خوش آمدید

مصرف نمك دريا توصیه نمیشود

موضوعات : Environmental-Health

عرضه و مصرف نمك دريا به دليل وجود ناخالصي هاي محلول و غير محلول در آن و عدم فرآيند تصفيه و عدم وجود يد توصيه نمي شود.به گزارش خبرنگار وب دا،‌ دكتر ابوالقاسم جزايري مشاور معاون بهداشت و سرپرست دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به پرسش هاي متعدد از معاونت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي مبني بر عرضه و مصرف نمك دريا طي نامه اي به معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي


سراسر كشور اعلام كرد: با توجه به وجود ناخالصي هاي محلول و غير محلول شامل سرب،‌ ارسنيك و گچ در نمك دريا و عدم فرايند تصفيه و همچنين عدم وجود يد در اين نمك، مصرف نمك دريا توصيه نمي شود.دكتر جزايري در اين نامه با تاكيد بر اين كه نمك خوراكي طبق قوانين اداره كل نظارت بر مواد خوراكي،‌ آرايشي و بهداشتي بايد مشمول پروانه ساخت از اين اداره كل باشد، خاطرنشان كرده است: توليد و عرضه اين گونه نمك ها بايد از طريق كارشناسان واحد بهداشت محيط و اداره نظارت بر مواد غذايي در دانشگاه ها پيگيري شود و كارشناسان تغذيه اين دانشگاه ها ضمن برنامه ريزي براي آموزش عمومي در سطوح مختلف اقدام كنند.کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی