جمعه، 15 آذر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ
نام تصویر: مبارزه با ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ

شرح تصویر: ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺟﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﺗﻮﭖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻣﻨﺒﻊ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻫﻢ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ . ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﭖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺷﻌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﺎﻭﺭﺍﯼ ﺑﻨﻔﺶِ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺩﺍﻍ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺁﺏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﺭﻧﮓ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺷﻌﻪ ﯾﻮ .ﻭﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ .

تاريخ ثبت: جمعه، 23 مرداد ماه، 1394

بازديد: 590تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload