خوش آمدید

تاثير تغيير اقليم بر روي آبزيان دريا

موضوعات : Environmental-Health, Environment

تهران - رييس بخش اكولوژي منابع آبي موسسه تحقيقات شيلات ايران گفت: تاثير تغيير اقليم بر روي آبزيان به ويژه ماهيان درياها و اقيانوس ها در قالب برگزاري همايش ملي ' تغيير اقليم و آينده شيلات ' مورد بررسي قرار مي گيرد.تاثير تغيير اقليم بر روي آبزيان درياها و اقيانوس ها بررسي مي شود


حسين نگارستان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: پديده تغيير اقليم در سطح جهان تغييرات جدي را در شرايط آب و هوايي ، بارندگي ، باد ،خشكسالي و تغييرات اكولوژيك در محيط‌ هاي دريايي ، درياچه‌ ها و آب‌ هاي جاري به وجود آورده است.
وي اظهارداشت: از آنجا كه ايران در ناحيه آب و هوايي خشك و نيمه خشك قرار دارد از اين پديده مستثني نيست و در چندسال اخير شاهد كم ‌آبي و خشك شدن منابع آبي كشور وقوع كشند قرمز و ساير وقايع بوده‌ايم كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم صنعت شيلات ايران را در ابعاد مختلف صيد و آبزي پروري تحت تاثير قرار داده است.
نگارستان افزود: شيلات در دو بخش آبزي پروري و صيادي بسيار تحت تاثير تغيير اقليم است زيرا گرم شدن آب درياها و اقيانوس ها در برخي مواقع حيات ماهيان و آبزيان آن منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد ، بنابراين هر چه تغييرات اقليم بيشتر شود اثرات آن بر روي آبزيان بيشتر خواهد بود.
رييس بخش اكولوژي منابع آبي موسسه تحقيقات شيلات ايران گفت: پيش ‌بيني‌ها حاكي از شديدتر شدن اين تغييرات همزمان با پيشرفت پديده تغيير اقليم است بنابراين بايد برنامه ‌ريزي لازم براي مقابله با آنها و هماهنگي توليدات شيلاتي با شرايط اقليمي آينده كشور مد نظر قرار گيرد.
وي تصريح كرد: به اين منظور موسسه تحقيقات شيلات ايران در نظر دارد با مشاركت مراكز علمي ، دانشگاهي، ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي ، يك همايش ملي با عنوان ' تغيير اقليم و آينده شيلات ' را سال 1391 در تهران برگزار كند.
وي درباره محورهاي همايش گفت: هنوز محورهاي همايش به صورت ريز مشخص نشده اما به طور كلي ' اثرات تغيير اقليم روي صنعت شيلات ، چگونگي سازگاري با شرايط ايجاد شده در آينده و راهكارها ' محورها اصلي همايش است.کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی