خوش آمدید

دستورالعمل ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری اﯾﺎم ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ با کووید 19

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری اﯾﺎم ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮفایلهای مطلب

کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 265
  • 0