Tool tip
شنبه، 30 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی علائم سندرم ساختمان بیمار بررسی علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان شاغل در ساختمان ستادی یک شرکت نفتی

(222 مشاهده)
بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با استفاده از پرسشنامه شغلی HSE بررسی میزان آسیب های اسکلتی عضلانی در پرسنل شرکت مدیریت تولید برق بیستون -

(120 مشاهده)
ارزیابی ریسک خطرات یک صنعت ریخته ارزیابی ریسک خطرات یک صنعت ریخته گری به روش آنالیز ایمنی مشاغل

(246 مشاهده)
ارزیابی ریسک مشاغل در یک پروژه ارزیابی ریسک مشاغل در یک پروژه گازرسانی به روش ویلیام فاین

(183 مشاهده)
بررسی ارتباط بین استرس شغلی و بررسی ارتباط بین استرس شغلی و برخی مشخصه های دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان های نظامی تهران

(209 مشاهده)
ارزیابی جو ایمنی در بین کارکنان ارزیابی جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

(182 مشاهده)
توسعه مدل محاسباتی هزینه های توسعه مدل محاسباتی هزینه های غیرمستقیم در محیط کار

(218 مشاهده)
نقص های مونتاژ و هزینه ی فعالیت نقص های مونتاژ و هزینه ی فعالیت های در ارتباط با میزان پیچیدگی و ارگونومی مونتاژ در مونتاژ دستی

(175 مشاهده)
بررسی میدانهای الکتریکی و بررسی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در اتاق کنترل نیروگاه برق یک شرکت صنعتی

(170 مشاهده)
ارزیابی پرتوهای غیر یونیزان ارزیابی پرتوهای غیر یونیزان مادون قرمز و ماوراء بنفش ناشی از جوشکاری با آرگون و جوشکاری با قوس الکتریکی

(184 مشاهده)
ارزیابی میزان مواجهه با فیوم های ارزیابی میزان مواجهه با فیوم های ناشی از جوشکاری با آرگون و جوشکاری با قوس الکتریکی

(160 مشاهده)
کاربرد GIS در پایش آزردگی صوتی کاربرد GIS در پایش آزردگی صوتی ناشی از کارخانه ی اُلفین مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر-ایران

(217 مشاهده)
آزردگی ناشی از صوت و دیدگاه آزردگی ناشی از صوت و دیدگاه ساکنین شهر بیرجند در ارتباط با اثرات آلودگی صوتی

(236 مشاهده)
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری جوشکاران یکی از کارخانجات کشتی سازی انزلی

(234 مشاهده)
سنجش فاکتورهای روانی اجتماعی و سنجش فاکتورهای روانی اجتماعی و رابطه آن با میزان استرس در کارکنان صنعت مس

(210 مشاهده)
بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

(167 مشاهده)
بررسی ارتباط بار ذهنی کار و بررسی ارتباط بار ذهنی کار و سلامت عمومی در رانندگان اتوبوسهای مسافربری برون شهری در پایانه جنوب تهران

(149 مشاهده)
ارزیابی ریسک حریق در یک شرکت ارزیابی ریسک حریق در یک شرکت تولید مخزن مواد با استفاده از روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق

(166 مشاهده)
طراحی برنامه آموزش بهداشت حرفه طراحی برنامه آموزش بهداشت حرفه ای بیان یک تجربه

(277 مشاهده)
ایستگاه بهگر و خانۀ بهداشت ایستگاه بهگر و خانۀ بهداشت کارگری-گزینه هایی مناسب و مؤثر در بهبود وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههای فعال در زندانهای کشور

(205 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload