساب 1003 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س)

ارزیابی کیفی انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/23
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03
استان برگزاری : گیلان

ارزیابی کیفی انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/23
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03
استان برگزاری : گیلان

واگذاری پاکسازی نگهبانی و جداسازی پسماندهای عادی در محل معدن زباله : انجام عملیات تفکیک زیاله ها در مقصد در محل دفن زباله واقع در ضلع جنبی کوههای زرند کهنه --- تهیه و تامین ماشین آلات مورد نیاز بکارگیری یکدستگاه تراکتور و یا بیل مکانیکی ----- تهیه تانکر آب ذخیره در محل دفن

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/26
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/29
استان برگزاری : مرکزی
سپرده شرکت : 4.000.000 ریال به حساب 3100001732001

عملیات دفن زباله در مرکز را با بهره گیری از سه دستگاه بلدوزر

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : از 1396/06/14 بمدت ده روز
استان برگزاری : گیلان
برآورد : 8000000000

ارزیابی کیفی - کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها

تاریخ انتشار : 1396-06-14
تاریخ خرید اسناد : از 1396/06/15 بمدت 6 روز
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03 تا پایان وقت اداری
استان برگزاری : فارس

واگذاری امور مربوط به حفاری - خاکبرداری و دفن زباله

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : از 1396/06/13 لغایت 1396/06/23 از ساعت 9 الی 12.30
تاریخ ارسال اسناد : از 1396/06/20 لغایت 1396/06/30 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1396/07/01 ساعت 14.30
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 599.040.000 ریال
برآورد : 11980800000

ارزیابی کیفی - کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : از 1396/06/15 بمدت 6 روز
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03 تا پایان وقت اداری
استان برگزاری : فارس

خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمانهای ستادی

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 15 روز پس از انتشار فراخوان نوبت دوم
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 693.172.093 ريال

ارزیابی کیفی انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست : انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون شامل : شرکت در عملیات اطفاء حریق انجام مانور در واحدهای عملیاتی و ستادی تعمیرو نگهداری ادوات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت در عملیات اسید زنی بروی چاه ها و ...

تاریخ انتشار : 1396-06-12
تاریخ خرید اسناد : 1396/08/03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/08/14
تاریخ بازگشایی : 1396/08/15 ساعت 14/30
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 2.250.000.000 ریال واریز مبلغ به حساب کارفرما و یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 46466374561

ارزیابی کیفی انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست : انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون شامل : شرکت در عملیات اطفاء حریق انجام مانور در واحدهای عملیاتی و ستادی تعمیرو نگهداری ادوات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت در عملیات اسید زنی بروی چاه ها و ...

تاریخ انتشار : 1396-06-12
تاریخ خرید اسناد : 1396/08/03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/08/14
تاریخ بازگشایی : 1396/08/15 ساعت 14/30
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 2.250.000.000 ریال واریز مبلغ به حساب کارفرما و یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 46466374561

جمع آوری و تنظیفات منطقه دو به شرح: کارگر تنظیفات -- خودرو پرس زباله (کاملا سالم و عملیاتی)-- کارشناس محیط زیست یا بهداشت محیط -- ابزار آلات از قبیل (لباس کارس، جارو، فرغون، بیل و غیره) به انداز مورد لزوم

تاریخ انتشار : 1396-06-12
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/12 الی 1396/06/18
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/18 الی 1396/06/27
تاریخ بازگشایی : 1396/06/27
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 480.937.850 ریال ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده امور مالی به شماره 0106406376000
برآورد : 9618757001

خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمانهای ستادی

تاریخ انتشار : 1396-06-12
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 15 روز پس از انتشار فراخوان نوبت دوم
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 693.172.093 ريال

تکمیل سایت انتقال پسماند

تاریخ انتشار : 1396-06-12
تاریخ خرید اسناد : 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 159.000.000 ریال
برآورد : 3164086714

ارزیابی کیفی انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست : انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون شامل : شرکت در عملیات اطفاء حریق انجام مانور در واحدهای عملیاتی و ستادی تعمیرو نگهداری ادوات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت در عملیات اسید زنی بروی چاه ها و ...

تاریخ انتشار : 1396-06-11
تاریخ خرید اسناد : 1396/08/03
تاریخ ارسال اسناد : 1396/08/14
تاریخ بازگشایی : 1396/08/15 ساعت 14/30
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 2.250.000.000 ریال واریز مبلغ به حساب کارفرما و یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 46466374561

فراخوان تامین کنندگان جهت تکمیل: انجام بسته بندی محصولات تولیدی (شامل پرکدن پودر و مایعات در ظروف، شیرینگ، نصب لیبل و ... )- امور برق (تهیه تعمیر و نگهداری در حوزه های قدرت، الکترونیک و ابزار دقیق)- امور مکانیکی (تهیه تعمیر و نگهداری در همه حوزه های پنوماتیک، هیدرولیک و ...)- امور ساختمانی، عمرانی و طراحی داخلی (مشاوره مهندسی عمران، نقشه کشی، طراحی و اجرا- EPC (فعال در زمینه FMCG، شوینده خانگی، صنایع غذایی و صنایع وابسته)- طراحی و اجرای لوله کشی صنعتی و عایق کاری - اجرا و نگهداری (سیستمهای تهویه، سیستمهای خنک کنده شامل چیلر، مبدلهای حرارتی، کمپرسور، بویلر و ...)- امحاء پساب و پسماندهای صنعتی - ساخت، نصب و نگهداری پیمپهای صنعتی (تمامی پمپهای صنعتی مورد مصرف در صنایع بهداشتی و صنعت چسب)- تهیه غذا- اجرای خدمات فضای سبز و نظافت- اجرای خدمات حفاظتی مراقبتی- طراحی و اجرای سیستمهای اعلام و اطفاء حریق- فنی مهندسی (طراحی و ساخت ماشین الات، اجزا خط تولید، مخازن و میکسرهای صنعتی)- تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی- تامین نیروی انسانی- انبارداری، لجستیک و حمل و نقل - مشاوره امور HSE- خدمات تخصصی رایانه و شبکه- خدمات مسافرتی- تامین ملزومات و تجهیزات اداری- امور تبلیغاتی - تامین انواع پالتهای چوبی، فلزی و پلاستیکی

تاریخ انتشار : 1396-06-11
استان برگزاری : قزوین

فراخوان تامین کنندگان جهت تکمیل: انجام بسته بندی محصولات تولیدی (شامل پرکدن پودر و مایعات در ظروف، شیرینگ، نصب لیبل و ... )- امور برق (تهیه تعمیر و نگهداری در حوزه های قدرت، الکترونیک و ابزار دقیق)- امور مکانیکی (تهیه تعمیر و نگهداری در همه حوزه های پنوماتیک، هیدرولیک و ...)- امور ساختمانی، عمرانی و طراحی داخلی (مشاوره مهندسی عمران، نقشه کشی، طراحی و اجرا- EPC (فعال در زمینه FMCG، شوینده خانگی، صنایع غذایی و صنایع وابسته)- طراحی و اجرای لوله کشی صنعتی و عایق کاری - اجرا و نگهداری (سیستمهای تهویه، سیستمهای خنک کنده شامل چیلر، مبدلهای حرارتی، کمپرسور، بویلر و ...)- امحاء پساب و پسماندهای صنعتی - ساخت، نصب و نگهداری پیمپهای صنعتی (تمامی پمپهای صنعتی مورد مصرف در صنایع بهداشتی و صنعت چسب)- تهیه غذا- اجرای خدمات فضای سبز و نظافت- اجرای خدمات حفاظتی مراقبتی- طراحی و اجرای سیستمهای اعلام و اطفاء حریق- فنی مهندسی (طراحی و ساخت ماشین الات، اجزا خط تولید، مخازن و میکسرهای صنعتی)- تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی- تامین نیروی انسانی- انبارداری، لجستیک و حمل و نقل - مشاوره امور HSE- خدمات تخصصی رایانه و شبکه- خدمات مسافرتی- تامین ملزومات و تجهیزات اداری- امور تبلیغاتی - تامین انواع پالتهای چوبی، فلزی و پلاستیکی

تاریخ انتشار : 1396-06-11
استان برگزاری : تهران

قطعات یدکی تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا

تاریخ انتشار : 1396-06-11
تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از انتشار آگهی
تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 200.000.000 ریال به حساب جاری 7002429853 نز دبانک شهر و یا ضمانت نامه بانکی

نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

تاریخ انتشار : 1396-06-09
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به حساب 1003 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س)

۹۶-۱۵ خرید خدمات مشاوره نظارت HSE

تاریخ انتشار : 1396-06-09
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-13
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 1396-06-22
استان برگزاری : قزوین

مناقصه عمومی تهیه و استقرار دستگاه های بی خطر سازی پسماندهای عفونی و حمل

تاریخ انتشار : 1396-06-08
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-22
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-22
تاریخ بازگشایی : 1396-06-23
استان برگزاری : آذربایجان غربی

انجام خدمات ایمنی.بهداشت و محیط زیست

تاریخ انتشار : 1396-06-08
تاریخ خرید اسناد : 1396-08-03
تاریخ ارسال اسناد : 1396-08-14
تاریخ بازگشایی : 1396-08-15
استان برگزاری : خوزستان

مدیریت بی خطر سازی و حمل و امحاء پسماندهای عفونی بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-07
استان برگزاری : آذربایجان غربی

عملیات دفن زباله در مرکز را با بهره گیری از سه دستگاه بلدوزر

تاریخ انتشار : 1396-06-07
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/14
استان برگزاری : گیلان
برآورد : 8000000000

ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره ، نظارت HSE

تاریخ انتشار : 1396-06-07
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/13 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1396/06/22 ساعت 9
استان برگزاری : قزوین
برآورد : 5850000000

ارزیابی کیفی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار آن در هوای

تاریخ انتشار : 1396-06-06
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-12 ساعت 14
استان برگزاری : بوشهر
برآورد : 6295000000

جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای خشک در سطح منطقه

تاریخ انتشار : 1396-06-06
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.000.000.000 ريال به حساب جاری شماره 1004522065 نزد باک شهر - شعبه آیت ا... سعیدی و به نام شهرداری منطقه 18

جمع آوری و تنظیفات منطقه دو به شرح: کارگر تنظیفات -- خودرو پرس زباله (کاملا سالم و عملیاتی)-- کارشناس محیط زیست یا بهداشت محیط -- ابزار آلات از قبیل (لباس کارس، جارو، فرغون، بیل و غیره) به انداز مورد لزوم

تاریخ انتشار : 1396-06-06
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/12 الی 1396/06/18
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/18 الی 1396/06/27
تاریخ بازگشایی : 1396/06/27
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 480.937.850 ریال ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده امور مالی به شماره 0106406376000
برآورد : 9618757001

واگذاری جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر

تاریخ انتشار : 1396-06-05
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/15
تاریخ بازگشایی : 1396/06/19 ساعت 18
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 90.000.000 ریال به حساب 3100003361004 بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی

استقرار دائمی یک فروند بالگرد جهت ارایه خدمات امداد و نجات

تاریخ انتشار : 1396-06-05
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-19
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 1396-07-21
استان برگزاری : بوشهر

نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

تاریخ انتشار : 1396-06-04
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/06
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به حساب 1003 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س)

نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

تاریخ انتشار : 1396-06-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/06
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به حساب 1003 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س)

عملیات جمع آوری - تفکیک - ساماندهی و پرس کارتن

تاریخ انتشار : 1396-06-01
تاریخ بازگشایی : 1396/06/04 لغایت 1396/06/06
استان برگزاری : تهران

عملیات جمع آوری - تفکیک - ساماندهی و پرس کارتن

تاریخ انتشار : 1396-06-01
تاریخ بازگشایی : 1396/06/04 لغایت 1396/06/06
استان برگزاری : تهران

واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیائی محیط کار کارکنان

تاریخ انتشار : 1396-06-01
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-13
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-28
تاریخ بازگشایی : 1396-06-29
استان برگزاری : اصفهان

انجام امور بارگیری سیمان فله ای، کیسه ای و جامبوبگ و همچنین خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری واحد بارگیرخانه کارخانه سیمان فیروزآباد و نظارت و کنترل کار تجهیزات و روغن کاری و گریسکاری و تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه دستگاه ها و تجهیزات به طور مستمر و بهینه سازی

تاریخ انتشار : 1396-05-31
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/31 لغایت 1396/07/01
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 68.000.000 ریال به حساب 0107360639007 بانک ملی شعبه کوثر شیراز

ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار آن در هوای

تاریخ انتشار : 1396-05-31
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-12 ساعت 14
استان برگزاری : بوشهر
برآورد : 6295000000

ارزیابی کیفی پروژه ی اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر

تاریخ انتشار : 1396-05-31
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/09
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/23 ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1396/06/27 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : خوزستان

ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار آن در هوای

تاریخ انتشار : 1396-05-30
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-12 ساعت 14
استان برگزاری : بوشهر
برآورد : 6295000000

ارزیابی کیفی واگذاری انجام خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و خدمات جمع آوری پیماندهای عادی و خانگی تاسیسات

تاریخ انتشار : 1396-05-30
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
سپرده شرکت : 2.000.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی

ارزیابی کیفی طرح مطالعات مکانیکی محل دفن پسماندهای شهر

تاریخ انتشار : 1396-05-30
تاریخ ارسال اسناد : دو هفته پس از انتشار آگهی
استان برگزاری : کردستان

ارزیابی کیفی پروژه ی اجرای عملیات لایروبی اسکله تسمه نقاله بندر

تاریخ انتشار : 1396-05-30
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/09
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/23 ساعت 12
تاریخ بازگشایی : 1396/06/27 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : خوزستان

اجرای عملیات نصب سیستم های پایش لحظه ای آلاینده های زیست محیطی online (Stack monitoring) خروجی از دودکش ریفرمر واحد منواکسیدکربن شامل Sox, Nox, Co, O2

تاریخ انتشار : 1396-05-30
استان برگزاری : خوزستان

واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار کارکنان انبار نفت

تاریخ انتشار : 1396-05-30
تاریخ خرید اسناد : از نوبت دوم 1396/05/30 تا پایان وقت اداری 1396/06/13
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 221.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا 4120075101008 بانک ملی با شناسه واریز 26100000026 بنام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان و دریافت رسید وجه از خزانه منطقه و یا ارائه یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین

ارزیابی کیفی طرح مطالعات مکانیکی محل دفن پسماندهای شهر

تاریخ انتشار : 1396-05-30
تاریخ ارسال اسناد : دو هفته پس از انتشار آگهی
استان برگزاری : کردستان

ارزیابی کیفی واگذاری انجام خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و خدمات جمع آوری پیماندهای عادی و خانگی تاسیسات

تاریخ انتشار : 1396-05-29
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/08
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/08
تاریخ بازگشایی : 1396/06/08
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

واگذاری جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر

تاریخ انتشار : 1396-05-29
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/15
تاریخ بازگشایی : 1396/06/19 ساعت 18
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 90.000.000 ریال به حساب 3100003361004 بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی

واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار کارکنان انبار نفت

تاریخ انتشار : 1396-05-28
تاریخ خرید اسناد : از نوبت دوم 1396/05/30 تا پایان وقت اداری 1396/06/13
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 221.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا 4120075101008 بانک ملی با شناسه واریز 26100000026 بنام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان و دریافت رسید وجه از خزانه منطقه و یا ارائه یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین

انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری پسماندهای ساختمانی و لایه روبی مکانیزه انهار و لوله ها و کانال های هدایت آب های سطحی در محدوده منطقه....

تاریخ انتشار : 1396-05-28
تاریخ خرید اسناد : ده روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/07
تاریخ بازگشایی : 1396/06/07 ساعت 18
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 2.648.000.000 ریال به صورت واریز به حساب 3100003361004 بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر
برآورد : 52945147530

واگذاری امور مربوط به اندازه گیری و ارزیابی عوامل شیمایی محیط کارکنان انبار

تاریخ انتشار : 1396-05-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/30 الی 1396/06/13
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 221.000.000 ریال به حساب 4120075101008 بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی

اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در سطح

تاریخ انتشار : 1396-05-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/04 تا ساعت 13:30
تاریخ بازگشایی : 1396/06/05 ساعت 10
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
سپرده شرکت : 985.470.700 ریال به صورت ضمانت ناه بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0107112965002 نز دبانک ملی

نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست (hse)

تاریخ انتشار : 1396-05-28
تاریخ ارسال اسناد : 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریزی به حساب 1003 نزد بانک شهر

ارزیابی کیفی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار آن در هوا

تاریخ انتشار : 1396-05-28
استان برگزاری : بوشهر
برآورد : 6295000000

ارزیابی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار آن در هوای

تاریخ انتشار : 1396-05-26
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-12
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-12
تاریخ بازگشایی : 1396-07-12
استان برگزاری : بوشهر

اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در سطح

تاریخ انتشار : 1396-05-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/04 تا ساعت 13:30
تاریخ بازگشایی : 1396/06/05 ساعت 10
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
سپرده شرکت : 985.470.700 ریال به صورت ضمانت ناه بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0107112965002 نز دبانک ملی

در راستای افزایش راندامان بازیافت پسمان شهری نسبت به طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی پردازش فیزیکی - بیولوژیکی پسماند شهری (خانگی) با حداکثر ریجکت 20 درصد اقدام نماید

تاریخ انتشار : 1396-05-25
تاریخ خرید اسناد : حداکثر ظرف مدت 15 روز از اریخ انشار آگهی
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر ظرف مدت 15 روز از اریخ انشار آگهی
استان برگزاری : مازندران

ارزیابی کیفی ارزیابی آلاینده بنزین و تولوئن و نعیین منابع انتشار آن در هوای منطقه و

تاریخ انتشار : 1396-05-25
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/12 ساعت 14
استان برگزاری : بوشهر
برآورد : 6295000000

انجام امور بارگیری سیمان فله ای، کیسه ای و جامبوبگ و همچنین خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری واحد بارگیرخانه کارخانه سیمان فیروزآباد و نظارت و کنترل کار تجهیزات و روغن کاری و گریسکاری و تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه دستگاه ها و تجهیزات به طور مستمر و بهینه سازی

تاریخ انتشار : 1396-05-24
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/31
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 68.000.000 ریال به حساب 0107360639007 بانک ملی شعبه کوثر شیراز

جمع آوری پسمان خشک شهرک

تاریخ انتشار : 1396-05-24
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/04
استان برگزاری : تهران

ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک --- تهیه نقشه توپوگرافی و مطالعات فاز --- مطالعات ژئوتکنیک شهرک --- خدمات نظارت کارگاهی ناحیه کارگاهی

تاریخ انتشار : 1396-05-24
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/26
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/28 تا 1396/06/11
تاریخ بازگشایی : 1396/06/12 ساعت 10
استان برگزاری : زنجان

خرید شتابنگار و تجهیزات هواشناسی و سایر اقلام باقیمانده ابزار دقیق

تاریخ انتشار : 1396-05-24
تاریخ خرید اسناد : از 1396/05/24 لغایت 1396/05/29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/11
تاریخ بازگشایی : 1396/06/12 ساعت 11
استان برگزاری : همدان
سپرده شرکت : 350.000.000 ریال رسید بانکی واریز وجه مورد نظر به حساب 2175205609006 نزد بانک ملی شعبه مهدیه بنام شرکت یا ضمانتنامه از بانک یا سایر موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز به نفع شرکت

جمع آوری تفکیک نصب و راه اندازی خط تفکیک پسماند شهری

تاریخ انتشار : 1396-05-23
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/12
استان برگزاری : خراسان جنوبی

ارزیابی کیفی مربوط به خرید و نصب و راه اندای تعداد 4 ایستگاه پایش و هشدار onlin آلودگی های نفتی جهت اتصال به سیستم دیسپاچینگ سازمان

تاریخ انتشار : 1396-05-23
استان برگزاری : خوزستان

ارزیابی کیفی آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار آن در هوا

تاریخ انتشار : 1396-05-23
استان برگزاری : بوشهر
برآورد : 6295000000

ارزیابی کیفی - مربوط به خرید و نصب و راه اندازی تعداد 4 عدد ایستگاه پایش و هشدار onlin آلودگی های نفتی

تاریخ انتشار : 1396-05-23
تاریخ ارسال اسناد : ظرف مدت 14 روز
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 1.500.000.000 ریال
برآورد : 30000000000

عملیات دفن ، تفکیک و پردازش پسماندهای خشک (سایت دفن)

تاریخ انتشار : 1396-05-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/01
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/04 ساعت 13
تاریخ بازگشایی : 1396/06/06 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 132.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپهر بانک صادرات به شماره 0102585158009

مدیریت پسماند در خصوص حفاظت از محیط زیست و تفکیک زباله از مبدا جمع آوری مواد قابل بازیافت و تفکیک از مبدا سطح شهر

تاریخ انتشار : 1396-05-22
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/08
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 175.000.000 ریال

بردادش داده های لرزه نگاری سه بعدی

تاریخ انتشار : 1396-05-22
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 28.602.040.000 ريال
برآورد : 980000000000

ارزیابی کیفی - مربوط به خرید و نصب و راه اندازی تعداد 4 عدد ایستگاه پایش و هشدار onlin آلودگی های نفتی

تاریخ انتشار : 1396-05-22
تاریخ ارسال اسناد : ظرف مدت 14 روز
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 1.500.000.000 ریال
برآورد : 30000000000

خرید شتابنگار و تجهیزات هواشناسی و سایر اقلام باقیمانده ابزار دقیق

تاریخ انتشار : 1396-05-22
تاریخ خرید اسناد : از 1396/05/24 لغایت 1396/05/29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/11
تاریخ بازگشایی : 1396/06/12 ساعت 11
استان برگزاری : همدان
سپرده شرکت : 350.000.000 ریال رسید بانکی واریز وجه مورد نظر به حساب 2175205609006 نزد بانک ملی شعبه مهدیه بنام شرکت یا ضمانتنامه از بانک یا سایر موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز به نفع شرکت

جمع آوری و فروش کارتن - پلاستیک و... ضایعاتی بمدت یکسال

تاریخ انتشار : 1396-05-21
استان برگزاری : خراسان رضوی

ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک --- تهیه نقشه توپوگرافی و مطالعات فاز --- مطالعات ژئوتکنیک شهرک --- خدمات نظارت کارگاهی ناحیه کارگاهی

تاریخ انتشار : 1396-05-21
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/26
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/28 تا 1396/06/11
تاریخ بازگشایی : 1396/06/12 ساعت 10
استان برگزاری : زنجان

بردادش داده های لرزه نگاری سه بعدی

تاریخ انتشار : 1396-05-21
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 28.602.040.000 ريال
برآورد : 980000000000

ارزیابی ریسک خطر (risk assessment & hazop study) و بهبود سیستم hse مجموعه های خود

تاریخ انتشار : 1396-05-21
تاریخ خرید اسناد : 7 روز کاری از تاریخ درج آگهی تا ساعت 12
استان برگزاری : خوزستان

ارزیابی ریسک خطر (risk assessment & hazop study) و بهبود سیستم hse مجموعه های خود

تاریخ انتشار : 1396-05-21
تاریخ خرید اسناد : 7 روز کاری از تاریخ درج آگهی تا ساعت 12
استان برگزاری : تهران

288-96: ارائه خدمات تخقلیه و انتقال ضایعات عملیاتی و مواد صنعتی تعمیر تجهیزات

تاریخ انتشار : 1396-05-21
تاریخ خرید اسناد : 7 روز پس از درج آگهي نوبت دوم
استان برگزاری : خراسان شمالی

امورات مربوط به طرح کنترل و حفاظت مناطق تحت مدیریت

تاریخ انتشار : 1396-05-17
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/20 لغایت 1396/05/29
استان برگزاری : کرمانشاه
سپرده شرکت : 5 درصد قیمت پیشنهادی واریز به حساب 2170603751003 نزد بانک ملی و یا ضمانت نامه بانکی

امورات مربوط به طرح کنترل و حفاظت مناطق تحت مدیریت

تاریخ انتشار : 1396-05-16
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/20 لغایت 1396/05/29
استان برگزاری : کرمانشاه
سپرده شرکت : 5 درصد قیمت پیشنهادی واریز به حساب 2170603751003 نزد بانک ملی و یا ضمانت نامه بانکی

اجرای پروژه سلول دفن بهداشتی زباله در محل سایت پسماند

تاریخ انتشار : 1396-05-16
تاریخ خرید اسناد : 7 روز کاری از تاریخ درج آگهی
استان برگزاری : خوزستان

امحاءی ترانسفورماتور، روغن ، خاک و تجهیزات

تاریخ انتشار : 1396-05-16
تاریخ خرید اسناد : 1396-05-19
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-04
تاریخ بازگشایی : 1396-06-05
استان برگزاری : هرمزگان

واگذاری عملیات طرح تفکیک و بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک

تاریخ انتشار : 1396-05-15
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : سمنان

امحاءی ترانسفورماتور، روغن ، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل نیروگاه

تاریخ انتشار : 1396-05-15
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/19
استان برگزاری : هرمزگان
برآورد : 22986163200

در راستای توسعه ظرفیت های استحال انرژی از پسماندهای شهری، نسبت به شناسایی اشخاص حقوقی دارای توانایی فنی و سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری از سامانه هاضم بی هوازی با ظرفیت پردازش بیولوژیک 3000 تن پسماندهای آلی در زوز

تاریخ انتشار : 1396-05-15
تاریخ خرید اسناد : 15 روز از تاریخ انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران

واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات منطقه

تاریخ انتشار : 1396-05-12
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 5 درصد قیمت پیشنهادی برای هر موضوع جداگانه

بازیافت شیشه های ضایعاتی ---- تولید نانو کربن از تایرهای لاستیکی مستعمل

تاریخ انتشار : 1396-05-12
تاریخ خرید اسناد : 20 روز از تاریخ انتشار آگهی
استان برگزاری : خراسان رضوی

اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در سطح

تاریخ انتشار : 1396-05-11
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/09 الی 1396/05/12
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/19 تا ساعت 12:30
تاریخ بازگشایی : 1396/05/21 ساعت 10
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
سپرده شرکت : 985.470.700 ریال به صورت ضمانت ناه بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0107112965002 نز دبانک ملی

ارزیابی کیفی واگذاری انجام خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و خدمات جمع آوری پیماندهای عادی و خانگی تاسیسات

تاریخ انتشار : 1396-05-11
تاریخ خرید اسناد : 14 روز از نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/25
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
سپرده شرکت : 2.000.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

امحاءی ترانسفورماتور، روغن ، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل نیروگاه

تاریخ انتشار : 1396-05-11
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/19
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : ۱.۱۴۹.۳۰۸.۱۶۰ ريال است كه بايد به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی
برآورد : 22986163200

اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در سطح

تاریخ انتشار : 1396-05-11
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/09 الی 1396/05/12
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/19 تا ساعت 12:30
تاریخ بازگشایی : 1396/05/21 ساعت 10
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
سپرده شرکت : 985.470.700 ریال به صورت ضمانت ناه بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0107112965002 نزدبانک ملی شعبه گمرک

عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در سطح منطقه

تاریخ انتشار : 1396-05-10
تاریخ ارسال اسناد : 10 روز از تاریخ درج آگهی
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 800.000.000 ریال به حساب 1004493531 نزد بانک شهر

اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در سطح

تاریخ انتشار : 1396-05-09
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/09 الی 1396/05/12
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/19 تا ساعت 12:30
تاریخ بازگشایی : 1396/05/21 ساعت 10
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
سپرده شرکت : 985.470.700 ریال به صورت ضمانت ناه بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0107112965002 نز دبانک ملی

عملیات طراحی و نظارت بر پیاده سازی دفن بهداشتی پسماندبر اساس روش های اصولی و علمی

تاریخ انتشار : 1396-05-08
تاریخ ارسال اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 10 درصد کل قیمت پیشنهادی به حساب شهرداری
برآورد : 300000000

انجام امورات فضای سبز و جمع آوری زباله ها و پسماند شهری

تاریخ انتشار : 1396-05-08
تاریخ ارسال اسناد : 10 روز کاری
تاریخ بازگشایی : 1396/05/25 راس ساعت 15 عصر
استان برگزاری : ایلام
سپرده شرکت : 8.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

خرید 6000 عدد بالن هواشناسی

تاریخ انتشار : 1396-05-08
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/21 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/31 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1396/06/08 ساعت 14
استان برگزاری : تهران

واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای بی خطرسازی شده عفونیو پسماندهای صنعتی شهر

تاریخ انتشار : 1396-05-08
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/18
تاریخ بازگشایی : 1396/05/19
استان برگزاری : اصفهان

ارزیابی کیفی واگذاری انجام خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و خدمات جمع آوری پیماندهای عادی و خانگی تاسیسات

تاریخ انتشار : 1396-05-07
تاریخ خرید اسناد : 14 روز از نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/25
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد
سپرده شرکت : 2.000.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

بروزرسانی، تامین تجهیزات و فعال نگه داشتن شبکه ملی رادارهای هواشناسی

تاریخ انتشار : 1396-05-07
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/21 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/31 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1396/06/08 ساعت 14
استان برگزاری : تهران

خرید 6000 عدد بالن هواشناسی

تاریخ انتشار : 1396-05-07
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/21 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/31 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1396/06/08 ساعت 14
استان برگزاری : تهران

بروزرسانی ، تامین تجهیزات و فعال نگه داشتن شبکه ملی رادارهای هواشناسی

تاریخ انتشار : 1396-05-05
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/21 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/31 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1396/06/08 ساعت 14
استان برگزاری : تهران

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار --- سرویس و نگهداری و کالیبراسیون سیستم آنلاین پساب --- خرید کیسه پروپیلن شکر

تاریخ انتشار : 1396-05-05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/18 تا ساعت 14
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ ذکر شده

واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات منطقه

تاریخ انتشار : 1396-05-05
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 5 درصد قیمت پیشنهادی برای هر موضوع جداگانه

انجام امور خدماتی، جمع آوری و حمل پسماند، رفت و روب، لایروبی مجاری

تاریخ انتشار : 1396-05-04
تاریخ خرید اسناد : ده روز از تاریخ انتشار این آگهی
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 529.432.500 ریال به حساب 0109023356003 بانک ملی
برآورد : 10588650000

حمل پسماندهای حاصل از فرآیند تولید از کارخانجات الوند به جایگاه تخلیه پسماندهای شهری (محمدآباد )

تاریخ انتشار : 1396-05-04
تاریخ ارسال اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
استان برگزاری : قزوین

کارخانه 250 تنی بازیافت و تولید کود آلی از پسماندهای جامد منطقه نور به روش EPC : انجام خدمات مهندسی تامین مصالح و تجهیزات ساختمان نصب و راه اندازی و راهبری 5 ساله کارخانه بازیافت و تولید کود آلی با ظرفیت پذیرش روزانه 250 تن از پسماندهای جامد عادی مناطق تحت پوشش

تاریخ انتشار : 1396-05-04
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/14 تا 1396/05/26 ساعت 8 الی 14
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : 2.420.000.000 ریال

پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست و آتش نشانی پالایشگاه اول

تاریخ انتشار : 1396-05-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/31
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/11
تاریخ بازگشایی : 1396/06/12
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 3.561.700.000 ريال به صورت یکی از تضامین قابل قبول

واگذاری جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر

تاریخ انتشار : 1396-05-02
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/12
تاریخ بازگشایی : 1396/05/15 ساعت 18
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 90.000.000 ریال به حساب 3100003361004 بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی

واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای بی خطر سازی شده عفونی و پسماندهای صنعتی شهر به پیمانکاران واجد شرایط

تاریخ انتشار : 1396-05-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/18
تاریخ بازگشایی : 1396/05/19
استان برگزاری : اصفهان

انجام امور خدماتی، جمع آوری و حمل پسماند، رفت و روب، لایروبی مجاری

تاریخ انتشار : 1396-05-01
تاریخ خرید اسناد : حداکثر 10 روز از نشر این اگهی همه روزه بجز ایام تعطیل
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 529.432.500 ریال به حساب 0109023356003 بانک ملی
برآورد : 10588650000

عملیات طراحی و نظارت بر پیاده سازی دفن بهداشتی پسماندبر اساس روش های اصولی و علمی

تاریخ انتشار : 1396-05-01
تاریخ ارسال اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 10 درصد کل قیمت پیشنهادی به حساب شهرداری
برآورد : 300000000

اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و رفت و روب معابر....

تاریخ انتشار : 1396-04-31
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/10
استان برگزاری : آذربایجان غربی

در راستای افزایش راندمان بازیافت پسماندهای خانگی نسبت به شناسایی اشخاص حقوقی واجد صلاحیت که توانایی احداث و راه اندازی یک خط مکانیزه پردازش پسماندهای خانگی و همچنین توانایی تجهیز و نواسازی تعدادی از خطوط پردازش

تاریخ انتشار : 1396-04-31
تاریخ خرید اسناد : 15 روز از تاریخ انتشار آگهی
استان برگزاری : تهران

اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و رفت و روب معابر....

تاریخ انتشار : 1396-04-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/10
استان برگزاری : آذربایجان غربی

انجام امور خدماتی ناحیه دو از منطقه سه شهرداری : انجام امور خدماتی، جمع آوری و حمل پسماند، رفت و روب، لایروبی مجاری

تاریخ انتشار : 1396-04-27
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 546.405.000 ریال به حساب 0109023356003 بانک ملی یاضمانت نامه بانکی
برآورد : 10928100000

ارزیابی کیفی ارزیابی آلاینده بنزین و تولوئن و نعیین منابع انتشار آن در هوای منطقه و

تاریخ انتشار : 1396-04-27
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/11 ساعت 14
استان برگزاری : بوشهر
برآورد : 6295000000

پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست و آتش نشانی پالایشگاه اول

تاریخ انتشار : 1396-04-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/05/31
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/11
تاریخ بازگشایی : 1396/06/12
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 3.561.700.000 ريال به صورت یکی از تضامین قابل قبول

در خواست خرید یکدستگاه ایستگاه خودکار هواشناسی کشاورزی با احتساب نرم افزار جامع مربوطه(مطابق لیست آیتم های فایل پیوست)

تاریخ انتشار : 1396-04-26
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-04-26
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : یزد

امورات مربوط به طرح کنترل و حفاظت مناطق

تاریخ انتشار : 1396-04-26
تاریخ ارسال اسناد : یک هفته بعد از تاریخ انتشار آگهی
استان برگزاری : کرمانشاه

واگذاری جمع آوری پسماند خشک صنوف شهر

تاریخ انتشار : 1396-04-26
تاریخ خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/12
تاریخ بازگشایی : 1396/05/15 ساعت 18
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 90.000.000 ریال به حساب 3100003361004 بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی

اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای عادی در سطح

تاریخ انتشار : 1396-04-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/04/28
تاریخ ارسال اسناد : 1396/05/03 ساعت 13:30
تاریخ بازگشایی : 1396/05/04 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
سپرده شرکت : 985.470.700 ریال به صورت ضمانت ناه بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0107112965002 نز دبانک ملی

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload

تلگرام موژ


پاسخنامه تشریحی ارشد 92 ززولی