خوش آمدید

معرفی سخنرانان چهارمین همایش بین الملل بهداشت محیط

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، سخنرانان بین المللی چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط مشخص شدند.


به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، سخنرانان بین المللی چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط مشخص شدند.

Torsten C. Schmidt

 رئیس انجمن شیمی آب آلمان -  مسئول مرکز تحقیقاتی آب و محیط زیست دانشگاه دوئیسبورگ آلمان

همایش بین الملل بهداشت محیط

Susana Paixão

 رئیس فدراسیون بین المللی بهداشت محیط - مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه کویمبرا پرتغال

Cheng Yan

 عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم زمین چین

Michal Krzyzanowski

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات محیط زیست کینگ کالج لندن

Frank Kelly

 رئیس مرکز سلامت و محیط زیست کینگ کالج لندن

Jörg Spitz

 موسس و مدیر آکادمی پزشکی انسانی آلمان

Andrea Niemann

 مدیر انستیتو مدیریت منابع آب  دانشگاه دوئیسبورگ آلمان

Ravi Naidu

رئیس مرکز جهانی احیای محیط زیست- دانشگاه نیوکاسل استرالیاکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی
  • 641
  • 0