دوشنبه، 29 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

طراحی یک ابزار پایش سریع و طراحی یک ابزار پایش سریع و کاربردیماتریکس برای سیستم های تهویه موضعی در صنایع

(332 مشاهده)
ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش تمام بدن و شوکهای تکراری بر سلامت مسافرین مترو بر اساس استاندارد ISO 1347-7

(576 مشاهده)
ارزیابی فردی و محیطی مواجهه شغلی ارزیابی فردی و محیطی مواجهه شغلی با صدا در بین کارگران سنگبریهای استان قم

(583 مشاهده)
فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون

(740 مشاهده)
فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت ارتقای تولید مطالعه موردی پالایشگاه دوم مجتمع گازی پارس جنوبی

(672 مشاهده)
شناسایی و الویت بندی عوامل موثر شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس - جنوبی

(996 مشاهده)
کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب

(820 مشاهده)
مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم برای حذف تولوئن از هوا در فرایند ازن زنی کاتالیزوری

(294 مشاهده)
ارائه یک روش جدید آنالیز قابل ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور برای آئروسل های کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG

(245 مشاهده)
طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژی جریان القایی به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی و انفجار

(251 مشاهده)
اعتباربخشی یک روش جدید طیف سنجی اعتباربخشی یک روش جدید طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز جهت آنالیز روغن های معدنی

(328 مشاهده)
بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با فرمالدهید با استفاده از روش ژل الکتروفورز تک سلولی comet assay در چند کارگاه ملامین سازی

(310 مشاهده)
بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر MTBE روی تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهای تعدیلی

(882 مشاهده)
تشخیص خواب آلودگی رانندگان تشخیص خواب آلودگی رانندگان براساس مدل ترکیبی تغییرات آنتروپومتری دینامیک چهره

(292 مشاهده)
تحلیل نسبت هزینه های زمان تلف تحلیل نسبت هزینه های زمان تلف شده به هزینه های مستقیم مربوط به حوادث ناشی از کار در یکی از شرکت های خودروسازی ایران

(291 مشاهده)
ارزیابی خیرگی ناتوان کننده در ارزیابی خیرگی ناتوان کننده در ورودی تونل های جاده ای

(330 مشاهده)
اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور

(334 مشاهده)
استخراج ایزومرهای گزیلن از استخراج ایزومرهای گزیلن از نمونه های آب و ادرار به روش Needle Trap با جاذب PDMS411 ارزیابی وضعیت عملکرد ایمنی صنعت فولاد سامان یزد با استفاده از یک شاخص پیش بینی کننده ریسک

(577 مشاهده)
ارزیابی گرما با شاخص های استرس ارزیابی گرما با شاخص های استرس حرارتی TWL و WBGT در یک دکل خشکی حفاری نفت گاز واقع دراهواز

(340 مشاهده)
ارزیابی میزان مواجهه رانندگان ارزیابی میزان مواجهه رانندگان ماشین سنگین با ارتعاش تمام بدن در یک شرکت صنعتی

(271 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload