دوشنبه، 30 دي ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Biocorrosion


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
حالت مرتب سازی کنونی: محبوبیت (کمترین به بیشترین)


ویرایش  تعيين شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمايي و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني شهر ايلام در پاييز 78  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمايي و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني شهر ايلام در پاييز 78
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكربي آب تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن قم  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكربي آب تصفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن قم
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  رسوب گذاري كربنات كلسيم درخطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب شرب مجتمع نازك ماكو  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: رسوب گذاري كربنات كلسيم درخطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب شرب مجتمع نازك ماكو
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان آلودگي آب شرب در شهر زاهدان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان آلودگي آب شرب در شهر زاهدان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پايش روزانه پارامترهاي كيفي آب كارون در ايستگاه اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پايش روزانه پارامترهاي كيفي آب كارون در ايستگاه اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از رزين تبادل يون آنيوني بازي قوي مطالعه مدلهاي سينتيكي و ايزوترمي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از رزين تبادل يون آنيوني بازي قوي: مطالعه مدلهاي سينتيكي و ايزوترمي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي روند تغييرات نيترات با ميزان بارندگي در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان فسا طي سالهاي 87-86  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روند تغييرات نيترات با ميزان بارندگي در آب آشاميدني روستاهاي شهرستان فسا طي سالهاي 87-86
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقايسه و تعيين شرايط عملياتي پلي الكتروليتهاي طبيعي درتصفيه آب  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقايسه و تعيين شرايط عملياتي پلي الكتروليتهاي طبيعي درتصفيه آب
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان نيترات و نيتريت در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر زنجان 1382  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان نيترات و نيتريت در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر زنجان 1382
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شبكه آبرساني شهر بهشهر  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شبكه آبرساني شهر بهشهر
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان خورندگي وپايش كيفي منابع آب شهرستان شاهرودبا استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييGIS  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان خورندگي وپايش كيفي منابع آب شهرستان شاهرودبا استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييGIS
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري منابع آب شرب شهرستان ايلام  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري منابع آب شرب شهرستان ايلام
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي در پالايشگاه بندرعباس و ورودي به آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي در پالايشگاه بندرعباس و ورودي به آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان خورندگی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان خاش در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان خورندگی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان خاش در سال 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز، 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز، 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت
نسخه: 1 اندازه فایل: 472.06 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 22
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات
نسخه: 1 اندازه فایل: 310.27 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژی - انگلیسی به فارسی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژی - انگلیسی به فارسی
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 12 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 30
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی
نسخه: 1 اندازه فایل: 400.38 Kb
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها
نسخه: 1 اندازه فایل: 516.10 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 10 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  خوردگی و انواع آن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: خوردگی و انواع آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 861.18 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 17 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 65
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مکانیسم های خوردگی بیولوژیک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مکانیسم های خوردگی بیولوژیک
نسخه: 1 اندازه فایل: 10.78 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 10 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 81
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 17 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 101
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload