خوش آمدید

لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی در کنترل ویروس کرونا

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی در کنترل ویروس کرونا در یک بستر مناسب توسط مدیران آگاه، تیزهوش و آینده نگر


به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، محمد رضا وثیقی کارشناس ارشد وزارت بهداشت در گفتگو با این پایگاه اظهار کرد : وظیفه گروه مهندسی بهداشت محیط در دستورالعمل های مقابله با اپیدمی عموما در سه حوزه، 1-مراقبت محیطی در منازل افراد مبتلی نیازمند مداخله مستقیم و نظارت عالی در مراسم کفن و دفن اجساد تایید شده... 2- تشدید نظارت های محیطی و آموزش عمومی مبانی بهداشت محیط در رابطه با موضوع...  3- نطارت عالی بر حسن اقدامات گندزدایی محیطی، تجهیزات، ضد عفونی( و کنترل عفونت)  و... در کنار سایر وظایف سازمانی و با جلب  مشارکت حداکثری بین بخشی و برون بخشی است. در همین راستا سه مدل چک لیست نظارتی طراحی و تدوین شده که ناظر بر بخشی از این اقدامات و همسوکننده آنها است (مبلمان شهری، کارگاه ها و واحدهای صنفی و تولیدی و تجمعات انسانی). نکته حائز اهمیت در تقریر این مطالب و موضوعی که کمتر به آن توجه می شود، بهره مندی مطلوب و " سازمان یافته" از ظرفیت بخش غیردولتی است (خصوصی،. مردم نهاد و به ویژه بسیج) این مهم با تدبیر مدیران محترم  ، در حال حاضر در، بخش های دیده بانی (تجلی آن در سامانه 190و گزارش های مردمی) و ثبت داده ها و مستند سازی(که لزوما نیاز به آموزش مهارتی و تاییدیه های سازمان متبوع دارد)، اقدامات اجرایی (نظیر عملیات گندزدایی اماکن هدف) و پشتیبانی های آموزشی، مالی، تجهیزاتی و لجستیک خیرین و اتحادیه ها و اصناف تجلی خواهد یافت . اما تمام این ها می بایست در یک بستر مناسب توسط مدیران آگاه، تیزهوش و آینده نگر،  نظام مند شده و نظارت ها نیز ثبت و مستند سازی شوند. ... به راستی چه میزان از این ظرفیت استفاده شده و اگر استفاده شده برای اثربخشی بیشتر و کاهش خطاهای عمد و غیرعمد مشارکت کنندگان،  چه نظارت هایی، در چه سطحی و چگونه انجام می شود و نقش بی انکار گروه ها و واحدهای تخصصی همچون، گسترش شبکه، آموزش بهداشت، روابط عمومی و... حتی مدیریت اجرایی در این هم افزایی چه بوده و هست... لذا با عنایت به منابع محدود، برخود لازم می دانم به عنوان عضو کوچکی از خانواده دو تا صدنفره بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه ایران ، سه تا صد نفره معاونت بهداشتی و بیمارستان های دانشگاه ایران. ده تا صد نفره معاونت بهداشتی و بیمارستان ها و اتحادیه های تهران،...، چندین ده تا صد نفره قبلی ها و دانشجویان و اساتید بهداشت محیط و حرفه ای، از همه عزیزان استدعای یاری داشته باشیم تا در این ماراتن که ان شاء الله خط پایانش سلامتی و عاقبت به خیری باشد ما را یاری کنند. امیدوارم با بستری که ایجاد شده هرچه زودتر شاهد تحقق اهداف خداپسندانه آن باشیم. ان شاء الله.   با تقدیم احترام و پوزش از اطاله مطلبکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی
  • 194
  • 0