دوشنبه، 27 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی علائم سندرم ساختمان بیمار بررسی علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان شاغل در ساختمان ستادی یک شرکت نفتی

(227 مشاهده)
بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با استفاده از پرسشنامه شغلی HSE بررسی میزان آسیب های اسکلتی عضلانی در پرسنل شرکت مدیریت تولید برق بیستون -

(126 مشاهده)
ارزیابی ریسک خطرات یک صنعت ریخته ارزیابی ریسک خطرات یک صنعت ریخته گری به روش آنالیز ایمنی مشاغل

(256 مشاهده)
ارزیابی ریسک مشاغل در یک پروژه ارزیابی ریسک مشاغل در یک پروژه گازرسانی به روش ویلیام فاین

(188 مشاهده)
بررسی ارتباط بین استرس شغلی و بررسی ارتباط بین استرس شغلی و برخی مشخصه های دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان های نظامی تهران

(215 مشاهده)
ارزیابی جو ایمنی در بین کارکنان ارزیابی جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

(187 مشاهده)
توسعه مدل محاسباتی هزینه های توسعه مدل محاسباتی هزینه های غیرمستقیم در محیط کار

(223 مشاهده)
نقص های مونتاژ و هزینه ی فعالیت نقص های مونتاژ و هزینه ی فعالیت های در ارتباط با میزان پیچیدگی و ارگونومی مونتاژ در مونتاژ دستی

(179 مشاهده)
بررسی میدانهای الکتریکی و بررسی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در اتاق کنترل نیروگاه برق یک شرکت صنعتی

(175 مشاهده)
ارزیابی پرتوهای غیر یونیزان ارزیابی پرتوهای غیر یونیزان مادون قرمز و ماوراء بنفش ناشی از جوشکاری با آرگون و جوشکاری با قوس الکتریکی

(189 مشاهده)
ارزیابی میزان مواجهه با فیوم های ارزیابی میزان مواجهه با فیوم های ناشی از جوشکاری با آرگون و جوشکاری با قوس الکتریکی

(164 مشاهده)
کاربرد GIS در پایش آزردگی صوتی کاربرد GIS در پایش آزردگی صوتی ناشی از کارخانه ی اُلفین مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر-ایران

(221 مشاهده)
آزردگی ناشی از صوت و دیدگاه آزردگی ناشی از صوت و دیدگاه ساکنین شهر بیرجند در ارتباط با اثرات آلودگی صوتی

(242 مشاهده)
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری جوشکاران یکی از کارخانجات کشتی سازی انزلی

(240 مشاهده)
سنجش فاکتورهای روانی اجتماعی و سنجش فاکتورهای روانی اجتماعی و رابطه آن با میزان استرس در کارکنان صنعت مس

(215 مشاهده)
بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

(170 مشاهده)
بررسی ارتباط بار ذهنی کار و بررسی ارتباط بار ذهنی کار و سلامت عمومی در رانندگان اتوبوسهای مسافربری برون شهری در پایانه جنوب تهران

(153 مشاهده)
ارزیابی ریسک حریق در یک شرکت ارزیابی ریسک حریق در یک شرکت تولید مخزن مواد با استفاده از روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق

(172 مشاهده)
طراحی برنامه آموزش بهداشت حرفه طراحی برنامه آموزش بهداشت حرفه ای بیان یک تجربه

(279 مشاهده)
ایستگاه بهگر و خانۀ بهداشت ایستگاه بهگر و خانۀ بهداشت کارگری-گزینه هایی مناسب و مؤثر در بهبود وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههای فعال در زندانهای کشور

(211 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload