دوشنبه، 22 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

رعایت نکات ایمنی در مراکز رعایت نکات ایمنی در مراکز پرتودرمانی مجهزبه سیستم مولدینگ

(207 مشاهده)
طبقه بندی و ارزیابی ریسک خطاهای طبقه بندی و ارزیابی ریسک خطاهای پزشکان بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین توسط تکنیک SHERPA

(147 مشاهده)
بررسی وضعیت سلامت و بیماری در بررسی وضعیت سلامت و بیماری در بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان دامغان

(166 مشاهده)
بررسی و ارزیابی میزان راحتی و بررسی و ارزیابی میزان راحتی و آسایش بالشتک حمایت کننده کمر در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

(188 مشاهده)
استرس شغلی و رابطه ی آن با سلامت استرس شغلی و رابطه ی آن با سلامت روان

(149 مشاهده)
بررسی ارتباط بین اعتیاد به سیگار بررسی ارتباط بین اعتیاد به سیگار با آسیب تنفسی درکارگران شاغل در کارگاه سد کارون

(165 مشاهده)
بررسی اعمال نایمن در بین کارگران بررسی اعمال نایمن در بین کارگران یک صنعت فولاد در استان خوزستان

(168 مشاهده)
ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی در یک شرکت تولیدی به روش FMEA

(149 مشاهده)
ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی مخازن تحت فشار گاز مایع به روش PHA ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال کارگران پرسکار به روش RULA

(414 مشاهده)
بررسی بیماریهای شایع در یک بررسی بیماریهای شایع در یک کارخانه صنعتی در شهر رشت

(325 مشاهده)
تحلیل ارتباط بین خصوصیات تحلیل ارتباط بین خصوصیات دموگرافی افراد با میزان رفتارهای ناایمن

(469 مشاهده)
نگاهی به عوامل موثر بر بهداشت نگاهی به عوامل موثر بر بهداشت روانی شاغلین در محیط کار

(206 مشاهده)
بررسی شیوع درماتیت دست بررسی شیوع درماتیت دست درکارگران ساختمانی

(267 مشاهده)
بررسی نوع و میزان خطای انسانی در بررسی نوع و میزان خطای انسانی در کارکنان بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاههای تشخیص طبی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

(214 مشاهده)
بررسی فراوانی اعتیاد به مواد بررسی فراوانی اعتیاد به مواد مخدر و علل مصرف آن درکارگران شهرک جوشکاری شهر زاهدان

(174 مشاهده)
به کارگیری الگوریتم های مبتنی بر به کارگیری الگوریتم های مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی در ردیابی خستگی ذهنی رانندگان

(230 مشاهده)
ارزیابی تراز فشار صدا-میزان ارزیابی تراز فشار صدا-میزان آگاهی و نگرش کارکنان بخش های مختلف در یکی از بیمارستان های آموزشی زاهدان

(169 مشاهده)
ارتباط ایمنی و بهداشت حرفه ای با ارتباط ایمنی و بهداشت حرفه ای با امنیت شغلی کارکنان در سازمان ها

(198 مشاهده)
بررسی اهمیت نقش مصالح ساختمانی بررسی اهمیت نقش مصالح ساختمانی به عنوان جاذب صدا در منازل مسکونی

(195 مشاهده)
عملکرد شناختی رانندگان در عملکرد شناختی رانندگان در مواجهه با صدای ترافیک - برونگرایی

(127 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload