خوش آمدید

چهاردهمين همايش ملی بهداشت محيط - یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد با مشارکت انجمن علمی بهداشت محیط ایران چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط را در آبان ماه 90 برگزار نماید.بدینوسیله از کلیه اساتید ، پژوهشگران صاحبنظران ،دانشجویان و دست اندر کاران بهداشت محیط و محیط زیست کشور دعوت می شود تا با شرکت دراین همایش ملی  آخرین یافته های علمی و تجربیات خود را در معرض استفاده محققین و پژوهشگران علوم مرتبط قرار دهند.


 محور های اصلی همایش :
1. اپيدميولوژي محيط و بيماريهاي نوپديد و بازپدید مرتبط با محيط زيست
2.آلودگي آب و روش هاي نوين تصفيه آب
3.فرايندها و روشهاي نوين تصفيه فاضلاب با رويکرد بومي سازي و استفاده مجدد از پساب
4.آلودگي هوا با تاکيد بر ريزگردها ، روشهاي کنترل و بيماريهاي مرتبط
5. مديريت پسماندهاي صنعتي و خطرناک - کنترل و پایش فرایند کمپوستینگ
6. بهداشت محیط در حوادث وبلایا

  تذکر مهم:
 مقالات ارسالی درسایر محورهای بهداشت محیط، اکثراً در بخش پوستر مورد داوری قرار خواهد گرفت.
شروع پذیرش مقالات   : اول خرداد 90
آخرین مهلت ارسال مقالات 31 :مرداد 90
پست الکترونیکی:  14th.nceh@gmail.com    
 تلفن دبیرخانه همایش:      0351-6293713
 نمابر دبیرخانه همایش:     0351-6238555
نشانی دبیرخانه همایش:
یزد، بلوار دانشجو، مجتمع پیراپزشکی-بهداشت،دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دبیرخانه چهاردهمین همایش کشوری بهداشت محيط. صندوق پستی 887-89165

 پایگاه اینترنتی چهاردهمین همایش ملی مهندسی بهداشت محیط ایران :

 کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی