سه شنبه، 28 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی حوادث سالیانه کشاورزان بررسی حوادث سالیانه کشاورزان حادثه دیده مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی

(516 مشاهده)
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان درمانی و اداری بیمارستان شفا

(640 مشاهده)
شناسایی خطاهای انسانی در آتش شناسایی خطاهای انسانی در آتش باری معدن سنگ آهن بااستفاده از روش SHERPA بررسی میزان مواجهه فردی و محیطی با گرد و غبار کل پلی وینیل کلراید در یکی از صنایع تولید پلاستیک

(568 مشاهده)
ارزیابی ارگونومیک اختلالات ارزیابی ارگونومیک اختلالات اسکلتی عضلانی به روش – QEC در باغداران شهرستان نیشابور

(448 مشاهده)
بررسی وضعیت توزیع ترازهای صوتی و بررسی وضعیت توزیع ترازهای صوتی و پهنه بندی آن با نرم افزار Surfer در یک مجتمع صنعتی واقع در خراسان شمالی

(681 مشاهده)
بررسی ارتباط افت شنوایی ودرصد بررسی ارتباط افت شنوایی ودرصد معلولیت شنوایی ناشی ازکار با سن درکارگران صنعت نجاری استان قم

(283 مشاهده)
بررسی نقش مواد نانوآکوستیک در بررسی نقش مواد نانوآکوستیک در کنترل آلودگی صوتی

(465 مشاهده)
بررسی غلظت منواکسید کربن در هوای بررسی غلظت منواکسید کربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان های مسکونی شهر اردبیل

(728 مشاهده)
ارزیابی مطلوبیت سیستمهای تهویه ارزیابی مطلوبیت سیستمهای تهویه اتاقهای عمل بیمارستانهای منتخب کشور به منظور کنترل عفونت

(542 مشاهده)
بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مؤثر بر آن دربین پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قم

(478 مشاهده)
پایش و اندازه گیری همزمان پایش و اندازه گیری همزمان ترکیبات بنزن-تولوئن-اتیل بنزن و زایلن در هوای اطراف ایستگاه های سوخت وسایل نقلیه- مطالعه انتشارات ناشی از ایستگاه های پمپ بنزین و CNG

(570 مشاهده)
بررسی رابطه هوش هیجانی با استرس بررسی رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی معلمان مقطع راهنمایی

(600 مشاهده)
مخاطرات شغلی سوپروایزر پرستاری - مخاطرات شغلی سوپروایزر پرستاری - مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوی استقرایی

(542 مشاهده)
تاثیر آموزش ارگونومی بر تاثیر آموزش ارگونومی بر تغییرمیزان آگاهی،نگرش و عملکرد و فراوانی درد کارگران بسته بندی در زاهدان

(448 مشاهده)
اعتبارسنجی پرسشنامه ی تخلفات اعتبارسنجی پرسشنامه ی تخلفات رانندگان اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهری

(454 مشاهده)
میزان مواجهه با بنزن میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به روش میکرو استخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازی در پمپ بنزین های شهر یزد

(523 مشاهده)
ارگوسکوپی- ارگونومی در جراحی ارگوسکوپی- ارگونومی در جراحی لاپاراسکوپی

(485 مشاهده)
بررسی وضعیت مواجهه با صدا و بررسی وضعیت مواجهه با صدا و آلودگی صوتی در شاغلین مجاورخیابانها و میادین پرترافیک شهر قم

(448 مشاهده)
ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های منتخب استان قم

(457 مشاهده)
بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در خشکشویی های مدرن و قدیمی شهر قم

(491 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload