Tool tip
دوشنبه، 6 خرداد ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

(542 مشاهده)
بررسی آلودگی صوتی اورژانس و بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه های صوتی در gis344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سم

(271 مشاهده)
نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم های تهویه صنعتی

(520 مشاهده)
ریزاستخراج فاز جامد برپایه ریزاستخراج فاز جامد برپایه نانوجاذب های کربنی برای تجزیه آلاینده های محیط کار

(795 مشاهده)
تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت حل مساله در اپراتورهای اتاق کنترل یک پالایشگاه

(424 مشاهده)
ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311

(310 مشاهده)
مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو روش کنترل صدا مبتنی بر حذف منبع و کنترل در مسیر منابع صوتی

(271 مشاهده)
بررسی اثر روش مداخله ای بر بررسی اثر روش مداخله ای بر مدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی

(703 مشاهده)
بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر پاسخ

(639 مشاهده)
بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی

(684 مشاهده)
ارزیابی کاربردپذیری بالشتک ارزیابی کاربردپذیری بالشتک طراحی شده ویژه خطوط مونتاژ صنایع خودروسازی

(747 مشاهده)
ارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس ارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس حرارتی WBGT و TWL در کارخانه کاشی یزد

(337 مشاهده)
اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH جهت اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH جهت ارزیابی تماس استنشاقی با غبار

(719 مشاهده)
طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت کاربران لپ تاپ و نمایشگرهای صفحه لمسی

(462 مشاهده)
تعیین ارتباط عوامل فردی -شغلی و تعیین ارتباط عوامل فردی -شغلی و مواجهات فیزیکی بر غیبت از کار ناشی از بیماری در کارگران خودروسازی

(196 مشاهده)
بررسی رابطه بین میزان رضایتمندی بررسی رابطه بین میزان رضایتمندی و مشخصات فردی شاغلین در یک صنعت تولیدی شهرستان بهشهر

(339 مشاهده)
ارزیابی عوامل خطر ابتلا به ارزیابی عوامل خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش ارزیابی سریع مواجهه QEC در یک کارخانه رنگ سازی در شهرستان رشت

(465 مشاهده)
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی به روش فعالیت های تکراری شغلی OCRA در میان کارگران صنعت لبنیات شهرستان رشت

(358 مشاهده)
بررسی مسمومیت های دارویی و بررسی مسمومیت های دارویی و شیمیایی شهر سبزوار

(285 مشاهده)
بررسی شاخص های ایمنی و بهداشت بررسی شاخص های ایمنی و بهداشت حرفه ای کارگران شاغل درفرآیندجمع آوری و حمل ونقل و دفع موادزائد جامد شرکت پسماند شهرداری سبزواردر سال

(224 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload