خوش آمدید

کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

کتاب «آلودگی دریا» به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل و به قلم ابراهیم فتائی، علی اوجاقی و نوشین سجادی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های اردبیل و تهران شمال تألیف شده است.


این کتاب از سری کتاب‌های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته محیط‌زیست است.

کتاب آلودگی دریا

در کتاب «آلودگی دریا» ضمن تشریح ساختار‌های دریا از نظر اکولوژی، زمین‌شناسی و شیمی دریا، به آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی نیز پرداخته شده است.

آلودگی دریا به کوشش  ابراهیم فتائی علی اوجاقی نوشین سجادی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های اردبیل و تهران شمال

لینک فروشگاه جهت خریداری این کتاب

کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیستکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی