Tool tip
جمعه، 28 تير ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

موژ بهداشت ایمنی محیط زیست: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : بهداشت حرفه ای

ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در

(ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعات خودرو)

(616 مشاهده)
استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران

(استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران بیمارستانی برای ارزیابی ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کادر بیمارستانی)

(714 مشاهده)
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های

(بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های منتخب)

(516 مشاهده)
بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی

(بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی)

(575 مشاهده)
ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع

(ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع مونتاژ)

(464 مشاهده)
بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی

(بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک)

(481 مشاهده)
فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک

(فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک صنعت)

(422 مشاهده)
ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری

(ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری آسم)

(456 مشاهده)
بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن

(بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت)

(495 مشاهده)
بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در

(بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در مواجهه با شرایط گرم آزمایشگاهی در دو سطح فعالیت)

(437 مشاهده)
ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح

(ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاری و در مواجهه با آب و هوای گرم در شرایط کنترل شده اصفهان)

(526 مشاهده)
اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales

(اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales گرمایی برای ارزیابی استرس گرمایی در شرایط آزمایشگاهی)

(502 مشاهده)
های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی

(های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی جامع برای تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS با استفاده از ترکیب روشهای FMEA- FuHA- TESEO- Bow tie)

(564 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر

(بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر پارامترهای اسپرم انسانی)

(490 مشاهده)
بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در

(بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در خشکشویی های مدرن و قدیمی شهر قم)

(450 مشاهده)
ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های

(ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های منتخب استان قم)

(419 مشاهده)
میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به

(میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به روش میکرو استخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازی در پمپ بنزین های شهر یزد)

(481 مشاهده)
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در

(بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان درمانی و اداری بیمارستان شفا)

(597 مشاهده)
بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی

(بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسلامی تحت شرایط جوی کنترل شده آزمایشگاهی)

(473 مشاهده)
بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان

(بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

(532 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload