دوشنبه، 29 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

تعیین اثر آموزش ارگونومی بر تعیین اثر آموزش ارگونومی بر میزان ریسک ارگونومی در کارگران آرماتوربند ساختمان سازی گنبد کاووس

(582 مشاهده)
مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران ومشاوران شاغل در شهرستان گناباد

(388 مشاهده)
مطالعه استرس شغلی و ارتباط آن با مطالعه استرس شغلی و ارتباط آن با اعمال ناایمن درکارکنان واحد تعمیرات یک مجتمع پتروشیمی

(217 مشاهده)
بررسی تناسبی میزان روشنایی محیط بررسی تناسبی میزان روشنایی محیط کار و اثرات آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطای انسانی کارگران شرکت کناف تهران

(243 مشاهده)
بررسی امکان کاربرد شاخص UTCI در بررسی امکان کاربرد شاخص UTCI در ارزیابی شغلی استرس حرارتی مطالعه موردی- کارخانه های آجر ماشینی شاهرود -ایران

(676 مشاهده)
ارزیابی و بررسی صدای محیط کار بر ارزیابی و بررسی صدای محیط کار بر شنوایی کارگران شرکت کناف تهران

(403 مشاهده)
بررسی میزان کاهندگی صدا در یک بررسی میزان کاهندگی صدا در یک نانو کامپوزیت پلیمری در راستای ساخت ایرپلاگ

(338 مشاهده)
بررسی عوامل زیان آور محیط کار بررسی عوامل زیان آور محیط کار غسالخانه و بررسی تاثیرات ناشی از این عوامل بر روی نفر غسال زن

(312 مشاهده)
بررسی وضعیت های کار و ریسک بررسی وضعیت های کار و ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگاههای کوچک

(564 مشاهده)
بررسی اثر مواجهه توأم سروصدا و بررسی اثر مواجهه توأم سروصدا و گرما بر روی فشارخون مردان در اتاقک شرایط جوی

(373 مشاهده)
اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان

(379 مشاهده)
بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی با شاخص های نمره استرین گرمایی و استرین فیزیولوژیکی در شرایط گرم آزمایشگاهی

(217 مشاهده)
بررسی مواجهه کارکنان یک نیروگاه بررسی مواجهه کارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی و اثر آن بر خواب آنان

(262 مشاهده)
مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب های اندام فوقانی در رانندگان خودرو های سنگین معدن

(416 مشاهده)
بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

(562 مشاهده)
ارزیابی عوامل خطر و شیوع ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک - RULA

(478 مشاهده)
ارزیابی پارامترهای مرتبط با ارزیابی پارامترهای مرتبط با اسپیرو متری در کارگران صنایع مختلف شهرستان تویسرکان

(422 مشاهده)
تعیین سازه و اعتبار سنجی یک روش تعیین سازه و اعتبار سنجی یک روش پرسشنامه ای جهت ارزیابی استرین گرمایی زنان در محیط کار

(576 مشاهده)
بررسی ارتباط بین پارامترهای بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسلامی تحت شرایط جوی کنترل شده آزمایشگاهی

(499 مشاهده)
بررسی تنش های ارگونومیکی بررسی تنش های ارگونومیکی کارمندان اداری شرکت مخابرات با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری

(631 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload