شنبه، 3 تير ماه، 1396
سبد خرید
منوی اصلی


برگزاری رسمی دوره های NEBOSH در ایران

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : بهداشت حرفه ای

ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در

(ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعات خودرو)

(256 مشاهده)
استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران

(استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران بیمارستانی برای ارزیابی ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کادر بیمارستانی)

(275 مشاهده)
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های

(بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های منتخب)

(218 مشاهده)
بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی

(بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی)

(204 مشاهده)
ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع

(ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع مونتاژ)

(227 مشاهده)
بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی

(بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک)

(215 مشاهده)
فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک

(فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک صنعت)

(204 مشاهده)
ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری

(ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری آسم)

(243 مشاهده)
بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن

(بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت)

(201 مشاهده)
بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در

(بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در مواجهه با شرایط گرم آزمایشگاهی در دو سطح فعالیت)

(189 مشاهده)
ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح

(ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاری و در مواجهه با آب و هوای گرم در شرایط کنترل شده اصفهان)

(196 مشاهده)
اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales

(اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales گرمایی برای ارزیابی استرس گرمایی در شرایط آزمایشگاهی)

(213 مشاهده)
های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی

(های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی جامع برای تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS با استفاده از ترکیب روشهای FMEA- FuHA- TESEO- Bow tie)

(209 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر

(بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر پارامترهای اسپرم انسانی)

(194 مشاهده)
بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در

(بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در خشکشویی های مدرن و قدیمی شهر قم)

(234 مشاهده)
ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های

(ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های منتخب استان قم)

(213 مشاهده)
میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به

(میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به روش میکرو استخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازی در پمپ بنزین های شهر یزد)

(196 مشاهده)
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در

(بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان درمانی و اداری بیمارستان شفا)

(192 مشاهده)
بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی

(بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسلامی تحت شرایط جوی کنترل شده آزمایشگاهی)

(186 مشاهده)
بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان

(بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

(179 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload

تلگرام موژ


پاسخنامه تشریحی ارشد 92 ززولی