دوشنبه، 27 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

تاثیر اخلاق حرفه ای در ارتقاء تاثیر اخلاق حرفه ای در ارتقاء محیط کار

(206 مشاهده)
اعتبارسنجی شاخص حدگرمایی کار TWL اعتبارسنجی شاخص حدگرمایی کار TWL در ارزیابی استرس گرمایی با استفاده از دمای عمقی بدن

(193 مشاهده)
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش - REBA در یک صنعت تولید قطعات خودرو

(293 مشاهده)
بررسی مهمترین مولفه ای بررسی مهمترین مولفه ای تاثیرگذار در بروز کمردرد بین کادر پرستاری جاجایی کننده بیمار

(251 مشاهده)
بررسی سطح خواب آلودگی ذهنی بررسی سطح خواب آلودگی ذهنی وتفسیری و ارتباط آن با تغییرات آنتروپومتری دینامیک چهره رانندگان

(148 مشاهده)
استفاده از پردازش تصویر در کاهش استفاده از پردازش تصویر در کاهش تصادفات رانندگی در اثر خواب آلودگی

(164 مشاهده)
بررسی عوامل مرتبط و عوارض ناشی بررسی عوامل مرتبط و عوارض ناشی از میزان استرس شغلی در رانندگان

(236 مشاهده)
مدلسازی انتشار صدا در میدان آزاد مدلسازی انتشار صدا در میدان آزاد و اعتبار سنجی آن در محوطه خارج از توربین هال یک نیروگاه گازی

(139 مشاهده)
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر عوامل زیست محیطی در یکی از کارخانجات کاشی کشور

(271 مشاهده)
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر عوامل زیان آور محیط کار در یکی از کارخانجات کاشی کشور

(157 مشاهده)
حوادث شیمیایی صنعتی- خطر رو به حوادث شیمیایی صنعتی- خطر رو به رشد در ایران

(230 مشاهده)
بررسی وضعیت ایمنی ساختمان های بررسی وضعیت ایمنی ساختمان های یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور هنگام زلزله با رویکرد HSE

(215 مشاهده)
بررسی میزان شیوع اختلالات بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل شاغل در آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم - پزشکی قزوین

(162 مشاهده)
بررسی میزان شیوع اعتیاد به بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

(319 مشاهده)
طراحی چارت کنترلی برای حوادث یک طراحی چارت کنترلی برای حوادث یک کارخانه کاغذ سازی

(218 مشاهده)
طراحی روشنایی تلفیقی محیط کار در طراحی روشنایی تلفیقی محیط کار در یک شرکت تولید قطعات اتومبیل

(261 مشاهده)
جایگاه طراحی ذاتا ایمن در صنایع جایگاه طراحی ذاتا ایمن در صنایع نفت-گاز و پتروشیمی مطالعه موردی تأسیسات فرآوری نفت

(163 مشاهده)
ریسک سرطان پستان در زنان نوبت ریسک سرطان پستان در زنان نوبت کار مروری سیستماتیک

(183 مشاهده)
تعیین مقدار نیرو حد مجاز هل دادن تعیین مقدار نیرو حد مجاز هل دادن و کشیدن بار با استفاده از جداول اسنوک

(366 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش بر کد ارزیابی بررسی تأثیر آموزش بر کد ارزیابی ریسک به روش تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی کمی شده در یکی از واحدهای شرکت تولید سیمان

(152 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload