شنبه، 3 تير ماه، 1396
سبد خرید
منوی اصلی


برگزاری رسمی دوره های NEBOSH در ایران

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : میکروبیولوژی آب

بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و

(بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی)

(182 مشاهده)
دانلود نرم افزار مدل‌سازی سیستم‌های آب

(دانلود نرم افزار مدل‌سازی سیستم‌های آب زیرزمینی Aquaveo GMS v7.1.7)

(573 مشاهده)
بررسي اثربازدارندگي Ulva Lactuca بر رشد و فعاليت برخي

(بررسي اثربازدارندگي Ulva Lactuca بر رشد و فعاليت برخي از باكتريهاي روده اي در سيستم آبي و آزمايشهاي كوتاه مدت)

(344 مشاهده)
بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي

(بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي اهواز)

(417 مشاهده)
بررسي آلودگي ميكروبي آب شرب شهر رابر در استان

(بررسي آلودگي ميكروبي آب شرب شهر رابر در استان كرمان در سال 78)

(429 مشاهده)
بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكي و

(بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكي و شيميايي در بخشي از زاينده رود اصفهان)

(397 مشاهده)
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي

(بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان)

(258 مشاهده)
بررسي آلودگي هاي قارچي ، انگلي و ميكروبي

(بررسي آلودگي هاي قارچي ، انگلي و ميكروبي استخرهاي عمومي شهر اروميه در سال 1379)

(345 مشاهده)
بررسي آلودگي ميكروبي در 50 نمونه يخ قالبي جمع آوري

(بررسي آلودگي ميكروبي در 50 نمونه يخ قالبي جمع آوري شده از نقاط مختلف شهر تهران در مركز تحقيقاتي و آموزشي علوم آزمايشگاهي)

(247 مشاهده)
بررسي شاخص هاي آلودگي بيولوژيكي در منابع آب

(بررسي شاخص هاي آلودگي بيولوژيكي در منابع آب آشاميدني شهرستان مباركه)

(399 مشاهده)
بررسي منابع و عوامل موثر در آلودگي نمكي منابع آب

(بررسي منابع و عوامل موثر در آلودگي نمكي منابع آب در منطقه اردبيل)

(239 مشاهده)
بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و

(بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و تشكيل بيوفيلم ميكروبي در داخل شبكه هاي توزيع آب آشاميدني)

(323 مشاهده)
تاثير لندفيل مشهد بر آلودگي منابع آب

(تاثير لندفيل مشهد بر آلودگي منابع آب زيرزميني)

(232 مشاهده)
بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در

(بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در شهرستان يزد)

(386 مشاهده)
بررسي باكتريولوژيكي آب آشاميدني وضعيت آزمايشگاه

(بررسي باكتريولوژيكي آب آشاميدني وضعيت آزمايشگاه و آمار كلر سنجي شهرستان بهار)

(338 مشاهده)
بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر

(بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر))

(331 مشاهده)
بررسي ميزان اشرشياكلي و استرپتوكوكوس فيكاليس در

(بررسي ميزان اشرشياكلي و استرپتوكوكوس فيكاليس در آبهاي ساحلي منطقه مازندران و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني (مطالعات موردي))

(275 مشاهده)
غير فعال كردن ميكروارگانيسم هاي موجود در آ‎ب

(غير فعال كردن ميكروارگانيسم هاي موجود در آ‎ب توسط اوزن ( باكتريهاي گرم مثبت و مخمرها))

(279 مشاهده)
كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم

(كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم آباد)

(334 مشاهده)
بررسي انتشار گونه‌هاي جنس آئروموناس در آب‌هاي

(بررسي انتشار گونه‌هاي جنس آئروموناس در آب‌هاي محيطي پس از سيل در استان گلستان شهريور ماه 1380)

(261 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload

تلگرام موژ


پاسخنامه تشریحی ارشد 92 ززولی