خوش آمدید

تحول در مديريت محيط زيست

موضوعات : Environmental-Health, Environment

تهران - رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه ديگر روش هاي سنتي جوابگوي نياز محيط زيست نيست گفت: امروز زمان ايجاد تحول در مديريت محيط زيست كشور است. امروز زمان ايجاد تحول در مديريت محيط زيست كشور است.به گزارش خبرنگار ايرنا ، محمد جواد محمدي زاده روز يكشنبه در مراسم توديع و معارفه معاون دريايي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست افزود:


دولت دهم دولت تحول است و هدف سازمان محيط زيست نيز ايجاد تحولي بزرگ در راستاي حفظ محيط زيست است.
وي اظهار داشت: براي رسيدن به اين هدف از تمام ظرفيت هاي موجود چه در بخش دولتي و چه خصوصي بايد استفاده كنيم.
معاون رييس جمهور ادامه داد: از مديران اين سازمان چه در بخش دريا و چه تنوع زيستي انتظارداريم كه در ساختار اين معاونت ها تحول ايجاد كنند و با استفاده از ظرفيت هاي دولتي و غير دولتي به اين مهم جامه عمل بپوشانند.
وي درباره وضعيت معاونت دريايي سازمان محيط زيست گفت: به نظر مي رسد اين معاونت را هنوز سازمان حفاظت محيط زيست نيز باور نكرده است زيرا با توجه به توان بالاي سازمان در زمينه دريا ، اين معاونت آنطور كه بايد به جايگاه اصلي خود دست نيافته است.
محمدي زاده تاكيد كرد: حوزه دريا كه كانون اصلي راهبري در موضوع دريايي است نياز به تحول و تعاملي جدي دارد و استفاده از تمام ظرفيت ها دراين زمينه جدي و مورد نياز است.
وي به حوزه تنوع زيستي اشاره كرد و گفت: حوزه هاي تحت حفاظت سازمان محيط زيست در چند سال اخير تقريبا دو برابر شده است در حالي كه نيروها كاهش يافته اند ؛ بنابراين به طور طبيعي آنطور كه شايسته است محافظت از مناطق صورت نمي گيرد و از اين رو بايد از راه هاي ميان بر كه يكي از آن كمك گرفتن از ظرفيت هاي بخش خصوصي است بهره گرفت.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست به راه اندازي يگان حفاظت در سازمان اشاره كرد و گفت: حدود يكسال است كه اين يگان در سازمان تشكيل شده است اما هنوز آنطور كه بايد به تعامل اصولي نرسيده است.
معاون رييس جمهور اظهار داشت: استفاده از ظرفيت هاي غير دولتي ، تعامل با دستگاه هاي ديگر و ايجاد تحول در وظايف برخي از انتظاراتي است كه از معاونان سازمان مي رود كه اميدواريم به زودي شاهد اين تحول در سازمان باشيم.
وي تاكيد كرد: در كل دنيا نيرو يا اعتبارات سازمان محيط زيست افزايش نيافته است در حالي كه اثربخشي آنها در اركان هاي مختلف تصميم گيري زياد شده است .
محمدي زاده ادامه داد: تحرك ، نشاط ، شادابي ، برقراري ارتباط در حوزه بين الملل ، بالا بردن توانايي ها و ايجاد ظرفيت هاي علمي و بين المللي توقعاتي است كه از معاونت هاي سازمان محيط زيست مي رود.
وي در ادامه با اشاره به سازمان ها و نهادهاي مختلف در بخش هاي مخلتف زيست محيطي و تنوع زيستي گفت: به عنوان مثال مهمترين دستگاه در حفظ تنوع زيستي در طبيعت سازمان دامپزشكي است كه همواره از آن گله منديم ، وقتي در منطقه اي بيماري رخ مي دهد كسي سراغ دامپزشكي نمي رود و نگاهها به سمت سازمان محيط زيست معطوف مي شود در حالي كه اين وظيفه معاونت طبيعي سازمان محيط زيست است تا وظايف دامپزشكي را گوشزد كند.
محمدي زاده در ادامه به برخي موج هاي رسانه اي در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه در بسياري موارد اين موج ها از درون بدنه سازمان آغاز مي شود و در برخي موارد كارشناسان سازمان حتي حوصله جواب دادن هم ندارند به عنوان مثال چندي پيش برخي از روزنامه ها نوشته بودند كه هزار آهو در منطقه شير احمد خراسان تلف شدند در حالي كه اين منطقه از آهو غني است و به دليل تغييرات اقليمي به جاي ديگري مهاجرت كردند.
محمدي زاده در پايان گفت:عزل و نصب ها در سازمان محيط زيست بدون هيچگونه گرايش هاي سياسي انجام مي شود و هدف خدمتگزاري است.


  • نویسنده : naderloo
  • تاریخ : يكشنبه 3 مهر ماه 1390
  • 1992 بازدید
  • 0 نظر