تولید و ذخیره انرژی با جنگل مصنوعی

موضوعات : Environment

به گزارش روز چهارشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه 'نیچر'، این جنگل مصنوعی متشكل از تعداد زیادی نانوسیم است كه به صورت درخت های متراكم دركنار یكدیگر قرار گرفته اند و قادر به فرآیند فتوسنتز هستند.


این جنگل مصنوعی قادر به ذخیره نور خورشید برای مدت زمان طولانی است و در صورت لزوم آن را به صورت های مختلف انرژی تبدیل می كند.
نانوسیم های تولید شده نور خورشید را جذب می كنند و آن را به دو گاز اكسیژن و هیدروژن تبدیل می كنند. این دوگاز كاربرد گسترده ای در ساخت سلول های سوختی دارد.
تنه این نانودرخت از سیلیكون و شاخه های آن از اكسید تیتانیوم ساخته شده است.
پس از جذب نور خورشید، سیلیكون تنه هیدروژن تولید می كند و وظیفه اكسید تیتانیوم تولید هیدروژن است.
زمانیكه نانوسیم، اشعه نور خورشید را دریافت می كند، فعالیت الكترون ها تحریك می شود و همین امر باعث تبدیل دی اكسید كربن به قند كربوهیدرات و اكسیژن می شود.
این جنگل مصنوعی بسیار متراكم است تا حداكثر استفاده را از تمام منبع نور خورشید داشته باشد.
یكی دیگر از كاربردهای این جنگل مصنوعی، تصفیه هوا با استفاده از اكسیژن تولیدشده توسط این فناوریست.
با توجه به اینكه تمام كشورهای دنیا با كمبود انرژی مواجه هستند؛ استفاده از منبع لایزال نور خورشید بهترین گزینه محسوب می شود و اقدامات گسترده ای در سراسر جهان به این منظور انجام شده است.کپی لینک اشتراک گذاری