چهارشنبه، 9 بهمن ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

استفاده از مطالعه زمان جهت استفاده از مطالعه زمان جهت ارزیابی ارگونومیکی شرایط کاری- مطالعه موردی در یک شرکت خودروسازی در ایران

(618 مشاهده)
تدوین جداول بومی شده FMEA در تدوین جداول بومی شده FMEA در کارخانه سیمان اردبیل

(947 مشاهده)
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و بار کاری اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز

(211 مشاهده)
بررسی پیش بینی کنندگی سازه های بررسی پیش بینی کنندگی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل بیمارستان های آموزشی درمانی رشت

(288 مشاهده)
ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های پرستاری و تعیین آسیب های شغلی کادر پرستاری

(579 مشاهده)
مطالعه خطای انسانی با استفاده از مطالعه خطای انسانی با استفاده از تکنیک CREAM در اتاق کنترل صنعت سیمان

(478 مشاهده)
طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً مجهز- نکاتی ارزنده برای دانشجویان و محققین

(776 مشاهده)
تجزیه و تحلیل حوادث در یک شرکت تجزیه و تحلیل حوادث در یک شرکت نفتی

(542 مشاهده)
ارزیابی شتاب ارتعاش ابزارهای ارزیابی شتاب ارتعاش ابزارهای دستی و نقش دستکش ضد ارتعاش-بر اساس استاندارد ایزو

(268 مشاهده)
بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس شهید باهنر کرمان

(467 مشاهده)
بررسی ارتباط بین افت شنوایی و بررسی ارتباط بین افت شنوایی و فشار خون ناشی از سر و صدا در رانندگان اتوبوسرانی

(353 مشاهده)
بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل بر میزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل

(584 مشاهده)
بررسی نقش متغیرهای بررسی نقش متغیرهای دموگرافیک-رانندگی و خطاهای انسانی در وقوع حوادث غیر مرگبار رانندگان

(507 مشاهده)
شناسایی مخاطرات-ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات-ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها در مجتمع مس شهید باهنر

(1036 مشاهده)
بررسی ارتباط بین استرس شغلی با بررسی ارتباط بین استرس شغلی با اثرات صدا و روشنایی موضعی در دندانپزشکان مراکز دولتی و خصوصی

(645 مشاهده)
ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهای ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهای بخش اورژانس بیمارستان الزهرای کرمان با استفاده از تکنیک FMEA

(1029 مشاهده)
بررسی رفتارهای ناایمن کارگران بررسی رفتارهای ناایمن کارگران دریکی از صنایع ذوب و تولید مس درکاشان

(529 مشاهده)
بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و اثر آن بر کیفیت زندگی شهروندان

(512 مشاهده)
بررسی سلامت شغلی زنان- مطالعه بررسی سلامت شغلی زنان- مطالعه موردی در استان قم

(307 مشاهده)
بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(337 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload