دوشنبه، 22 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

تاثیر مدل ویژگی های شغلی بر تاثیر مدل ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازی

(239 مشاهده)
شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی در یک شرکت صنعتی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل J.S.A

(144 مشاهده)
شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی کارخانه اکستروژن مجتمع مس شهید باهنر کرمان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل J.S.A

(183 مشاهده)
بررسی عملکرد حفاظتی چهار نوع بررسی عملکرد حفاظتی چهار نوع دستکش چرمی-تفلونی-نیم تفلونی و هوبانت بر روی جوشکاران

(187 مشاهده)
بررسی تاثیر الگوهای بیورتیم بر بررسی تاثیر الگوهای بیورتیم بر روی حوادث شغلی

(514 مشاهده)
بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای جمعیت شناختی و شغلی با آسیب های ناشی از حوادث شغلی در یکی از صنایع نساجی - استان یزد

(823 مشاهده)
بررسی شاخص توانایی انجام کار بررسی شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در غرفه های میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران

(313 مشاهده)
بررسی ارتباط میان فرهنگ ایمنی و بررسی ارتباط میان فرهنگ ایمنی و رفتارهای ایمن در کارکنان خط تولید یکی از صنایع غذایی استان قزوین

(165 مشاهده)
ارزیابی روشنایی مصنوعی محیط کار ارزیابی روشنایی مصنوعی محیط کار در کارگاههای دارای نوبت کار در شهرستان تاکستان

(203 مشاهده)
تجزیه و تحلیل حوادث کار در معادن تجزیه و تحلیل حوادث کار در معادن سنگ اهن مرکزی بافق یزد

(338 مشاهده)
بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل استرس زای مرتبط با کار بین کارکنان شاغل در صنایع ریسندگی شهر قزوین

(202 مشاهده)
بررسی علل حوادث ناشی از کار در بررسی علل حوادث ناشی از کار در صنایع دخانی شمال ایران

(219 مشاهده)
بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب اشرشیاکلی در هوای اتاق عمل با استفاده از فرایند فتوکاتالیست

(619 مشاهده)
بهینه سازی فرایند جذب فنانترن بهینه سازی فرایند جذب فنانترن برروی نانوتیوب کربنی چنددیواره

(531 مشاهده)
بررسی اختلالات اندام های فوقانی بررسی اختلالات اندام های فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد

(450 مشاهده)
ارزیابی اثرات نوبت کاری بر روی ارزیابی اثرات نوبت کاری بر روی سلامتی خطوط یک و پنج شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

(320 مشاهده)
نقش پارامترهای جوی در ارتباط با نقش پارامترهای جوی در ارتباط با میزان ذرات معلق هوا در مجتمع گروه ملی فولاد ایران اهواز

(176 مشاهده)
مقایسه میزان همبستگی روش های مقایسه میزان همبستگی روش های ارزیابی پوسچر SI - ACGIH-HAL-TLV - ISO - در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میادین شهرداری تهران

(144 مشاهده)
بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر شاخص های پایش عملکرد ایمنی

(283 مشاهده)
بررسی اعتبار شاخص TWL در ارزیابی بررسی اعتبار شاخص TWL در ارزیابی استرس محیطی از طریق ارتباط آن با شاخص های دمای دهانی و دمای تمپان

(261 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload