جمعه، 4 اسفند ماه، 1396
سبد خرید
سوال هفته

در یک مخزن به عمق 20 فوت آب فشار تقریبی برحسب psi در کف مخزن چقدر است؟

2
5
8
12

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 250 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

محل تبلیغ شما

خرید خدمات واحد CSR به صورت حجمی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
استان برگزاری : اصفهان

خرید اسپرم گاو شیری .با پرداخت سررسید سال 98

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

اجرای طرح راهبردی امور فوریت های امور اجتماعی طبق شریط پیوست

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

خرید وسایل ناشنوایان

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان جنوبی

خرید دو دستگاه ایزولاتور

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/8 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 تا ساعت 19
تاریخ بازگشایی : مرحله اول 1396/12/20 ساعت 9 صبح - مرحله دوم 1396/12/23ساعت 9 صبح
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : مبلغ 80.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده

سنجش بینایی کودکان 6-3 ساله خانواده های نیازمند و بی بضاعت لطفا قبل از ارائه قیمت به مدارک پیوستی توجه فرماید

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان غربی

واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذا -- واگذاری امور خدمات و نظارت -- واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان -- تامین نیروی انسانی -- واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 -- واگذاری امور خودروسواری

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06 الی 1396/12/08 ساعت 9 الی 15/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/09 الی 1396/12/20 ساعت 9 الی 15/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/22 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : تهران

دوره اموزشی توسعه و پیاده سازی پیشگیریهای توسعه مدار

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

دستگاه جذب اتمیک -- دستگاه CBCT --- دستگاه Hplc --- دستگاه اسپکتروفتومتر

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/03 لغایت 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16 تا ساعت 9
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : خراسان جنوبی
سپرده شرکت : به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانیک یا واریز نقدی وجه به حساب شضماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاری دانشگاه

کارگاه اموزشی جهت باز اجتماعی نمودن مجرمین جرائم اخلاقی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

تجهیز و راه اندازی بخش گاما اسکن مرکز آموزشی درمانی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ ارسال اسناد : تا 1396/12/19
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : سپرده معادل یک میلیارد به صورت ضمانتنامه بانکی به نام این دانشگاه با اعتبار حداقل سه ماه

خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 و 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.250.000.000 ریال به صورت ضمانتنامهبانکی یا واریز وجه نقد

فروش تعدادی دام مازاد

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 و 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 500.000.000 ریال به صورت ضمانتنامهب انکی

خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 و 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 920.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد

خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی

تاریخ انتشار : 1396-12-03
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 و 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 2.500.000.000 ریال

کد مشابه است رک سر سمپلر پلاستیکی مقدار123عدد

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

کد مشابه است ارلن500مقدار72عدد-ارلن 1000مقدار12عدد-ارلن مایر250مقدار23عدد-ارلن 2لیتری مقدار15عدد-ارلن مایر50 مقدار12عدد.....

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

تجهیزات مصرفی پزشکی به شرح پیوست

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

کد مشابه است بطری یکبار مصرف 100-250-125-1000-500میلی 7500عدد

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

کد مشابه است پیپت یکبار مصرف 1سی سی- 10 سی سی- 5 سی سی مقدار 60300- 25 ام ال مقدار 91250عدد

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

اسپری خوشبو کننده هوا با رایحه ادوکلنی.

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

موادآزمایشگاهی بخش سرولوژی طبق بپیوست

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

کد مشابه است پنس ساده 95عدد- پنس 130عدد

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

به روز رسانی امکانات مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

دستکش لاستیکی مشکی - استادکار بنائی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/08
استان برگزاری : اصفهان

استابلایزر

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان جنوبی

دستگاه UTOMATED EXTENAL DEFIBRILALATOR قابل نصب در آمبولانس

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/06
استان برگزاری : قزوین

کد مشابه است بشر شیشه ای 500 سی سی -بشر 1 لیتری- بشر شیشه ای 2 لیتری-بشر 100سی سی مقدار 443عدد و...

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

دستکش جراحی بدون پودر در سایزهای مختلف

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

کد مشابه است سرم آلبومین گاوی مقدار 3010- سرم آلومین گاوی مقدار 1000

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

کد مشابه است سرم نرمال گوساله 150عدد- ....

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

تجهیزات آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/08
استان برگزاری : اصفهان

کد مشابه است دستکش لاتکس 10000عدد-2000عدد-2000عدد-1000عدد-1000عدد

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

کد مشابه است سرنگ یکبار مصرف 5/2 سی سی مقدار5350عدد-سرنگ یکبارمصرف انسولین- یکبارمصرف 5 سی سی - یکبار مصرف 2 سی سی- یکبار مصرف 10 سی سی ......

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

کد مشابه است دستکش جراحی غیر استریل 12000عدد

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

کد مشابه است ازت مایع 5000کیلوگرم -4500کیلوگرم-4000کیلوگرم-4500کیلوگرم- 6000کیلوگرم

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

خرید دو دستگاه ایزولاتور

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/8 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/19 تا ساعت 19
تاریخ بازگشایی : مرحله اول 1396/12/20 ساعت 9 صبح - مرحله دوم 1396/12/23ساعت 9 صبح
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : مبلغ 80.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده

انجام خدمات کالیبراسیون

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : مرحله اول 1396/12/16 ساعت 11 مرحله دوم 1396/12/20 ساعت 11
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 50.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده

خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 و 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 920.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد

خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 و 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.250.000.000 ریال به صورت ضمانتنامهبانکی یا واریز وجه نقد

خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 و 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 2.500.000.000 ریال

فروش تعدادی دام مازاد

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/05 و 1396/12/06
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 500.000.000 ریال به صورت ضمانتنامهب انکی

انجام امور خدماتی و پشتیبانی --- تامین ایاب و ذهاب پرسنل --- تهیه طبخ و توزیع غذا --- حفظ و نگهداری توسعه فضای سبز --- انجام امور بهداری

تاریخ انتشار : 1396-12-02
استان برگزاری : فارس

ارائه خدمات مراکز سلامت جامعه و پایگاههای سلامت واقع در حاشیه شهر وشهرهای بالای ۲۰هزار نفر از مراکز

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-09
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-20
تاریخ بازگشایی : 1396-12-21
استان برگزاری : هرمزگان

خرید یه دستگاه EEG/ERPبیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-12-02
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-06
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-16
تاریخ بازگشایی : 1396-12-22
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 300.000.000 ریال

خرید خدمات گروه پرستاری ومامایی به منظور انجام خدمات در مشاغل کارشناس پرستاری، کارشناس هوشبری ، کاردان هوشبری ، کارشناس اتاق عمل، کاردان اتاق عمل ،ماما و بهیار به تعداد 164 نفر جهت بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

تاریخ انتشار : 1396-11-30
تاریخ خرید اسناد : ازتاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 4 روز کاری
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 10 روز کاری پس از پایان مهلت خرید اسناد
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 2.500.000.000 ريال به صورت وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی

خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر

تاریخ انتشار : 1396-11-30
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02 لغایت 1396/12/09 به مدت 7 روز کاری
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1396/12/19 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : ساعت 8.30 مورخ 1396/12/20
استان برگزاری : کرمانشاه

خرید طبق لیست پیوست

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

3-سیل ها بدون همولیز میباشد 4-ارای تاییدیه کنترل کیفی ستاد مرکزی 5-قابلیت اتصال به هند سیلر از پشت دستگاه برای سیل زدن مجزا(اپتیکال)

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

واگذاری برنامه تامین مالی خود

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : پاکتهای الف و ج 1396/12/16 ساعت 11 و پاکت ج 1396/12/17 ساعت 11
استان برگزاری : خراسان شمالی
سپرده شرکت : 120.000.000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی
برآورد : 602250000

شولدرویل-تخت معاینه .... طبق در خواست بارگذاری شده در سامانه

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

کدمشابه دستگاه ضدعفونی کننده بهمراه مایع مراجعه به فایل پیوست حمل بعهده فروشنده کارشناس مربوطه4172507 0938

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-04
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

کدمشابه دستگاه تولیدازن مراجعه به فایل پیوست کارشناس مربوطه 09384172507 حمل بعهده قروشنده

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-04
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

آزمایشات ادواری کارکنان شرکت جهت مشمولین به تعداد 156 نفر * شرح خدمات پیوست می باشد *

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-07
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

ست فیلتراسیون میلی پور ارلن

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

کد مشابه است سانتریفیوژ یک دستگاه طبق مشخصات پیوستی - گارانتی- خدمات پس از فروش - تحویل در موسسه رازی - پیش فاکتور با مشخصات فنی

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

استابلایزر ولتاژ 15kva تکفاز سرو موتور

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان جنوبی

جار بی هوازی باکتریولوژی محل تحویل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

ست لام میکروبیولوژی (باکتری شناسی)

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

تنسوپلاست بزرگ

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

دستگاه سل کانتر

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

به روز رسانی امکانات مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

خرید مسواک و خمیر دندان

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-06
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

تنسوپلاست کوچک

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

استونیتریل معمولی

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

کدمشابه فایل پیوست حمل بعهده فروشنده تلفن تماس آقای دکترتقی زاده09120866084-09195150536

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-04
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

سرویس وتعمیرات تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-30
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

تامین لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت سه روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر ده روز پس از پایان مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی : ده روز پس از پایان مهلت ارسال
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 40.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

خرید خدمات گروه پرستاری ومامایی به منظور انجام خدمات در مشاغل کارشناس پرستاری، کارشناس هوشبری ، کاردان هوشبری ، کارشناس اتاق عمل، کاردان اتاق عمل ،ماما و بهیار به تعداد 164 نفر جهت بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : ازتاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 4 روز کاری
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر 10 روز کاری پس از پایان مهلت خرید اسناد
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 2.500.000.000 ريال به صورت وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی

مشارکت در تجهیز و راه اندازی کلینیکهای تخصصی بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/29 تا ساعت 15 روز 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 روز 1396/12/15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.000.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا ورایز نقدی به حساب شماره 0200405628006 بانک دی

خرید خدات اداره خوابگاه های دانشجویی --- خرید یک دستگاه EEG/ERP به همراه EYETRACKER

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/30 الی 1396/12/06 ساعت 15/15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/16 ساعت 15/15
تاریخ بازگشایی : مرحله اول 1396/12/19 و مرحله دوم 1396/12/22
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : وجه نقد یا ضمانتنامه معتبر بانکی

خدمات پیش بیمارستانی

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/12
تاریخ بازگشایی : 1396/12/13 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : مرکزی

واگذاری خدمات دوپایگاه اورژانس

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-12
تاریخ بازگشایی : 1396-12-13
استان برگزاری : مرکزی

انجام سرویس دوره ای و تعمیرات ۱۸۰ دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-12-05
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-15
تاریخ بازگشایی : 1396-12-16
استان برگزاری : تهران

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید٬نصب و راه اندازی ۷۵ دستگاه یونیت و صندلی دندانژزشکی

تاریخ انتشار : 1396-11-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-11-30
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-12
تاریخ بازگشایی : 1396-12-13
استان برگزاری : کرمانشاه

دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله پزشکی مدل KENZ 306

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-28
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : زنجان

ایران کدها فرضی است .مورد Liner,splitless کد 3587-5062 مورد2- Repeller insulator کد G1099-20133 مورد 3- Gold pleat کد 5367-5188

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

شناسایی شرکت های ذیصلاح از کلیه شرکت های دارای نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش دستگاههای غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران aoae/aabr

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : ده روز کاری از تاریخ این آگهی
استان برگزاری : تهران

تامین کنندگان محترم بامراجعه به لیست پیوست 51 قلم کالا راقیمت گذاری نمایید

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان جنوبی

خرید میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

تاریخ انتشار : 1396-11-28
استان برگزاری : اردبیل

عصای زیربغل

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان رضوی

ایران کدها فرضی است . HP 5MS 30m,.25mm,.25u کد 19091S-433 Electron multiplier replacement

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

انجام فعالیت های مربوط به خط ملی اعتیاد

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : ده روز کاری از ت اریخ انتشار این آگهی
استان برگزاری : تهران

انجام آزمایشات پزشکی و معاینات ادوای

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از تاریخ چاپ آگهی
استان برگزاری : تهران

تشک مواج سلولی طبق مشخصات وگارانتی وخدمات پس ازفروش درمدارک پیوستی

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-03
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان رضوی

واگذاری تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر و سکونتگاه های غیررسمی و شهرها

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/25 لغایت 1396/12/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/03 الی 1396/12/12 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1396/12/15 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : گیلان

واگذاری مدیریتی پاگاههای اورژانس پیش بیمارستانی

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/29 الی 1396/11/30 ساعت 9 الی 15/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/02 الی 1396/12/13 ساعت 9 الی 15/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/15 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 765.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی

مشارکت در تجهیز و راه اندازی کلینیکهای تخصصی بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/29 تا ساعت 15 روز 1396/12/07
تاریخ ارسال اسناد : تا ساعت 14 روز 1396/12/15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/19 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.000.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا ورایز نقدی به حساب شماره 0200405628006 بانک دی

ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری--- ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری --- ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان --- خدمات آزمایشگاهی بیمارستان --- ارائه خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان --- واگذاری خدمات بهداشتی درمانی دانشکده دندان پزشکی --- واگذاری نقل و انتقال بیماران بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/26 لغایت 1396/11/29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/09 ساعت 9 صبح
تاریخ بازگشایی : 1396/12/09 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : خراسان جنوبی
سپرده شرکت : ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک تضمینشده بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 2643856 بانک رفاه

تهیه و تامین 3 دستگاه خودروی آمبولانس کولر دار با تجهیزات پزشکی کامل

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/28 لغایت 1396/12/09
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/27 ساعت 15:30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/28 ساعت 8:30
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 159.505.000 ريال
برآورد : 3190100.000

ترمومتر پزشکی (مارک ایزومد - نوا )-ثبت سامانه imed - تایید مسئول فنی ملزومات پزشکی -تحویل درب انبار بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-28
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

گازاستریل 10در 10 سانتیمتر برند عادل یا سپاهان بهبود

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-26
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

واگذاری تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر و سکونتگاه های غیررسمی و شهرها

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/03 الی 1396/12/12 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1396/12/15 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : گیلان

سوند فولی 24 دو راه (مارک ورید - سوپا)-ثبت سامانه imed-تاییدمسئول فنی ملزومات پزشکی -تحویل درب انبار بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-26
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

پد پانسمان اجی کت (مارک داروسازی عماد) - ثبت سامانه imed- تاییدمسئول فنی ملزومات پزشکی - تحویل درب انبار بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

DNA - iNVESTIGATOR KIT (QIA amp) no:56504

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-26
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

تامین لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-26
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

واگذاری مدیریتی پاگاههای اورژانس پیش بیمارستانی

تاریخ انتشار : 1396-11-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/29 الی 1396/11/30 ساعت 9 الی 15/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/02 الی 1396/12/13 ساعت 9 الی 15/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/15 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 765.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی

برونسپاری بخش ام.آر.آی و سونوگرافی

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : از 1396/11/24
تاریخ ارسال اسناد : 1396/11/25 تا 1396/12/05
تاریخ بازگشایی : 1396/12/06 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 1.532.352.288 ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب 1335408974 نزد بانک ملت

برونسپاری بخش ام.آر.آی و سونوگرافی

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : از 1396/11/24
تاریخ ارسال اسناد : 1396/11/25 تا 1396/12/05
تاریخ بازگشایی : 1396/12/06 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 1.532.352.288 ريال ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب 1335408974 نزد بانک ملت

خرید خدمات گروه پرستاری واحدهای تابعه خود

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02 ساعت 16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/12 ساعت 16
تاریخ بازگشایی : 1396/12/13 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : چهارمحال و بختیاری
سپرده شرکت : چک تضمین بانکی و یا ضمانتامه بانکی

استونیتریل معمولی

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

توضیحات تکمیلی در فایل پیوستی

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-27
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان غربی

(کدمشابه وقطعه است) تیوب درین جذب اتمی از کمپانی اجیلنت با کد 3710042900 یک عدد اسپری چنبرکامل جذب اتمی از کمپانی اجیلنت با کد 0110634490 یک بسته

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

مشخصات کالا طبق پیوست (کیف ،حوله ، پیش بند ، قیچی ، شانه ، موپران ، دسته تیغ ... )

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-29
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

فشار سنج غیر تهاجمی - طبق لیست پیوستی

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اردبیل

تعمیرات 180 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/16 ساعت 10
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 153.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب 4001034206371569 بنام سپرده جاری بانک مرکزی کد 50

تامین کنندگان محترم بامراجعه به لیست پیوست ونحوه پرداخت قیمت پیشنهادی خودرابدهید

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان جنوبی

نوار عصب و عضله دو کاناله

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

هولتر 12 کاناله 2 دستگاه و نوار قلب شش کاناله 1 دستگاه

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

خرید٬نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/12 ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/12/13 ساعت 8:30
استان برگزاری : کرمانشاه
سپرده شرکت : 950 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس کرمانشاه بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

تامین کمبود نیروهای کادر درمانی بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/12/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/02
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : مبلغ ضمانت 900.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه یا واریز به حساب 0103860386000 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نزد بانکی ملی

دستگاه تست ورزشی همراه با تردمیل وایرلس و دسی شوک طبق مشخصات فنی درج شده در درخواست بارگذاری شده

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

1-دستگاه دیاترمی شورت ویو مدل sw-1000 ژاپن 2-دستگاه الکتروتراپی کامل

تاریخ انتشار : 1396-11-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

واگذاری حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی

تاریخ انتشار : 1396-11-24
تاریخ خرید اسناد : از 1396/11/21
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1396/11/30
تاریخ بازگشایی : 1396/12/05 راس ساعت 11
استان برگزاری : لرستان
سپرده شرکت : 18.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب جاری 0105936886002 بانک ملی شعبه بلوار معلم
برآورد : 360000000

بخشی از امور کمک پرستاری مراکز تابعه دانشگاه

تاریخ انتشار : 1396-11-24
تاریخ خرید اسناد : 1396-11-29
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-12
تاریخ بازگشایی : 1396-12-13
استان برگزاری : کرمانشاه

خرید ۳۰۰.۰۰۰ عدد کیسه خون فیلتردار چهار تایی

تاریخ انتشار : 1396-11-24
تاریخ خرید اسناد : 1396-11-28
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-08
تاریخ بازگشایی : 1396-12-09
استان برگزاری : تهران

واگذاری امور مربوط به واحد فیزیوتراپی خود

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا یک هفته از درج آگهی
استان برگزاری : خوزستان

اداره مستقل اورژانس بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ ارسال اسناد : 1396/11/18 الی 1396/11/30 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/12/02 ساعت 10
استان برگزاری : اردبیل
سپرده شرکت : 1.500.000.000 ریال

اتو کلاو 25 لیتری ایران طب زعیم تعداد 3 عدد بینو کولر موتیک تعداد 2 عدد

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمان

دستکش زیبائی پروتز دست مکانیکی هفت وسه چهارم یا کارکن

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

کیت PCR

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

مواد آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

طبق مشخصات قسمت توضیحات باشد

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

خرید 300.000 عدد کیسه خون فیلتر چهار تایی CPD/SAGM 450 ml

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 1396/11/28
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/08
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 4.020.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب 4001034206371569 بنام سپرده جاری بانک مرکزی کد 50

سمعک 1sp,وسمعک 1upبه فایل پیوست مراجعه فرمائید.

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

در نظردارد جهت اتاق کلین روم ورودی سالن پرکن مورد نیاز خود (طبق نقشه ارائه و مشخصات فنی) واگذار و خریداری نماید

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ 1396/12/03
استان برگزاری : خراسان رضوی

تامین لوازم بهداشتی مورد نیاز بیماران بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج اگهی
تاریخ بازگشایی : ده روز بعد از پایان مهلت ارسال مدارک
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 50 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

آنتروپومتری استاتیک

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : هرمزگان

مواد آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-24
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کردستان

خرید 300.000 عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی CPD/SAGM 450 ML

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : تا 1396/11/28
تاریخ ارسال اسناد : 1396/12/08
تاریخ بازگشایی : راس ساعت 10 مورخ 1396/12/09
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 4.020.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای معتبر و یا واریز به حساب 4001034206371569 ریال بانک مرکزی کد 50

(کدمشابه است) پمپ پریستاتیک قابلیت چندکاناله4-1کاناله پمپاژخروجی دقت از3000-1سی سی قابلیت تنظیم سایزخروجی محلول از 3000-1سی سی بادقت حداکثر2سی سی

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

درخواست خریدیک لیست شامل29قلم کالاازنوع موادو کالاهای مصرفی آزمایشگاهی پزشکی قانونی

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

خرید لوازم بهداشتی دهان و دندان و همچنین مکمل های دارویی مورد نیاز خود

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 3 روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از پایان مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی : ده روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 100.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

تحویل در موسسه رازی - تعداد براساس رول می باشد

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-25
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

نوار بهداشتی بالدار سایز متوسط لفاف نایلونی 10 عددی ایران کد مشابه

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-24
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،بخشی از امور خدمات مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ انتشار : 1396-11-23
تاریخ خرید اسناد : 1396-11-21
تاریخ ارسال اسناد : 1396-12-05
تاریخ بازگشایی : 1396-12-06
استان برگزاری : کرمانشاه

کاتتر همو دیالیزدبل سایز 16 (100 عدد) و کاتتر cvp سه راه ARROW ( عدد100 )

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

خرید تجهیزات دندانپزشکی (152مورد)دقیقا مطابق لیست پیوست ایران کد مشابه می باشد.

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

خرید تجهیزات دندانپزشکی (152مورد)دقیقا مطابق لیست پیوست ایران کد مشابه می باشد.

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

چهارده ردیف لوازم بهداشتی

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ ارسال اسناد : 1396/11/24
استان برگزاری : اصفهان

نوار بهداشتی بالدار سایز متوسط لفاف نایلونی 10 عددی ایران کد مشابه

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-22
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : مرکزی

براساس لیست پیوست

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

خرید تهیه و توزیع کیفهای بهداشتی و اقلام بهداشتی موردنیاز از بیماران بستری

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ ارسال اسناد : 1396/11/3 تا پایان وقت اداری 1396/11/28
تاریخ بازگشایی : 1396/11/29 ساعت 10
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 350.000.000 ریال
برآورد : 7000000000

خرید یک عدد تخت برانکارد ویلچرشو مدل paramed

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

فوری

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

خرید دو عدد تخت برانکارد ویلچرشو مدل paramed

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-24
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

خرید لوازم بهداشتی دهان و دندان و همچنین مکمل های دارویی مورد نیاز خود

تاریخ انتشار : 1396-11-21
تاریخ خرید اسناد : 3 روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از پایان مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی : ده روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 100.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

خرید لوازم مصرفی دامپزشکی

تاریخ انتشار : 1396-11-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-11-19
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload