خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: ارزیابی اثرات زیست محیطی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

نقش میکروارگانیسم­ها در کاهش آلاینده­های زیست­محیطی استفاده از میکروارگانیسم Cupriavidus necator در تولید کوپلیمر هیدروکسی­بوتیریت و والریت

نقش میکروارگانیسم­ها در کاهش آلاینده­های زیست­محیطی: استفاده از میکروارگانیسم Cupriavidus necator در تولید کوپلیمر هیدروکسی­بوتیری