جمعه، 4 اسفند ماه، 1396
سبد خرید
سوال هفته

در یک مخزن به عمق 20 فوت آب فشار تقریبی برحسب psi در کف مخزن چقدر است؟

2
5
8
12

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 250 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

محل تبلیغ شما


تبلیغات در سایت موز

Base - 10 Carbamide Ointment w/10Urea MSDS
قيمت : 50000
Base - 10 Carbamide Ointment w/10Urea MSDS
Ferric chloride MSDS
قيمت : 50000
Ferric chloride MSDS
Formic acid 96 Reagent ACS MSDS
قيمت : 50000
Formic acid 96 Reagent ACS MSDS
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده دی آزومتان
قيمت : 50000
برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ماده دی آزومتان
tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ماگنزيت
قيمت : 50000
tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ماگنزيت
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload