Tool tip
دوشنبه، 6 خرداد ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در کارگاههای نجاری

(827 مشاهده)
بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای رادون Rn در منازل مسکونی شهر قم

(652 مشاهده)
شناسایی و بررسی عوامل فردی-شغلی شناسایی و بررسی عوامل فردی-شغلی و سازمانی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی- مطالعه موردی بر روی اعضای هیات علمی

(604 مشاهده)
رهیافتهای اقتصادی-ضرورتی رهیافتهای اقتصادی-ضرورتی انکارناپذیر برای تحول و توسعه ایمنی و بهداشت شغلی- الگوی مشارکت کارفرمایان

(552 مشاهده)
آنالیز ایمنی داربست بندی در یک آنالیز ایمنی داربست بندی در یک پالایشگاه و اثر بخشی راههای کنترلی

(608 مشاهده)
ارزیابی اهمیت فاکتورهای جو ارزیابی اهمیت فاکتورهای جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی با استفاده از روش آنتروپی

(758 مشاهده)
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان آورشیمیایی دریک صنعت تولید سموم و آفت کش

(832 مشاهده)
بکارگیری نرم افزار PHA-Pro در بکارگیری نرم افزار PHA-Pro در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو

(1003 مشاهده)
ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار و عوامل موثر براختلالات اسکلتی عضلانی آرایشگران شهر رشت

(551 مشاهده)
بررسی استرس شغلی کارکنان سازمان بررسی استرس شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی شهر شیراز

(631 مشاهده)
ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش های ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش های ایمنی و بهداشت حرفه ای

(808 مشاهده)
ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم های مدیریتی HSE و OHSAS

(764 مشاهده)
تعیین روابط بین حساسیت و آزار تعیین روابط بین حساسیت و آزار دهندگی با کمیت های تراز فشار صوت-شاخص PNC و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستان های شهر بهبهان

(537 مشاهده)
تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه روش های کنترل صدا در بیمارستان های شهر بهبهان

(517 مشاهده)
بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صدای شغلی و کیفیت خواب افراد بهداشت روانی شاغلین

(561 مشاهده)
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در میان کارکنان نانوایی های شهر سنندج

(739 مشاهده)
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بروز بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بروز عوارض اسکلتی عضلانی در میان کشاورزان

(751 مشاهده)
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBA در سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

(781 مشاهده)
سنجش مولفه های بهداشت-ایمنی و سنجش مولفه های بهداشت-ایمنی و محیط محله- یک مطالعه موردی مبتنی بر ابتکارات جامعه محور در شهر تهران

(768 مشاهده)
ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش REBA ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش REBA و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی

(561 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload