خوش آمدید

اصول طراحی پروژه های بهینه سازی انرژی بخار

موضوعات : Energy

اصول محاسبه و طراحی پروژه های بهینه سازی انرژی بخار


اصول محاسبه و طراحی پروژه های بهینه سازی انرژی بخار:

مدیریت و کارايي انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک شیوه استقرار نظام مدیریت انرژی، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي نیز وجود دارد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات کارايي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را در سیستم های حرارت مرکزی با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

دوره ممیزی انرژی در بویلرها و سیستم های بخار صنعتی

 

مدت کارگاه: یک روز (چهارشنبه 23 دی ماه 1394)

مخاطبان:

مديران انرژي، اعضاي کميته هاي مديريت انرژي، سرپرستان و کارشناسان واحدهاي صنعتي و تجاري، دانشجويان و کارشناسان مرتبط با رشته هاي مهندسي انرژي و تاسيسات، کارشناسان شرکت هاي خدمات انرژي

دوره ممیزی انرژی در بویلرها و سیستم های بخار صنعتی

 

برگزارکننده:

سایت موژ و آکادمی توف ایران

ارائه دهنده:

آقای مهندس سیروس معینی (20 سال فعالیت در امور دیگ های بخار صنعتی)

آقای مهندس ابراهم ندرلو (20 سال فعالیت در امور تصفیه آب های صنعتی)

آقای مهندس مجتبی جواهری (15 سال فعالیت در امور بهینه سازی مصرف برق و مدیریت انرژی)

خانم مهندس دنیا معظمی گودرزی

سرفصل:

 1. مميزي بويلر ها و كوره ها
 2. اصول مدیریت انرژي – ضرورت و الزامات 
 3.  اصول مدیریت انرژي – استانداردها و شاخصها 
 4. تعرفه انرژي و قانون انرژي 
 5. صرفه جویی انرژي در دیگ بخار 
 6. مدیریت انرژي در کوره ها و محاسبات بالانس انرژي 
 7. تجهیزات و تکنیکهاي اندازه گیري سیستم هاي حرارتی 
 8. مبانی انتقال گرما و بازیافت انرژي تلف شده 
 9. مدیریت انرژي در سیستم هاي بخار 
 10. اصول کار و انتخاب تله هاي بخار 
 11. سوخت و محاسبات احتراق 
 12. ممیزي انرژي وچک لیست هاي انرژي 
 13. ارزیابی اقتصادي پروژه هاي مدیریت انرژي 
 14. آزمایش مدیریت انرژي در کوره 
 15. آزمایش مدیریت انرژي در بویلر 
 16. آزمایش مشعلهاي باز 
 17. آزمایش تله هاي بخار

امکانات دوره:

 1. ارائه مدرک دوره از آکادمی توف ایران
 2. ارائه مدرک بین المللی از آکادمی توف آلمان
 3. ارائه رایگان یک جلد کتاب در خصوص دیگ های بخار، تالیف اساتید دوره
 4. ارائه رایگان اکانت کاربری ویژه سایت موژ
 5. ارائه پذیرانی و ناهار

لینک ثبت نام:

دوره اصول محاسبه و طراحی پروژه های بهینه سازی و مدیریت انرژی در سیستمهای بخارکپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی