دوشنبه، 29 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

استفاده از مطالعه زمان جهت استفاده از مطالعه زمان جهت ارزیابی ارگونومیکی شرایط کاری- مطالعه موردی در یک شرکت خودروسازی در ایران

(581 مشاهده)
تدوین جداول بومی شده FMEA در تدوین جداول بومی شده FMEA در کارخانه سیمان اردبیل

(907 مشاهده)
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و بار کاری اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز

(193 مشاهده)
بررسی پیش بینی کنندگی سازه های بررسی پیش بینی کنندگی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل بیمارستان های آموزشی درمانی رشت

(269 مشاهده)
ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های پرستاری و تعیین آسیب های شغلی کادر پرستاری

(545 مشاهده)
مطالعه خطای انسانی با استفاده از مطالعه خطای انسانی با استفاده از تکنیک CREAM در اتاق کنترل صنعت سیمان

(453 مشاهده)
طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً مجهز- نکاتی ارزنده برای دانشجویان و محققین

(725 مشاهده)
تجزیه و تحلیل حوادث در یک شرکت تجزیه و تحلیل حوادث در یک شرکت نفتی

(517 مشاهده)
ارزیابی شتاب ارتعاش ابزارهای ارزیابی شتاب ارتعاش ابزارهای دستی و نقش دستکش ضد ارتعاش-بر اساس استاندارد ایزو

(253 مشاهده)
بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس شهید باهنر کرمان

(444 مشاهده)
بررسی ارتباط بین افت شنوایی و بررسی ارتباط بین افت شنوایی و فشار خون ناشی از سر و صدا در رانندگان اتوبوسرانی

(335 مشاهده)
بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل بر میزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل

(558 مشاهده)
بررسی نقش متغیرهای بررسی نقش متغیرهای دموگرافیک-رانندگی و خطاهای انسانی در وقوع حوادث غیر مرگبار رانندگان

(487 مشاهده)
شناسایی مخاطرات-ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات-ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها در مجتمع مس شهید باهنر

(979 مشاهده)
بررسی ارتباط بین استرس شغلی با بررسی ارتباط بین استرس شغلی با اثرات صدا و روشنایی موضعی در دندانپزشکان مراکز دولتی و خصوصی

(563 مشاهده)
ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهای ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهای بخش اورژانس بیمارستان الزهرای کرمان با استفاده از تکنیک FMEA

(969 مشاهده)
بررسی رفتارهای ناایمن کارگران بررسی رفتارهای ناایمن کارگران دریکی از صنایع ذوب و تولید مس درکاشان

(508 مشاهده)
بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و اثر آن بر کیفیت زندگی شهروندان

(451 مشاهده)
بررسی سلامت شغلی زنان- مطالعه بررسی سلامت شغلی زنان- مطالعه موردی در استان قم

(290 مشاهده)
بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(318 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload