خوش آمدید

علت جهش ویروس کرونا در جهان

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، یک ویروس شناس درباره علت جهش ویروس کرونا در جهان توضیحاتی را ارائه کرد.


به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، مصطفی صالحی وزیری، ویروس شناس درباره علت جهش ویروس کرونا در جهان اظهار کرد: هر موجودی که تکثیر می کند جهش هم پیدا خواهد کرد.

او افزود: از آن جایی که دانش ویروس شناسی افراد جامعه نسبت به سال های گذشته بیشتر شده و ویروس ها از نظر ماده ژنتیکی به دو دسته DNA و RNA تقسیم بندی می شوند.

صالحی وزیری تصریح کرد: از آن جایی که ویروس های RNA از آنزیم هایی استفاده می کنند که مستعد خطا هستند و نمی توانند جهش را به خوبی ترمیم کنند بنابراین میزان بروز پتاسیوم در آن ها زیاد است.

او ادامه داد: ویروس کرونا به علت داشتن آنزیم های مربوطه توانایی تسهیل جهش های خود را داردو نرخ بروز جهش این بیماری در مقایسه با ویروس ایدز و هپاتیت C کمتر بوده، اما در هر صورت بروز جهش در آن قابل توجه است.

این ویروس شناس تاکید کرد: هر تکثیر ویروس باعث تغییر آمینواسید ها شده و به نوعی رفتار آن را تغییر خواهد داد.

او ادامه داد: تنها نگرانی از ویروس جهش یافته، افزایش قدرت انتقال آن است و واکسن های تولیدشده در جهان جوابگوی ویروس جهش یافته انگلیسی هستند.کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 218
  • 0