پنجشنبه، 3 بهمن ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ


تبلیغات در سایت موز

Ammonium Thiocyanate 10N MSDS
قيمت : 100000
Ammonium Thiocyanate 10N MSDS
Xylenol orange tetrasodium salt MSDS
قيمت : 100000
Xylenol orange tetrasodium salt MSDS
Antimony Trichloride TS MSDS
قيمت : 100000
Antimony Trichloride TS MSDS
tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی استوفنون
قيمت : 100000
tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی استوفنون
تاثير ليوفيليزه كردن بر مشخصه‌هايي عملكردي لجن فعال
قيمت : 100000
تاثير ليوفيليزه كردن بر مشخصه‌هايي عملكردي لجن فعال
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload