پنجشنبه، 30 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی رابطه بین مدت زمان کار بررسی رابطه بین مدت زمان کار روزانه با پایانه های نمایشگرهای دیداری VDT و اختلالات خواب در کارکنان بانک شهر سنندج

(239 مشاهده)
عوارض اسکلتی عضلانی در میان عوارض اسکلتی عضلانی در میان اپراتورهای مرکز تلفن در شهر تبریز

(231 مشاهده)
شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و رابطه آن با پوسچر کاری در بافندگان فرش دستباف شهر سنندج

(230 مشاهده)
ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال در جوشکاران به روش REBA

(234 مشاهده)
ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA

(241 مشاهده)
مدیریت پسمانهای پرتوزا در مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر

(671 مشاهده)
ارزیابی مواجهه پوستی در ارزیابی مواجهه پوستی در تعمیرکاران خودرو- کاربرد روش DREAM ارزیابی شدت روشنایی مصنوعی خوابگاه های پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

(216 مشاهده)
تخمین نیروی فشاری وارد بر مهره تخمین نیروی فشاری وارد بر مهره چهارم و پنجم کمر با استفاده از تکنیک الکترومیوگرافی سطحی نرمال شده در کارگران صنایع غذایی

(368 مشاهده)
بررسی و کنترل صدا در آزمایشگاه بررسی و کنترل صدا در آزمایشگاه بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

(245 مشاهده)
آنالیز درک دانشجویان بهداشت آنالیز درک دانشجویان بهداشت حرفه ای نسبت به برچسب های نگهداری مواد شیمیایی سیستم هماهنگ جهانی GHS فرهنگ ایمنی

(220 مشاهده)
آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای آزمایشگاهها به روش CAHP

(264 مشاهده)
ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شاغل در دو واحد بهداشتی -درمانی تامین اجتماعی مازندران

(221 مشاهده)
بررسی وضعیت ابتلا به ناراحتی های بررسی وضعیت ابتلا به ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری شهرستان پیشوا به روش ROSA

(214 مشاهده)
بررسی تاثیر لایه هوا در تغییرات بررسی تاثیر لایه هوا در تغییرات ضریب جذب صوتی برخی از مواد آکوستیکی

(213 مشاهده)
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران زن شهر یزد

(190 مشاهده)
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران مرد و زن

(245 مشاهده)
بررسی ارتباط نوع برنامه بررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاری با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل FAID ارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به روش RULA درشهر یزد

(214 مشاهده)
اثر نوبتکاری و بار ذهنی کار بر اثر نوبتکاری و بار ذهنی کار بر خستگی پرستاران بخش مراقبت های ویژه

(198 مشاهده)
بررسی عدم نظارت و رابطه آن با سن بررسی عدم نظارت و رابطه آن با سن و سطح تحصیلات در حوادث ناشی از کار

(155 مشاهده)
بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و REBA به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در وظایف مختلف

(276 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload