خوش آمدید

دانلود مقالات چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

موضوعات : Papers

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده درچهارمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - یزد را از لینک های ذیل دانلود نمایید


 

 1. بررسي كارآيي فيلتراسيون درشت دانه در حذف كدورت و تخم انگل از آب
 2. بررسي ميزان آگاهي كاركنان بهداشتي شاغل دردانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در مورد شيوه هاي سالم سازي آب آشاميدني پس از وقوع بلاياي طبيعي سال 1378
 3. بررسي ميزان و نحوه گندزدايي ابزار مورد استفاده در آرايشگاههاي مردانه شهر سنندج درسال 78 ـ 1377
 4. ارزيابي ويژگيهاي لازم در ايجاد يك جامعه، شهر و روستاي سالم
 5. بررسي وضعيت مقاومت سوسري آلماني به حشره كش پرمترين در چند بيمارستان و خوابگاه شهرتهران بوسيله تست Knock down با روش تماس سطحي(Jartest)
 6. طرح استقرار واحد بهداشت دربيمارستانهاي استان اصفهان
 7. بررسي ميزان آگاهي مردم شهر ياسوج در مورد بهداشت محيط سال 1380
 8. بررسي وضعيت بهداشت محيط خانواده هاي تحت پوشش خانه بهداشت نجف آباد يزد
 9. بررسي وضعيت بهداشت محيط پاركهاي شهر يزد
 10. بررسي وضعيت بهداشت محيط سرويسهاي بهداشتي مدارس آزاد شهر يزد
 11. بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ابتدايي شهر تهران
 12. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان گروههاي پزشكي دانشگاه شاهد در مورد نقش شستن دست در كنترل عفونتهاي بيمارستاني
 13. بررسي وضعيت آسايش حرارتي در بيمارستان طالقاني شهر كرمانشاه و نقش لباس در آن (1379)
 14. تاثير عناصر سنگين آلاينده خاك در رشد و در قسمتهاي خوراكي گياه
 15. بررسي اثر ضد ميكروبي درختان دريايي مانگرو بر برخي از ميكروبهاي آلوده كننده مواد غذايي دريايي
 16. بررسي اثر آنتي سپتيكي گلاب با درجه اسانسهاي متفاوت بر برخي از باكتريهاي آلوده كننده مواد غذايي
 17. تاثيرمخلوطي از ددت و چهار كلر و بنزن در رژيم هاي غذايي با چربي هاي متفاوت بر كاهش نرخ رشد در ماهي قرمز
 18. بررسي عوامل باكتريايي مسموميت غذايي دربرخي از محصولات غذايي تهران
 19. تعيين ارتباط بين فاكتورهاي بهداشت محيط و عفونتهاي انگلي روده در ساندويچ و پيتزا فروشان شهر يزد
 20. مديريت زيست محيطي سايت واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي توسعه پايدار
 21. هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) آلاينده هاي محيط زيست
 22. بررسي وضعيت بهداشت محيط مراكز نگهداري شبانه روزي از كارافتادگان جسمي و ذهني جسمي و ذهني درشهركرمانشاه
 23. تجزيه حشره كش توكسافن در رسوبات كانال آبياري
 24. كوير و كوير زدايي
 25. ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
 26. زيست بهسازي خاكهاي آلوده به آلاينده هاي اروماتيك و برخي دشواريهاي آن
 27. اثرات منفي سموم مصرفي براي كنترل آفات و بيماريهاي گياهي دربهداشت محيط زيست و كاهش مصرف آن با افزايش روشهاي كنترل بيولوژيك
 28. بررسي ميزان سرب در خاك، برگ و ريشه گياه علف هفت بند در منطقه بيرجند
 29. ارزيابي اثرات زيست محيطي انواع مولدهاي انرژي الكتريكي
 30. استفاده از انرژيهاي طبيعي درمعماري اقاليم بياباني و نقش آن در كاهش مصرف انرژي
 31. نگرشي بر سيستمهاي كنترل آلودگي هاي زيست محيطي در كارخانه فولاد آلياژي ايران (يزد)
 32. الگوهاي مصرف انرژي و اثرات زيست محيطي آن
 33. جمع آوري و حفاظت آب در مناطق كويري (بياباني) و راههاي جلوگيري از پيشروي آن
 34. طرح بررسي جمع آوري، حمل و دفع مواد زائد جامد شهر گرگان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت دفن بهداشتي
 35. سنجش بو در تاسيسات توليد كمپوست
 36. بررسي خصوصيات كمي و كيفي زباله هاي شهري و مديريت آن در شهر همدان
 37. بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع مواد زائد جامد در صنايع و كارگاههاي شهر ياسوج سال 1378
 38. بررسي مواد قابل بازيافت در زباله هاي شهر كاشان (سال 79 ـ 78)
 39. بررسي روشهاي مدرن بازيافت پلي اتيلن ترفتالات (PET)
 40. دانشجويان، بازيافت مواد و محيط زيست
 41. استفاده از زائدات كارخانه هاي توليد چوب و كاغذ جهت توليد يك جاذب موثر براي حذف مواد آلي از فاضلاب صنايع آبكاري
 42. بررسي آلودگي صوتي در صنايع شهر ياسوج
 43. آلودگي صوتي و نقش درختان در كنترل آن
 44. پاسخ بيولوژيكي سلولهاي حياتي به اشعه فرابنفش (UV) و ضرورت مطالعه آن در ايران
 45. پرتودهي موادغذايي، مفيد يا مضر
 46. شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه
 47. ارزشيابي كمي آمونياك در مجتمع پتروشيمي اروميه
 48. بررسي اثر سيانور بر روي ضرايب بيوسينتيكي
 49. جداسازي و تشخيص باكتريهاي موجود در لجن هاي نفت خام، گازوئيل و بنزين
 50. بررسي وضعيت تثبيت و قابليت استفاده مجدد لجن تصفيه خانه هاي موضعي فاضلاب تهران
 51. بررسي تاثير درجه حرارت و PH بر ته نشيني فلاكهاي فرايند لجن فعال
 52. ارزيابي و تعيين خصوصيات مهم فيزيكي سه نوع فيلتر زئوليتي به منظور حذف فلزات سنگين فاضلاب
 53. بررسي تصفيه پذيري و تعيين پارامترهاي بيوسينتيكي فاضلاب چرمسازي به روش لجن فعال در مقياس پايلوت
 54. تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از روش كمپوست هوازي با اضافه كردن مواد حجيم كننده
 55. بررسي غلظت و ارتو فسفاتها و فلزات سنگين در خاك بستر زاينده رود
 56. آناليز فيزيكي ـ شيميايي و ميكروبي آب دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا و آب شرب شهرضا و آب شرب شهر اصفهان
 57. بررسي تغييرات كيفي منابع تامين آب منطقه بهشهر
 58. بررسي معايب كلرزني آب آشاميدني و نتايج جانشين سازي ازن به عنوان ضد عفوني كننده
 59. بررسي اثرات آلودگي فلزات سنگين(جيوه و سرب) بر روي آبزيان درياي مازندران
 60. راهكارهاي پيشنهاد شده براي حذف پيش كلرزني
 61. بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در شهرستان يزد
 62. تاثير لندفيل مشهد بر آلودگي منابع آب زيرزميني
 63. بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و تشكيل بيوفيلم ميكروبي در داخل شبكه هاي توزيع آب آشاميدني
 64. تصفيه فتوكاتاليزي آلاينده هاي آلي
 65. بررسي منابع و عوامل موثر در آلودگي نمكي منابع آب در منطقه اردبيل
 66. بررسي شاخص هاي آلودگي بيولوژيكي در منابع آب آشاميدني شهرستان مباركه
 67. بررسي آلودگي ميكروبي در 50 نمونه يخ قالبي جمع آوري شده از نقاط مختلف شهر تهران در مركز تحقيقاتي و آموزشي علوم آزمايشگاهي
 68. طراحي تصفيه خانه آب به وسيله رايانه
 69. تعيين توان خودپالايي رودخانه كارون به طول 55 كيلومتر در محدوده شهر اهواز
 70. آلودگي منابع آب و آبزيان توسط اثرات تشديد كننده آلاينده ها
 71. بررسي كارايي مدل PATCH در كاهش مشكلات بهداشت محيطي مرتبط بيماري سالك در شهر يزد
 72. بررسي وضعيت بهداشتي مساجد و اماكن متبركه شهرستان يزد
 73. لزوم اجراي پروژه شهرهاي سالم از ديدگاه اكولوژي بهداشت
 74. كاربرد GIS در بهداشت محيط
 75. بررسي اثرات زيست محيطي آلاينده هاي كارخانه قند بيستون (كرمانشاه)
 76. ارزيابي عملكرد سيستمهاي بيوفيلتراسيون براي حذف تولوئن وزايلين از جريان گازهاي آلوده
 77. بررسي وضعيت سروصداي محيط از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستانهاي شهري اهواز در سال 1380
 78. بررسي ميزان كارايي مدل اعتقاد بهداشتي در آگاهي، نگرش و عملكرد آرايشگران يزد نسبت به بيماري هپاتيت B
 79. بررسي وضعيت بهداشت محيط در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه درسال 1377
 80. بررسي شاخصهاي كيفي بهداشت و ايمني در بيمارستان آموزشي ـ عمومي طالقاني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1379
 81. بررسي نوع و ميزان مقاومت دارويي سالمونلاهاي جداشده از مواد غذايي
 82. بررسي وجود آنتي بيوتيكها در شيرهاي تحويلي به كارخانه شير پاستوريزه كرمان در زمستان سال 1373
 83. اهميت برنامه ريزي نظارتي در كاهش آلودگي پنير سنتي

کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی