دوشنبه، 22 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صدا و پرخاشگری در افراد شاغل در صنعت

(113 مشاهده)
چشم اندازی بر مدیریت و فرهنگ چشم اندازی بر مدیریت و فرهنگ ایمنی در سازمانها

(235 مشاهده)
بررسی ایمنی سیستم اتصال به زمین بررسی ایمنی سیستم اتصال به زمین ارتینگ در واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی

(198 مشاهده)
تعیین کارایی فیلترهای هموژنوس و تعیین کارایی فیلترهای هموژنوس و هتروژنوس به منظور حذف ذرات رادیواکتیو در صنایع هسته ای

(290 مشاهده)
بررسی میزان روشنایی بخشهای بررسی میزان روشنایی بخشهای بیمارستان کودکان تبریز و ارائه راه کارهای اصلاحی

(273 مشاهده)
بررسی رفتارهای ارگونومیک و بررسی رفتارهای ارگونومیک و اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت نساجی

(205 مشاهده)
بررسی مخاطرات سلامتی کودکان بررسی مخاطرات سلامتی کودکان بازیافت زباله-در محلهای دفن بازیافت زباله-از دیدگاه بهداشت شغلی در یکی از شهرستانهای استان سمنان

(572 مشاهده)
ارزیابی مواجهه با صدا و استرس ارزیابی مواجهه با صدا و استرس گرمایی کارگران یک صنعت ذوب فلزی در استان البرز

(124 مشاهده)
بررسی استرس شغلی و ابعاد آن در بررسی استرس شغلی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان رفسنجان

(178 مشاهده)
بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان همدان

(231 مشاهده)
ارتباط بین میزان استرس شغلی و ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاری کارکنان بیمارستان مدرس

(255 مشاهده)
بررسی میزان استرس شغلی در پرسنل بررسی میزان استرس شغلی در پرسنل فوریت های پزشکی استان همدان

(205 مشاهده)
بررسی رابطه بین استرس شغلی با بررسی رابطه بین استرس شغلی با رضایت شغلی در پرسنل فوریت های پزشکی استان همدان

(236 مشاهده)
بررسی میزان استرس شغلی کارکنان بررسی میزان استرس شغلی کارکنان یک شرکت پخش فرآورده های نفتی

(204 مشاهده)
ارزیابی وضعیت کاری کارگران یک ارزیابی وضعیت کاری کارگران یک شرکت ریخته گری

(231 مشاهده)
ارائه مدل بومی رفتار و فرهنگ ارائه مدل بومی رفتار و فرهنگ ایمنی در یک شرکت خودروسازی

(167 مشاهده)
مقایسه کاربرد ضریب جذب با افت مقایسه کاربرد ضریب جذب با افت انتقال واقعی درکاهش صدا توسط عایق های صوتی

(247 مشاهده)
ارزیابی ریسک ادوات و ابزارالات ارزیابی ریسک ادوات و ابزارالات علف خرد کن به روش PHA

(226 مشاهده)
بررسی آلودگی صوتی از طریق آنالیز بررسی آلودگی صوتی از طریق آنالیز فرکانس صوت با استفاده از نرم افزار GIS

(391 مشاهده)
بررسی اسپیرومتری معاینات ادواری بررسی اسپیرومتری معاینات ادواری در سال اخیر

(199 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload