دوشنبه، 29 مهر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در کارگاههای نجاری

(908 مشاهده)
بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای رادون Rn در منازل مسکونی شهر قم

(730 مشاهده)
شناسایی و بررسی عوامل فردی-شغلی شناسایی و بررسی عوامل فردی-شغلی و سازمانی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی- مطالعه موردی بر روی اعضای هیات علمی

(632 مشاهده)
رهیافتهای اقتصادی-ضرورتی رهیافتهای اقتصادی-ضرورتی انکارناپذیر برای تحول و توسعه ایمنی و بهداشت شغلی- الگوی مشارکت کارفرمایان

(577 مشاهده)
آنالیز ایمنی داربست بندی در یک آنالیز ایمنی داربست بندی در یک پالایشگاه و اثر بخشی راههای کنترلی

(652 مشاهده)
ارزیابی اهمیت فاکتورهای جو ارزیابی اهمیت فاکتورهای جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی با استفاده از روش آنتروپی

(803 مشاهده)
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان آورشیمیایی دریک صنعت تولید سموم و آفت کش

(911 مشاهده)
بکارگیری نرم افزار PHA-Pro در بکارگیری نرم افزار PHA-Pro در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو

(1068 مشاهده)
ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار و عوامل موثر براختلالات اسکلتی عضلانی آرایشگران شهر رشت

(576 مشاهده)
بررسی استرس شغلی کارکنان سازمان بررسی استرس شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی شهر شیراز

(675 مشاهده)
ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش های ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش های ایمنی و بهداشت حرفه ای

(865 مشاهده)
ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم های مدیریتی HSE و OHSAS

(813 مشاهده)
تعیین روابط بین حساسیت و آزار تعیین روابط بین حساسیت و آزار دهندگی با کمیت های تراز فشار صوت-شاخص PNC و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستان های شهر بهبهان

(583 مشاهده)
تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه روش های کنترل صدا در بیمارستان های شهر بهبهان

(565 مشاهده)
بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صدای شغلی و کیفیت خواب افراد بهداشت روانی شاغلین

(606 مشاهده)
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در میان کارکنان نانوایی های شهر سنندج

(767 مشاهده)
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بروز بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بروز عوارض اسکلتی عضلانی در میان کشاورزان

(792 مشاهده)
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBA در سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

(826 مشاهده)
سنجش مولفه های بهداشت-ایمنی و سنجش مولفه های بهداشت-ایمنی و محیط محله- یک مطالعه موردی مبتنی بر ابتکارات جامعه محور در شهر تهران

(806 مشاهده)
ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش REBA ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش REBA و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی

(583 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload