خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: بازیافت پسماند

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسي ميزان آگاهي كاركنان بهداشتي در مورد شيوه هاي سالمسازي آب آشاميدني پس از وقوع بلاياي طبيعي در سال1386-1385

موضوعات : Recycling-Waste

بررسي ميزان آگاهي كاركنان بهداشتي در مورد شيوه هاي سالمسازي آب آشاميدني پس از وقوع بلاياي طبيعي در سال1386-1385

  • 65
  • 0
ادامه مطلب

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي شهري منتخب در مورد بازيافت مواد زائد شهري اردبيل درسال 84 ـ 83

موضوعات : Recycling-Waste

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي شهري منتخب در مورد بازيافت مواد زائد شهري اردبيل درسال 84 ـ 83

  • 80
  • 0
ادامه مطلب