Tool tip
شنبه، 30 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی رابطه بین مدت زمان کار بررسی رابطه بین مدت زمان کار روزانه با پایانه های نمایشگرهای دیداری VDT و اختلالات خواب در کارکنان بانک شهر سنندج

(227 مشاهده)
عوارض اسکلتی عضلانی در میان عوارض اسکلتی عضلانی در میان اپراتورهای مرکز تلفن در شهر تبریز

(224 مشاهده)
شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و رابطه آن با پوسچر کاری در بافندگان فرش دستباف شهر سنندج

(225 مشاهده)
ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال در جوشکاران به روش REBA

(227 مشاهده)
ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA

(235 مشاهده)
مدیریت پسمانهای پرتوزا در مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر

(640 مشاهده)
ارزیابی مواجهه پوستی در ارزیابی مواجهه پوستی در تعمیرکاران خودرو- کاربرد روش DREAM ارزیابی شدت روشنایی مصنوعی خوابگاه های پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

(205 مشاهده)
تخمین نیروی فشاری وارد بر مهره تخمین نیروی فشاری وارد بر مهره چهارم و پنجم کمر با استفاده از تکنیک الکترومیوگرافی سطحی نرمال شده در کارگران صنایع غذایی

(354 مشاهده)
بررسی و کنترل صدا در آزمایشگاه بررسی و کنترل صدا در آزمایشگاه بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

(240 مشاهده)
آنالیز درک دانشجویان بهداشت آنالیز درک دانشجویان بهداشت حرفه ای نسبت به برچسب های نگهداری مواد شیمیایی سیستم هماهنگ جهانی GHS فرهنگ ایمنی

(216 مشاهده)
آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای آزمایشگاهها به روش CAHP

(258 مشاهده)
ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شاغل در دو واحد بهداشتی -درمانی تامین اجتماعی مازندران

(210 مشاهده)
بررسی وضعیت ابتلا به ناراحتی های بررسی وضعیت ابتلا به ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری شهرستان پیشوا به روش ROSA

(202 مشاهده)
بررسی تاثیر لایه هوا در تغییرات بررسی تاثیر لایه هوا در تغییرات ضریب جذب صوتی برخی از مواد آکوستیکی

(208 مشاهده)
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران زن شهر یزد

(178 مشاهده)
ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران مرد و زن

(241 مشاهده)
بررسی ارتباط نوع برنامه بررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاری با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل FAID ارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به روش RULA درشهر یزد

(210 مشاهده)
اثر نوبتکاری و بار ذهنی کار بر اثر نوبتکاری و بار ذهنی کار بر خستگی پرستاران بخش مراقبت های ویژه

(187 مشاهده)
بررسی عدم نظارت و رابطه آن با سن بررسی عدم نظارت و رابطه آن با سن و سطح تحصیلات در حوادث ناشی از کار

(148 مشاهده)
بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و REBA به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در وظایف مختلف

(271 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload