از به کار بردن نام های غیراخلاقی پرهیز کنید .

نام کاربری افراد متخلف بن خواهد شد .

از مطرح کردن بحث های سیاسی جدا پرهیز کنید .

به دعوت مدیر برای چت خصوصی پاسخ دهید .

نام کاربری
رمز ورود
تکرار رمز ورود
پست الکترونیک