دوشنبه، 22 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی خستگی شغلی در پرسنل یک بررسی خستگی شغلی در پرسنل یک نیروگاه حرارتی

(327 مشاهده)
بررسی شایع ترین حوادث شغلی رخ بررسی شایع ترین حوادث شغلی رخ داده در یکی از شهرک های صنعتی شمالغرب کشور

(213 مشاهده)
بررسی حوادث ناشی از کار منجر به بررسی حوادث ناشی از کار منجر به فوت آتش نشانان شاغل دریک مجتمع پتروشیمی

(182 مشاهده)
تعیین شیوع علائم تنفسی و تعیین شیوع علائم تنفسی و اختلالات اسپیرومتریک در کارگران صنایع شوینده استان قزوین

(192 مشاهده)
ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی استان یزد از نظر بهداشت پرتو

(625 مشاهده)
شناسایی وارزیابی خطاهای انسانی شناسایی وارزیابی خطاهای انسانی اپراتور اتاق کنترل واحد کشش باروش SHERPA در یک صنعت فلزی

(173 مشاهده)
ارزیابی پوسچرهای کاری و بررسی ارزیابی پوسچرهای کاری و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران چای چین شهر لاهیجان با استفاده از - روش RULA و پرسشنامه Body map

(365 مشاهده)
بررسی ارتباط مواجهه شغلی با صدا بررسی ارتباط مواجهه شغلی با صدا و فشار خون در کارکنان کارخانه سیمان اردبیل

(164 مشاهده)
کاهش ریسک ارگونومیک با استفاده کاهش ریسک ارگونومیک با استفاده از بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی وظایف کاری تکراری ART در یک صنعت داروسازی

(230 مشاهده)
بررسی سرطان های شغلی مرتبط با بررسی سرطان های شغلی مرتبط با کار در محیط های صنعتی

(162 مشاهده)
بررسی جنبه های ارگونومیک اپرون بررسی جنبه های ارگونومیک اپرون های مورد استفاده در بخش های رادیولوژی

(200 مشاهده)
بررسی ابعاد آنتروپومتریک دختران بررسی ابعاد آنتروپومتریک دختران وپسران اصفهانی

(234 مشاهده)
مدیریت ریسک با رویکرد تجزیه و مدیریت ریسک با رویکرد تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی LOPA مطالعه موردی گاز سولفید هیدروژن

(275 مشاهده)
بکارگیری شبکه های بیزی در بکارگیری شبکه های بیزی در ارزیابی ریسک ایمنی سیستم و فرآیند های کاری

(122 مشاهده)
بررسی رابطه بین آگاهی از علم بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی با اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان واحدهای آزمایشگاهی،رادیولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

(171 مشاهده)
ای- بررسی میزان علاقمندی و نگرش ای- بررسی میزان علاقمندی و نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه

(228 مشاهده)
بررسی حوادث ناشی از بررسی حوادث ناشی از کاردرکارگران شاغل در شرکت های خدمات شهری شهرستان کاشان

(157 مشاهده)
بررسی میزان نارحتی های اسکلتی بررسی میزان نارحتی های اسکلتی عضلانی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

(239 مشاهده)
بررسی ارتباط میان پارامترهای بررسی ارتباط میان پارامترهای موثر در فرهنگ ایمنی با حوادث شغلی- مطالعه موردی پروژه عمرانی

(264 مشاهده)
آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران

(215 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload