خوش آمدید

جدایی دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تهران و ايران

موضوعات : Public

با سلام، دوستان گاهی اوقات اخباری میشنویم تعجب ما را بر می انگیزد و این خبر هم از آن دسته از اخبار هست فکر کنم در خصوص این خبر تنها باید دو کلمه به کار برد بدون شرح ، ولی چند سوال باقی است که فکر مرا مشغول کرده است که با شما در میان میگذارم


آیا ادغام دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران با دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی اشتباه بود

آیا برای ادغام دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران با دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بررسی کارشناسی انجام شده بود

آیا نتایج بررسی کارشناسی ادغام دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران با دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در اختبار وزیر جدید بهداشت قرار گرفت.

آیا برای جدایی دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تهران و ايران بررسی کارشناسی انجام شده است

آیا نتایج بررسی کارشناسی جدایی دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران با دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در اختبار وزیر جدید در کابینه دولت آینده قرار خواهد گرفت.

آیا جدایی دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران با دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی درست است

و آیا ...

برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل که لیک خبر مذکور در تالار گفتمان است مراجعه نمایید

جدایی دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تهران و ايرانکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی