خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: عمومی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

فهرست بهای ابلاغ شده سال 1394

موضوعات : Public

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای پایه  در تمامی رشته ها به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در تهیه برآورد هزینه های اجرای پروژه های توسعه ای کشور به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد. امروز فهرست های بهای واحد پایه کلیه رشته ها  که در آغاز سال 1394، با استفاده از سامانه ملی فهرست بها و تعدیل تهیه و ابلاغ شده است را برای شما کاربران گرامی سایت موژ قرار داده ایم. در ادامه می توانید تمامی فهرست های بهای سال 1394 را دانلود نمایید.

ادامه مطلب