دوشنبه، 29 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

_USER_GROUPS


حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 100
( _REQUIERED_POINT : 100)
کاربران با فعالیت کم

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 200
( _REQUIERED_POINT : 200)
کاربران با فعالیت کم

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 300
( _REQUIERED_POINT : 300)
کاربران با فعالیت متوسط

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 400
( _REQUIERED_POINT : 400)
کاربران با فعالیت خوب

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 500
( _REQUIERED_POINT : 500)
کاربران با فعالیت مناسب

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 1000
( _REQUIERED_POINT : 600)
کاربران با امتیاز 1000

مدیران
( _REQUIERED_POINT : 10000)
کاربران ممتاز

کاربران ویژه
( _REQUIERED_POINT : 30000)
کاربران ویژه