چهارشنبه، 9 بهمن ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

موضوعات مقالات


Environmental-Health

موضوع: مهندسی بهداشت محیط
تعداد مقالات 371
بازدید کلی: 270925Garbage

موضوع: زباله
تعداد مقالات 37
بازدید کلی: 115913Water

موضوع: آب
تعداد مقالات 598
بازدید کلی: 598375Occupational-health

موضوع: بهداشت حرفه ای
تعداد مقالات 364
بازدید کلی: 174779Safety-Engineering

موضوع: مهندسی ایمنی
تعداد مقالات 507
بازدید کلی: 203137Environment-Engineering

موضوع: مهندسی محیط زیست
تعداد مقالات 30
بازدید کلی: 36274Fight-carriers

موضوع: مبارزه با ناقلین
تعداد مقالات 1
بازدید کلی: 2503Wastewater

موضوع: فاضلاب
تعداد مقالات 486
بازدید کلی: 460846Air-Pollution

موضوع: آلودگی هوا
تعداد مقالات 184
بازدید کلی: 124296Environment

موضوع: مهندسی محیط زیست
تعداد مقالات 65
بازدید کلی: 65701Pollution-Soil

موضوع: آلودگی خاک
تعداد مقالات 38
بازدید کلی: 41163Health-Food

موضوع: بهداشت مواد غذایی
تعداد مقالات 130
بازدید کلی: 84358Ergonomics

موضوع: ارگونومی
تعداد مقالات 74
بازدید کلی: 44997Microbiology

موضوع: میکروبیولوژی
تعداد مقالات 16
بازدید کلی: 39169Health-Education

موضوع: آموزش بهداشت
تعداد مقالات 8
بازدید کلی: 18205Energy-Management

موضوع: مدیریت و بهینه سازی انرژی
تعداد مقالات 3
بازدید کلی: 73521Fluid-Mechanics

موضوع: مکانیک سیالات
تعداد مقالات 151
بازدید کلی: 71921Nano-Treatment

موضوع: فن آوری نانو در تصفیه فاضلاب
تعداد مقالات 12
بازدید کلی: 14385Project

موضوع: پروژه
تعداد مقالات 9
بازدید کلی: 39348Standards

موضوع: ظوابط و استاندارد ها
تعداد مقالات 24
بازدید کلی: 23254Guidelines

موضوع: دستورالعمل
تعداد مقالات 3
بازدید کلی: 9946Risk Management

موضوع: مدیریت ریسک
تعداد مقالات 117
بازدید کلی: 70530Cost Estimates

موضوع: متره و برآورد
تعداد مقالات 6
بازدید کلی: 11065Environmental-Hospital

موضوع: بهداشت محیط بیمارستان
تعداد مقالات 55
بازدید کلی: 24038Hydrology

موضوع: هیدرولوژِی
تعداد مقالات 11
بازدید کلی: 9924HSE

موضوع: سلامت ایمنی و محیط زیست
تعداد مقالات 58
بازدید کلی: 37834Psychology

موضوع: روانشناسی
تعداد مقالات 1
بازدید کلی: 536Water Supply

موضوع: آبرسانی
تعداد مقالات 41
بازدید کلی: 33898Water-Safety

موضوع: ایمنی آب آشامیدنی
تعداد مقالات 3
بازدید کلی: 6142Biocorrosion

موضوع: خوردگی زیستی
تعداد مقالات 30
بازدید کلی: 121962Nanolubricants

موضوع: نانو روانکارها
تعداد مقالات 2
بازدید کلی: 2523Water Microbiology

موضوع: میکروبیولوژی آب
تعداد مقالات 64
بازدید کلی: 28192Water Treatment Design

موضوع: طراحی تصفیه خانه آب
تعداد مقالات 29
بازدید کلی: 23581Wstewater Treatment Design

موضوع: طراحی تصفیه خانه فاضلاب
تعداد مقالات 76
بازدید کلی: 34471Wastewater Microbiology

موضوع: میکروبیولوژی فاضلاب
تعداد مقالات 15
بازدید کلی: 12333Radiation Health

موضوع: بهداشت پرتو ها
تعداد مقالات 39
بازدید کلی: 24347Solid-Waste-Compost

موضوع: کمپوست مواد زائد جامد
تعداد مقالات 33
بازدید کلی: 23141Solid Waste

موضوع: مواد زائد جامد
تعداد مقالات 365
بازدید کلی: 126035Solid Waste Landfill

موضوع: دفن بهداشتی مواد زائد جامد
تعداد مقالات 22
بازدید کلی: 17494Environmental Impact Assessment

موضوع: ارزیابی اثرات زیست محیطی
تعداد مقالات 113
بازدید کلی: 46508Solid Waste Hospital

موضوع: مواد زائد جامد بیمارستانی
تعداد مقالات 12
بازدید کلی: 11983Wastewater Industrial

موضوع: تصفیه فاضلاب صنعتی
تعداد مقالات 188
بازدید کلی: 80547Solid Waste Landfill

موضوع: بیوگاز مواد زائد جامد
تعداد مقالات 1
بازدید کلی: 1251Air Pollution Industrial

موضوع: آلودگی هوای صنعتی
تعداد مقالات 89
بازدید کلی: 46125Sound pollution

موضوع: آلودگی صوتی
تعداد مقالات 103
بازدید کلی: 51088Solid Waste Leachate

موضوع: شیرابه مواد زائد جامد
تعداد مقالات 16
بازدید کلی: 12193Wastewater Collection Network

موضوع: شبكه جمع آوري فاضلاب
تعداد مقالات 6
بازدید کلی: 6847Solid Waste Recycling

موضوع: بازیافت پسماند
تعداد مقالات 44
بازدید کلی: 26308Environmental Health Hospital

موضوع: بهداشت محیط بیمارستان
تعداد مقالات 19
بازدید کلی: 16553Environmental Health Fight carriers

موضوع: مبارزه با ناقلین
تعداد مقالات 10
بازدید کلی: 8772Water Disinfection

موضوع: گندزدایی و ضدعفونی آب
تعداد مقالات 28
بازدید کلی: 19119TLV

موضوع: حد آستانه مجاز
تعداد مقالات 785
بازدید کلی: 560860android app

موضوع: برنامه های اندروید
تعداد مقالات 4
بازدید کلی: 5839MSDS

موضوع: اطلاعات ایمنی مواد
تعداد مقالات 588
بازدید کلی: 182262MSDS

موضوع: اطلاعات ایمنی مواد
تعداد مقالات 4455
بازدید کلی: 837222Energy-Optimization

موضوع: بهینه سازی انرژی
تعداد مقالات 33
بازدید کلی: 18722


تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload