Tool tip
شنبه، 30 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

تاثیر اخلاق حرفه ای در ارتقاء تاثیر اخلاق حرفه ای در ارتقاء محیط کار

(200 مشاهده)
اعتبارسنجی شاخص حدگرمایی کار TWL اعتبارسنجی شاخص حدگرمایی کار TWL در ارزیابی استرس گرمایی با استفاده از دمای عمقی بدن

(191 مشاهده)
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش - REBA در یک صنعت تولید قطعات خودرو

(289 مشاهده)
بررسی مهمترین مولفه ای بررسی مهمترین مولفه ای تاثیرگذار در بروز کمردرد بین کادر پرستاری جاجایی کننده بیمار

(247 مشاهده)
بررسی سطح خواب آلودگی ذهنی بررسی سطح خواب آلودگی ذهنی وتفسیری و ارتباط آن با تغییرات آنتروپومتری دینامیک چهره رانندگان

(144 مشاهده)
استفاده از پردازش تصویر در کاهش استفاده از پردازش تصویر در کاهش تصادفات رانندگی در اثر خواب آلودگی

(159 مشاهده)
بررسی عوامل مرتبط و عوارض ناشی بررسی عوامل مرتبط و عوارض ناشی از میزان استرس شغلی در رانندگان

(231 مشاهده)
مدلسازی انتشار صدا در میدان آزاد مدلسازی انتشار صدا در میدان آزاد و اعتبار سنجی آن در محوطه خارج از توربین هال یک نیروگاه گازی

(132 مشاهده)
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر عوامل زیست محیطی در یکی از کارخانجات کاشی کشور

(268 مشاهده)
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر عوامل زیان آور محیط کار در یکی از کارخانجات کاشی کشور

(152 مشاهده)
حوادث شیمیایی صنعتی- خطر رو به حوادث شیمیایی صنعتی- خطر رو به رشد در ایران

(226 مشاهده)
بررسی وضعیت ایمنی ساختمان های بررسی وضعیت ایمنی ساختمان های یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور هنگام زلزله با رویکرد HSE

(211 مشاهده)
بررسی میزان شیوع اختلالات بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل شاغل در آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم - پزشکی قزوین

(158 مشاهده)
بررسی میزان شیوع اعتیاد به بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

(315 مشاهده)
طراحی چارت کنترلی برای حوادث یک طراحی چارت کنترلی برای حوادث یک کارخانه کاغذ سازی

(214 مشاهده)
طراحی روشنایی تلفیقی محیط کار در طراحی روشنایی تلفیقی محیط کار در یک شرکت تولید قطعات اتومبیل

(257 مشاهده)
جایگاه طراحی ذاتا ایمن در صنایع جایگاه طراحی ذاتا ایمن در صنایع نفت-گاز و پتروشیمی مطالعه موردی تأسیسات فرآوری نفت

(158 مشاهده)
ریسک سرطان پستان در زنان نوبت ریسک سرطان پستان در زنان نوبت کار مروری سیستماتیک

(178 مشاهده)
تعیین مقدار نیرو حد مجاز هل دادن تعیین مقدار نیرو حد مجاز هل دادن و کشیدن بار با استفاده از جداول اسنوک

(363 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش بر کد ارزیابی بررسی تأثیر آموزش بر کد ارزیابی ریسک به روش تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی کمی شده در یکی از واحدهای شرکت تولید سیمان

(146 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload