دوشنبه، 27 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ


تبلیغات در سایت موز

alpha-Naphtholbenzein MSDS
قيمت : 100000
alpha-Naphtholbenzein MSDS
Sodium phosphate dibasic dihydrate MSDS
قيمت : 100000
Sodium phosphate dibasic dihydrate MSDS
Igepal CA-720 MSDS
قيمت : 100000
Igepal CA-720 MSDS
بررسي مواد زايد بيمارستاني در بيمارستانهاي كاشان در سال 81ـ80
قيمت : 100000
بررسي مواد زايد بيمارستاني در بيمارستانهاي كاشان در سال 81ـ80
بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي روستايي در روستاهاي شهرستان تهران
قيمت : 100000
بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي روستايي در روستاهاي شهرستان تهران
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload