سه شنبه، 28 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی میزان تأثیر نانوذره ی بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر پارامترهای اسپرم انسانی

(526 مشاهده)
مقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن مقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن نفتی به روش های ETBA و HAZOP بررسی میزان تاثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی آن روی بهره وری کارمندان بانک

(757 مشاهده)
های تقلیل فشار گاز شهری - های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی جامع برای تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS با استفاده از ترکیب روشهای FMEA- FuHA- TESEO- Bow tie

(601 مشاهده)
اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales گرمایی برای ارزیابی استرس گرمایی در شرایط آزمایشگاهی

(539 مشاهده)
بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردی بر بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردی بر شاخص توانایی کار WAI در کارکنان یک شرکت لبنی

(425 مشاهده)
ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دمای تر گویسان -شاخص نمره استرین گرمایی و دمای دهانی در شاغلین قنادی شهر اصفهان

(492 مشاهده)
ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاری و در مواجهه با آب و هوای گرم در شرایط کنترل شده اصفهان

(562 مشاهده)
بررسی تغییر آلاینده های خروجی از بررسی تغییر آلاینده های خروجی از دودکش بخاری گاز سوز خانگی در ماه های سرد سال

(466 مشاهده)
بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در مواجهه با شرایط گرم آزمایشگاهی در دو سطح فعالیت

(470 مشاهده)
بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت

(531 مشاهده)
ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری آسم

(498 مشاهده)
فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک صنعت

(460 مشاهده)
تعیین بار کاری کارگران تعیین بار کاری کارگران مونتاژکار و رابطه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی و تعهد سازمانی

(521 مشاهده)
بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک

(514 مشاهده)
بررسی علل استفاده و عدم استفاده بررسی علل استفاده و عدم استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسوراران شهر اصفهان

(559 مشاهده)
ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع مونتاژ

(501 مشاهده)
بررسی خواص جذب صوت در فراورده بررسی خواص جذب صوت در فراورده های چوبی

(392 مشاهده)
ارزیابی خستگی عضله به روش MFA Muscle ارزیابی خستگی عضله به روش MFA Muscle FatigueAssessment در یکی از صنایع

(612 مشاهده)
بررسی تاثیر سیستم تهویه بررسی تاثیر سیستم تهویه خودرو-سوخت و استعمال دخانیات درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروی تندر

(654 مشاهده)
بررسی علل مراجعین تغییر شغل به بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

(611 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload