يكشنبه، 26 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

(591 مشاهده)
بررسی آلودگی صوتی اورژانس و بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه های صوتی در gis344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سم

(287 مشاهده)
نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم های تهویه صنعتی

(610 مشاهده)
ریزاستخراج فاز جامد برپایه ریزاستخراج فاز جامد برپایه نانوجاذب های کربنی برای تجزیه آلاینده های محیط کار

(852 مشاهده)
تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت حل مساله در اپراتورهای اتاق کنترل یک پالایشگاه

(448 مشاهده)
ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311

(323 مشاهده)
مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو روش کنترل صدا مبتنی بر حذف منبع و کنترل در مسیر منابع صوتی

(290 مشاهده)
بررسی اثر روش مداخله ای بر بررسی اثر روش مداخله ای بر مدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی

(741 مشاهده)
بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر پاسخ

(674 مشاهده)
بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی

(724 مشاهده)
ارزیابی کاربردپذیری بالشتک ارزیابی کاربردپذیری بالشتک طراحی شده ویژه خطوط مونتاژ صنایع خودروسازی

(864 مشاهده)
ارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس ارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس حرارتی WBGT و TWL در کارخانه کاشی یزد

(351 مشاهده)
اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH جهت اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH جهت ارزیابی تماس استنشاقی با غبار

(775 مشاهده)
طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت کاربران لپ تاپ و نمایشگرهای صفحه لمسی

(513 مشاهده)
تعیین ارتباط عوامل فردی -شغلی و تعیین ارتباط عوامل فردی -شغلی و مواجهات فیزیکی بر غیبت از کار ناشی از بیماری در کارگران خودروسازی

(220 مشاهده)
بررسی رابطه بین میزان رضایتمندی بررسی رابطه بین میزان رضایتمندی و مشخصات فردی شاغلین در یک صنعت تولیدی شهرستان بهشهر

(353 مشاهده)
ارزیابی عوامل خطر ابتلا به ارزیابی عوامل خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش ارزیابی سریع مواجهه QEC در یک کارخانه رنگ سازی در شهرستان رشت

(514 مشاهده)
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی به روش فعالیت های تکراری شغلی OCRA در میان کارگران صنعت لبنیات شهرستان رشت

(391 مشاهده)
بررسی مسمومیت های دارویی و بررسی مسمومیت های دارویی و شیمیایی شهر سبزوار

(296 مشاهده)
بررسی شاخص های ایمنی و بهداشت بررسی شاخص های ایمنی و بهداشت حرفه ای کارگران شاغل درفرآیندجمع آوری و حمل ونقل و دفع موادزائد جامد شرکت پسماند شهرداری سبزواردر سال

(238 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload