خوش آمدید

دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید

موضوعات : Health

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید شامل مراقبت، كنترل عفونت، تشخيص آزمايشگاهی، درمان و ارجاع بيماران - نسخه بهمن ۹۸ منتشر شد.


شامل مراقبت، كنترل عفونت و مواد ضدعفونی كننده، تشخيص آزمايشگاهی، درمان و ارجاع بيماران مشكوک، محتمل و قطعی
همراه با توصيه‌های سلامت محيط و كار.

دانلود دستورالعمل کشور کرونا ویروس (PDF)کپی
لینک اشتراک گذاری