خوش آمدید

هیدروکسی‌کلروکین از مهمترین داروهای درمان کرونا شکست خورد

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط، عدم مشاهده تاثیر مثبت هیدروکسی‌کلروکین و هیدروکسی کلروکین + آزیترومایسین در درمان بیماران کووید نوزده


عدم مشاهده تاثیر مثبت هیدروکسی‌کلروکین و هیدروکسی کلروکین + آزیترومایسین در درمان بیماران کووید نوزده در مقایسه با درمان حمایتی استاندارد در تحقیق میان۳۶۸ بیمار بستری شده در بیمارستانهای Veterans Affairs (VA) آمریکا .
نیاز به ونتیلاتور در همه گروهها تفاوت معنادار نداشته است.

میزان مرگ و میر در گروه درمان شده با هیدروکسی‌کلروکین در مقایسه با دو گروه دیگر، بالاتر بوده است.

این تحقیق تصادفی نبوده و گذشته نگر است و هنوز پیرریویو نشده است.

مقاله عدم مشاهده تاثیر مثبت هیدروکسی‌کلروکین و هیدروکسی کلروکین + آزیترومایسین در درمان بیماران کووید نوزده

 کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی
  • 123
  • 0