دوشنبه، 30 بهمن ماه، 1396
سبد خرید
سوال هفته

در یک مخزن به عمق 20 فوت آب فشار تقریبی برحسب psi در کف مخزن چقدر است؟

2
5
8
12

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 250 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

محل تبلیغ شما
نام تصویر: مدیریت مصرف آب ایران بیش از هر چیز نیازمند مدیریت کشاورزی و سرمایه گذاری در این بخش است

شرح تصویر: بخش کشاورزی ما مصرف کننده اصلی آب با سهمی بیش از اغلب دیگر مناطق و کشورهای جهان مدیریت مصرف آب ایران بیش از هر چیز نیازمند مدیریت کشاورزی و سرمایه گذاری در این بخش است

تاريخ ثبت: پنجشنبه، 5 مرداد ماه، 1396

بازديد: 170تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload