خوش آمدید

نرم افزار اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS Pro

موضوعات : HSE-Software

نرم افزار اول دارای ۶۷۷ ماده شیمیایی می باشد، توضیح کامل از خصوصیات مواد شیمیایی یکی دیگر از ویژگی های بارز MSDS Pro فارسی ایست.نرم افزار حرفه ای MSDS Pro نرم افزار msds pro- نسخه فارسی دانلود نرم افزار MSDS Pro- نسخه فارسی

نرم افزار حرفه ای MSDS Pro

ویژگی های MSDS :

 1.     شماره اختصاصي ماده شيميايي
 2.     كد مربوط به حمل و نقل ماده شيميايي 
 3.     شماره ثبت اثرات سمي ماده شيميايي 
 4.     غلظت فوراً خطرناك ماده شيميايي
 5.     تبديل واحدها مورد نياز
 6.     نام هاي تجاري مشابه ماده شيميايي مربوطه
 7.     روش هاي اندازه گيري پيشنهاد شده براي ماده شيميايي توسط دو سازمان NIOSH و  OSHA
 8.     حدود تماس شغلي پيشنهاد شده براي ماده شيميايي توسط دو سازمان NIOSH و  OSHA
 9.     رسپيراتورهاي پيشنهاد شده براي ماده شيميايي توسط دو سازمان NIOSH و  OSHA
 10.     مشخصات و خواص فيزيكي و شيميايي ماده شيميايي
 11.     مواد ناسازگار و واكنش پذير با ماده شيميايي ذكر شده
 12.     اقدامات بهداشتي در برابر ماده شيميايي
 13.     حفاظت فردي مورد نياز در برابر ماده شيميايي
 14.     كمك هاي اوليه مرتبط با ماده شيميايي
 15.     راه هاي تماس و ورود ماده شيميايي به بدن انسان
 16.     نشانه ها و اعضاي مورد هجوم در بدن انسان.

دانلود نرم افزار اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS

دانلود نرم افزار اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDSکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی