شنبه، 1 مهر ماه، 1396
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
دسترسی سریع
منوی اصلی

محل تبلیغ شما

ایران کد مشابه است بهترین جنس با بهترین کیفیت مورد نیاز است(بمنظور حمایت از تولید داخلی کالای ایرانی را قیمت گذاری فرمائید)

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-01
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

نیازمند ویلچر برقی تاشو

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-31
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان شمالی

خرید دستگاه های اکسیژن ساز و هوای فشرده پروژه بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ 1396/06/29 به مدت 14روز
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/11 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/07/12 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 250.000.000 ریال
برآورد : 5000000000

نگهداری و راهبری تاسیسات ------- خدمات نظافت و پشتیبانی واحدهای تابعه---------واگذاری بخش لنژری - بیمارستان----------واگذاری خدمات جابجایی بیمار----------خرید دستگاه توزیع مکانیزه دارو........

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/02 لغایت 1396/07/05 ساعت 15.15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19 تا ساعت 15.15
تاریخ بازگشایی : مرحله اول 1396/07/22 مرحله دوم 1396/07/29
استان برگزاری : مازندران
سپرده شرکت : واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر با مهلت حداقل 3 ماه

نگهداری و راهبری تاسیسات ------- خدمات نظافت و پشتیبانی واحدهای تابعه---------واگذاری بخش لنژری - بیمارستان----------واگذاری خدمات جابجایی بیمار----------خرید دستگاه توزیع مکانیزه دارو........

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/02 لغایت 1396/07/05 ساعت 15.15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19 تا ساعت 15.15
تاریخ بازگشایی : مرحله اول 1396/07/22 مرحله دوم 1396/07/29
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر با مهلت حداقل 3 ماه

خرید داروهای دامپزشکی مورد نیاز خود

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ بازگشایی : 1396/07/10
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : واریز معادل یک درصد حجم ریالی مورد معامله به حساب 3422222311 بانک ملت بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی : انجام خدمات فیزیوتراپی بیمارستان صنعت نفت ---- انجام خدمات آزمایشگاه بیمارستان صنعت نفت

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
استان برگزاری : خراسان رضوی

خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول خود

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/04 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/14 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : مرحله اول 1396/07/15 ساعت 9 مرحله دوم 1396/07/19 ساعت 9
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده

خرید یکدستگاه سی تی اسکن ۶۴ اسلایس

تاریخ انتشار : 1396-06-30
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-29
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-13
تاریخ بازگشایی : 1396-07-18
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : 2.500.000.000 ریال

دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 تا ساعت 16
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

واگذاری مشارکتی بخشهای دندانپزشکی و بازتوانی قلب

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/13
تاریخ بازگشایی : 1396/07/19
استان برگزاری : تهران

واگذاری انجام خدمات دندانپزشکی

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 7 روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : سمنان

خرید تعداد ۳۰۰ عدد تشک مواج بزرگسال

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-15
تاریخ بازگشایی : 1396-07-23
استان برگزاری : تهران

خرید تعداد ۲۵۰ عدد مانیتورینگ ثابت تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-04
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-16
تاریخ بازگشایی : 1396-07-25
استان برگزاری : تهران

خرید تعداد ۶۰ عدد چراغ سیالتیک تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-04
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-16
تاریخ بازگشایی : 1396-07-25
استان برگزاری : تهران

خرید تعداد ۱۰۰ عدد پروتز حلزون شنوایی

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-15
تاریخ بازگشایی : 1396-07-23
استان برگزاری : تهران

خرید تعداد ۱۰۰ عدد تخت جراحی تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-04
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-16
تاریخ بازگشایی : 1396-07-25
استان برگزاری : تهران

خرید تعداد ۵۰ دستگاه الکتروکوتر تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-15
تاریخ بازگشایی : 1396-07-23
استان برگزاری : تهران

خرید تعداد ۲۰۰ دستگاه انکوباتور نوزاد تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-29
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-02
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-15
تاریخ بازگشایی : 1396-07-23
استان برگزاری : تهران

تعمیرمیکروسکوپ الکترونیکیمدلsem dsm960a شرکت zeiss

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-02
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان (انواع سمعک و باطری سمعک)

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : گیلان
سپرده شرکت : 200.000.000 ریال به حساب سپرده 2173454401005 نزد بانک ملی

اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی وافراد با آسیب نخاعی شامل (انواع ویلچر ، تشک مواج - تخت - تشکچه - ویلچر و سایر ...

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : گیلان
سپرده شرکت : 300.000.000 ريال به حساب سپرده 2173454401005 بانکملی یا ضمانتنامه بانکی

اقلام کمک توانبخشی و کمک آموزشی نابینایان و کم بینایان

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : گیلان
سپرده شرکت : 100.000.000 ریال به حساب سپرده 2173454401005 اداره کل بهزیستی گیلان بانک ملی شعبه مرکزی رشت و یا ضمانتنامه بانکی

یونیت

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/10
استان برگزاری : خوزستان

انجام خدمات DIC

تاریخ انتشار : 1396-06-28
استان برگزاری : خوزستان

خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/03 و 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16
تاریخ بازگشایی : 1396/07/18
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 675.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیالتیک دو قمره LED MULTI COLOR تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/03 و 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16
تاریخ بازگشایی : 1396/07/18
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 720.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت تولیدداخل

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/03 و 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16
تاریخ بازگشایی : 1396/07/18
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 770.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 و 1396/07/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 270.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 200 دستگاه اتکوباتور تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 و 1396/07/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 895.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 و 1396/07/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 346.950.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 و 1396/07/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.462.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان ( انواع سکعک و باطری سمعک )

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-05
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-19
تاریخ بازگشایی : 1396-07-20
استان برگزاری : گیلان

کمک توانبخشی معلولین حرکتی و افراد آسیب نخاعی

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-05
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-19
تاریخ بازگشایی : 1396-07-20
استان برگزاری : گیلان

اقلام کمک توانبخشی و کمک آموزشی نابینایان و کم بینایان

تاریخ انتشار : 1396-06-28
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-05
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-19
تاریخ بازگشایی : 1396-07-20
استان برگزاری : گیلان

خرید تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/02
استان برگزاری : خوزستان

خرید آنژیوکت

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
استان برگزاری : خوزستان

واگذاری اعزام های بین بیمارستانی شهرستان

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01
استان برگزاری : خوزستان

خرید قطعات دوربین رادیوگرافی

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/11
استان برگزاری : هرمزگان

واگذاری اعزام های بین بیمارستانی شهرستانها و مراکز تابعه

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01
استان برگزاری : خوزستان

خرید دستکش جراحی

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
استان برگزاری : خوزستان

واگذاری قسمتی از خدمات پرستاری شامل، پرستار، کارشناس اتاق عمل، کارشناس هوشبری، و بهیار در بیمارستان های تابعه خود در سال 1396

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/01
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 570.000.000 ریال فیش واریزی و یا ضمانتنامه بانکی

واگذاری امور مربوط به خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ 1396/06/22 به مدت 13 روز
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/04 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/07/05 ساعت 10
استان برگزاری : کرمان
سپرده شرکت : 3.400.000.000 ریال

انجام تست بینائی سنجی جهت انجام معاینات ادواری

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/08
استان برگزاری : قزوین

تست ادیومتری (شنوائی سنجی) جهت انجام معاینات ادواری

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/08
استان برگزاری : قزوین

تست اسپیرومتری (سنجش ریوی) جهت انجام معاینات ادواری

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/08
استان برگزاری : قزوین

انجام آزمایشات خون و ادرار و psa و hbac

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/08
استان برگزاری : قزوین

خرید ، نصب و راه اندازی سیستم دزیمتری جهت بخش رادیوتراپی مرکز

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/22
تاریخ بازگشایی : 1396/07/23 ساعت 8:30
استان برگزاری : کرمانشاه
سپرده شرکت : 250.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانیک و یا واریز نقدی وجه به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس کرمانشاه به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

تامین نیروی پرستاری

تاریخ انتشار : 1396-06-27
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-30
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-01
تاریخ بازگشایی : 1396-07-03
استان برگزاری : فارس

اقلام کمک توانبخشی سخت ناشنوایان (انواع سمعک و باطری سمعک)

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : گیلان
سپرده شرکت : 200.000.000 ریال به حساب سپرده 2173454401005 نزد بانک ملی

خدمات مشاوره روانشناس صنعتی و بالینی مستقر در نیروگاه

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/02
استان برگزاری : مازندران

واگذاری امور بیماربری بیمارستان --- واگذاری امور نظافت بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/06 تا 1396/07/16 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/07/17 ساعت 9
استان برگزاری : همدان
سپرده شرکت : ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیر بانکی ویا واریز وجه نقد به حساب جاری 156648660 نزد بانک رفاه

اقلام کمک توانبخشی و کمک آموزشی نابینایان و کم بینایان

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : گیلان
سپرده شرکت : 100.000.000 ریال به حساب سپرده 2173454401005 اداره کل بهزیستی گیلان بانک ملی شعبه مرکزی رشت و یا ضمانتنامه بانکی

اقلام کمک توانبخشی معلولین حرکتی وافراد با آسیب نخاعی شامل (انواع ویلچر ، تشک مواج - تخت - تشکچه - ویلچر و سایر ...

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/05
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/20 ساعت 9 صبح
استان برگزاری : گیلان
سپرده شرکت : 300.000.000 ريال به حساب سپرده 2173454401005 بانکملی یا ضمانتنامه بانکی

الحاقیه : ارائه خدمات مشاوره ای روان شناسی و مددکاری در حیطه وظایف واحد اورژانس اجتماعی استان

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/10
استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

خرید مواد اولیه تولید واکسن خود

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/01 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/02 مرحله اول ساعت 9 و 1396/07/05 مرحله دوم ساعت 9
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده

خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/03 و 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16
تاریخ بازگشایی : 1396/07/18
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 675.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 و 1396/07/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 270.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 200 دستگاه انکوباتور تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 و 1396/07/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 895.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 250 دستگاه مانیتورینگ ثابت تولیدداخل

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/03 و 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16
تاریخ بازگشایی : 1396/07/18
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 770.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 60 دستگاه چراغ سیانتیک دو قمره LED MULTI COLOR تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/03 و 1396/07/04
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16
تاریخ بازگشایی : 1396/07/18
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 720.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال تولید داخل

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 و 1396/07/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 346.950.000 ريال ضمانت نامه بانکی

خرید تعداد 100 عدد پروتز حلزون شنوایی

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01 و 1396/07/02
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 1.462.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی

امور مربوط به خدمات بخش اورژانس های جنرال داخلی و توسعه یافته و همچنین امور مربوط به خدمات ساخمان

تاریخ انتشار : 1396-06-26
استان برگزاری : اصفهان

خرید تعداد ۲۰۰ دستگاه سونوگرافی داپلر

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-04
تاریخ ارسال اسناد : 1396-08-04
تاریخ بازگشایی : 1396-08-16
استان برگزاری : تهران

خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه اکوکاردیوگرافی

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396-07-04
تاریخ ارسال اسناد : 1396-08-04
تاریخ بازگشایی : 1396-08-16
استان برگزاری : تهران

واگذاری امور مربوط به خدمات بخش اورژانس ، جنرال داخلی،اورژانس توسعه یافته،و امور مربوط به خدمات ساخ

تاریخ انتشار : 1396-06-26
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-30
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-30
تاریخ بازگشایی : 1396-06-30
استان برگزاری : اصفهان

خرید تجهیزات پزشکی طبق لیست پیوست

تاریخ انتشار : 1396-06-25
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-28
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

واگذاری مدیریت عملیات پرستاری منشی گری داروخانه مالی و خدمتگذاری بخش قلب بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-25
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/04
تاریخ بازگشایی : 1396/07/05 ساعت 10
استان برگزاری : سمنان
سپرده شرکت : 100 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب جام ملت به شماره 2016732/18 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

واگذاری شیفت عصر واحد دندانپزشکی

تاریخ انتشار : 1396-06-25
تاریخ خرید اسناد : از ساعت 8 صبح 1396/06/25 لغایت ساعت 14.30 مورخ 1396/06/27
تاریخ ارسال اسناد : از ساعت 8 صبح 1396/06/25 لغایت ساعت 14.30 مورخ 1396/06/27
تاریخ بازگشایی : 1396/06/285 لغایت 1396/06/29
استان برگزاری : فارس

تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای درمانی تابعه خود

تاریخ انتشار : 1396-06-25
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/01
استان برگزاری : قزوین

مدیریت واحد تصویربرداری مرکز

تاریخ انتشار : 1396-06-25
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/29
استان برگزاری : تهران

procurement shipment installation commissioning training & aftar sale services of 150 stationary cardiac colour doppler ultrasound imaging systems

تاریخ انتشار : 1396-06-23
استان برگزاری : تهران

procurement shipment installation commissioning training & aftar sale services of 200 stationary general colour doppler ultrasound imaging systems

تاریخ انتشار : 1396-06-23
استان برگزاری : تهران

ایرانکد متشابه میباشد آنالیز محلول لیتیم بروماید و آنالیز آب برج خنک کننده

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-22
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

تجهیزات پزشکی طبق مشخصات لیست پیوست

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-24
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : خراسان شمالی

خرید خدمات درمانی پرستاری بیمارستان --- تامین سرویس ایاب و ذهاب -- تامین خودروی در اختیار

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/26
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/26 ساعت 14:30
استان برگزاری : فارس

خرید مواد اولیه تولید واکسن خود

تاریخ انتشار : 1396-06-22
استان برگزاری : البرز

خرید خدمات درمانی و پشتیبانی مرکز شبانه روزی

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/26
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/04
تاریخ بازگشایی : 1396/07/05 ساعت 10:30
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 150.000.000 ريال فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی

واگذاری اعزام های بین بیمارستانی شهرستانها و مراکز تابعه

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01
استان برگزاری : خوزستان

واگذاری اعزام های بین بیمارستانی شهرستان

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/07/01
استان برگزاری : خوزستان

خرید خدمات درمانی و پشتیبانی مرکز شبانه روزی

تاریخ انتشار : 1396-06-22
استان برگزاری : اصفهان

واگذاری قسمتی از خدمات پرستاری شامل، پرستار، کارشناس اتاق عمل، کارشناس هوشبری، و بهیار در بیمارستان های تابعه خود در سال 1396

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/30
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/01
استان برگزاری : فارس
سپرده شرکت : 570.000.000 ریال فیش واریزی و یا ضمانتنامه بانکی

خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی با کلون متفاوت و نیز معرف های نادر مورد نیاز خود

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/24
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03
تاریخ بازگشایی : 1396/07/04 ساعت 12
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 950 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب 4001034206371569 بنام سپرده جاری بانک مرکزی کد 50

در راستای ارتقاء سطح خدمات بیمارستانی و مشارکت بخش خصوصی، آزمایشگاه واحدهای بیمارستانی تابعه دانشگاه

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/26
استان برگزاری : گیلان

خرید ۳۲ ردیف انواع انتی سرم

تاریخ انتشار : 1396-06-22
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-24
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-03
تاریخ بازگشایی : 1396-07-04
استان برگزاری : تهران

واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های....

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/22 لغایت 1396/07/01
تاریخ بازگشایی : 1396/07/02 ساعت 10
استان برگزاری : لرستان

واگذاری خدمات سطح 1 و 2 بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-21
استان برگزاری : یزد

واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-21
استان برگزاری : یزد

برون سپاری بخش نوار قلب و تزریقات بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/25
استان برگزاری : خوزستان

در راستای ارتقاء سطح خدمات بیمارستانی و مشارکت بخش خصوصی، آزمایشگاه واحدهای بیمارستانی تابعه دانشگاه

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/26
استان برگزاری : گیلان

اصلاحیه: خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی با کلون متفاوت و نیز معرف های نادر مورد نیاز خود

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/24
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/03
تاریخ بازگشایی : 1396/07/04 ساعت 12
استان برگزاری : تهران
سپرده شرکت : 950 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب 4001034206371569 بنام سپرده جاری بانک مرکزی کد 50

واگذاری مدیریت عملیات پرستاری منشی گری داروخانه مالی و خدمتگذاری بخش قلب بیمارستان----خرید غذای بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/04
استان برگزاری : سمنان

خرید تعداد 500 بانداژ برای استفاده ناوگان ریلی خود

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : سه روز از تاریخ چاپ آگهی
استان برگزاری : تهران

خریدیک دستگاه ICP OES مدل ۵۱۱۰ Agilent

تاریخ انتشار : 1396-06-21
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-23
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-04
تاریخ بازگشایی : 1396-07-05
استان برگزاری : آذربایجان غربی

ارزیابی کیفی تامین 25 دستگاه آمبولانس

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/10
تاریخ بازگشایی : 1396/07/11
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری و یا اصل فیش واریز نقد به حساب بانک ملی

خرید کیف سلامت

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/20
استان برگزاری : اصفهان

امور خدمات نظافت سرایداری نگهبانی پذیرش امور تنظیم اسناد بیمه گری دستیار پزشک خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/28
تاریخ بازگشایی : 1396/06/29
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 530 میلیون ریال به حساب 2005681132 بانک ملت شعبه مرکزی دزفول و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی دزفول

خرید 8 ردیف استاندارهای آزمایشگاهی شامل : استاندارد هیدروژن 61-502 --- استاندارد هیدروژن 60-502 ---- استاندارد نیتروژن اکسیژن کد 2846 ---- استاندارد اکسیژن نیتروژن کد 2847 ---- استاندارد فرومنگنز ncs hc11602 ---- استاندارد فرومنگنز dh1216 ---- استاندارد crm bs 293ib ---- استاندارد xccs-1

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/22
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/04
تاریخ بازگشایی : 1396/07/05
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال

ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه نیروگاه

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : 1395/06/29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/16 تا ساعت 9/30
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16 ساعت 10
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 730 میلیون ریال
برآورد : 14600000000

خرید تجهیزات بیمارستانی : خرید یکدستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/20 لغایت 1396/06/29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/13 ساعت 17
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : 2.500.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی
برآورد : 50000000000

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید٬نصب و راه اندازی یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته

تاریخ انتشار : 1396-06-20
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-22
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-04
تاریخ بازگشایی : 1396-07-05
استان برگزاری : کرمانشاه

ایران کد مشابه است به پیوست مراجعه گردد.کلیه تامین کنندگان کالا می توانند اعلام قیمت فرمایند.

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : کرمانشاه

داروی رادیولوژی داروی ظهور رادیولوژی 2سری +داروی ثبوت رادیولوژی 2سری

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-20
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : البرز

خرید پشتی طبی ارگونومیک

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/25
استان برگزاری : کردستان

واگذاری واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر MMT

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/12 لغایت 1396/06/16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/21
تاریخ بازگشایی : 1396/06/22 ساعت 10
استان برگزاری : اصفهان
سپرده شرکت : 10 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی

واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های....

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/19 لغایت 1396/06/21
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/22 لغایت 1396/07/01
تاریخ بازگشایی : 1396/07/02 ساعت 10
استان برگزاری : لرستان

خرید مواد اولیه تولید واکسن خود

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/21 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/01 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/02 مرحله اول ساعت 9 و 1396/07/05 مرحله دوم ساعت 9
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده

ارائه خدمات درمانی، طب کار و مدیریت درمانگاه نیروگاه

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1395/06/17
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/29
تاریخ بازگشایی : 1396/07/16 تا ساعت 9:30
استان برگزاری : بوشهر
سپرده شرکت : 730 میلیون ریال
برآورد : 14600000000

خرید تجهیزات بیمارستانی : خرید یکدستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/20 لغایت 1396/06/29
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/13 ساعت 17
استان برگزاری : هرمزگان
سپرده شرکت : 2.500.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی
برآورد : 50000000000

تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی خود را به شرکتها یا موسسات

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/01 ساعت 14
تاریخ بازگشایی : 1396/07/02
استان برگزاری : مرکزی
سپرده شرکت : 1.195.400.000 ریال ضمانت نامه بانکی ویا واریز وجه به حساب 1-161343030 نزد بانک رفاه کارگران

خرید یک دستگاه ICP OES مدل 5110 Agilent

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/20 الی 1396/06/23
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/04
تاریخ بازگشایی : 1396/07/05
استان برگزاری : آذربایجان غربی
سپرده شرکت : 315.000.000 ریال به حساب سیبای شماره 0105028453001 بانک ملی واریز و یا ضمانتنامه بانکی
برآورد : 6300000000

خرید یک دستگاه فیلینگ و کپینگ شربت

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : یک هفته از تاریخ درج آگهی
استان برگزاری : تهران

خرید کارت ۱۰۰ و۲۵۰ سی سی

تاریخ انتشار : 1396-06-19
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-23
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-02
تاریخ بازگشایی : 1396-07-03
استان برگزاری : البرز

خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سونوگرافی پیشرفت

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/22
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/04 تا ساعت 15
تاریخ بازگشایی : 1396/07/05 ساعت 8:30
استان برگزاری : کرمانشاه
سپرده شرکت : 330.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز به حساب 0104173702007 بانک صادرات

شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی :انجام خدمات فیزیوتراپی بهداشت و درمان صنعت نفت --- انجام خدمات فیزیوتراپی بیمارستان صنعت نفت ---- انجام خدمات آزمایشگاه بیمارستان صنعت نفت

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ ارسال اسناد : 7 روز بعد از درج آگهی
استان برگزاری : خراسان رضوی

باطری سمعک R13 به تعداد 3000 حلقه و باطری سمعک R675 به تعداد 1000حلقه - کالا طبق درخواست پیوست باشد . باطری سمعک R13 به تعداد 3000 حلقه و باطری سمعک R675 به تعداد 1000حلقه - باطری اورجینال و حداقل تاریخ باطری ها تا سال 2020 باشد .

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-20
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : آذربایجان شرقی

خرید لوازم وتجهیزات کمک توانبخشی ویژه نابینایان طبق اسناد پیوست خرید لوازم وتجهیزات کمک توانبخشی ویژه نابینایان طبق اسناد پیوست

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-23
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : فارس

سپتی سیدین جی 5 لیتری ضد عفونی کننده دست مقدار 408 گالن 5 لیتری ضد عفنوی کننده دست .

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-18
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : اصفهان

خرید مواد اولیه تولید واکسن خود

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/21 ساعت 19
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/01 ساعت 19
تاریخ بازگشایی : 1396/07/02 مرحله اول ساعت 9 و 1396/07/05 مرحله دوم ساعت 9
استان برگزاری : البرز
سپرده شرکت : 150.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده

واگذاری حجمی امور خدمات - نظافت - سرایداری - نگهبانی - پذیرش - امور تنظیم اسناد بیمه گری.....

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/28 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1396/06/29 ساعت 10 صبح
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 531 میلیون ریال به حساب سیبا 2005681132 نزد بانک ملت شعبه مرکزی دزفول جهت واریز وجه نقد به حساب - در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی بایستی در وجه دانشگاه علوم پزشکی دزفول صادر گردد

خرید یک دستگاه سل کانتر میندری----- خرید یک دستگاه تورچ

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/28 تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی : 1396/06/29 راس ساعت 14
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : تضمین بانکی یا ضمانتنامه بانکی

خرید ۶ لیتر ران کنترل

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-24
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-03
تاریخ بازگشایی : 1396-07-04
استان برگزاری : تهران

خرید ۶۰۰/۰۰۰ عدد کیسه خون سه تایی با ملحقات

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-24
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-03
تاریخ بازگشایی : 1396-07-04
استان برگزاری : تهران

مناقصه خرید کیف سلامت بیمار مجتمع بیمارستانی

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-20
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-20
تاریخ بازگشایی : 1396-06-20
استان برگزاری : اصفهان

خرید کیف بهداشتی مراکز

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-20
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-01
تاریخ بازگشایی : 1396-07-05
استان برگزاری : قم

خرید مواد اولیه تولید

تاریخ انتشار : 1396-06-16
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-21
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-01
تاریخ بازگشایی : 1396-07-02
استان برگزاری : البرز

ارزیابی کیفی مرکز انجماد اسپرم

تاریخ انتشار : 1396-06-15
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-19
تاریخ ارسال اسناد : 1396-07-02
تاریخ بازگشایی : 1396-07-03
استان برگزاری : خراسان رضوی

خرید ، حمل ، تحویل در محل ، نصب و راه اندازی پشتیبانی ، آموزش و گارانتی قطعات ارتقاء VCENTER و سرور اتوماسیون

تاریخ انتشار : 1396-06-15
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/22 تا ساعت 15:30
تاریخ بازگشایی : 1396/06/26
استان برگزاری : مازندران

خرید کیف سلامت بیماران خود واقع در مجتمع بیمارستانی

تاریخ انتشار : 1396-06-15
استان برگزاری : اصفهان

خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی معاونت بهداشت درمان و توانبخشی خود

تاریخ انتشار : 1396-06-15
تاریخ خرید اسناد : 1396/06/20
تاریخ ارسال اسناد : 1396/07/01
تاریخ بازگشایی : 1396/07/02 ساعت 14
استان برگزاری : تهران

خرید اقلام کیف های بهداشتی بیماران جهت بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

تاریخ انتشار : 1396-06-15
تاریخ خرید اسناد : 4 روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 10 روز کاری بعد از پایان مهلت خرید اسناد
تاریخ بازگشایی : 1396/07/05 ساعت 13:30
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 550.000.000 ریال به صورت وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی

خرید دستگاه میکروسکوپ کاتودولومینسانس آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-06-14
تاریخ ارسال اسناد : 14 روز پس از درج آگهي
استان برگزاری : خوزستان
سپرده شرکت : 350.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا ضانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی و یا وجه نقد و یا چک معتبر تضمین شده بانکی

خرید اقلام کیفهای بهداشتی بیماران جهت بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

تاریخ انتشار : 1396-06-14
تاریخ خرید اسناد : 4 روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال اسناد : 10 روز کاری بعد از پایان مهلت خرید اسناد
تاریخ بازگشایی : 1396/07/05 ساعت 13:30
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 550.000.000 ریال به صورت وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی

تامین لوازم بهداشتی مورد نیاز

تاریخ انتشار : 1396-06-14
تاریخ خرید اسناد : هفت روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال اسناد : ده روز پس از پایان مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی : ده روز پس از پایان مهلت ارسال
استان برگزاری : خراسان رضوی
سپرده شرکت : 50.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

خرید تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار : 1396-06-14
تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز
تاریخ ارسال اسناد : 1396/06/30
استان برگزاری : قم
سپرده شرکت : 5 % مبلغ پیشنهادی که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی

واگذاری امور بیماربری بصورت حجم کار (ساعت) بیمارستان

تاریخ انتشار : 1396-06-14
تاریخ خرید اسناد : 1396-06-16
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-19
تاریخ بازگشایی : 1396-06-29
استان برگزاری : همدان

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

فیلم

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-20
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

الکل

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

گلوماتکس

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

مواد آزمایشگاهی FBSنیم لیتری

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

پیست

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

الکل

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

الکل

تاریخ انتشار : 1396-06-13
تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
تاریخ ارسال اسناد : 1396-06-21
تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
استان برگزاری : تهران

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload

تلگرام موژ


پاسخنامه تشریحی ارشد 92 ززولی