خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: سم شناسی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

فراخوان پژوهشی سرطانهای ناشی از عوامل محیطی

موضوعات : Diseases

به گزارش موژ و به نقل از انجمن علمی بهداشت محیط ایران فراخوان پژوهشي در  زمينه  ارائه طرح های تحقیقاتی مبتنی بر اطلاعات ثبت سرطان، شیوه زندگی (مطالعه STEPs) و عوامل خطر محیطی از سوي معاونت بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي منتشر شده است.

ادامه مطلب