بهداشت ایمنی محیط زیست موژ: کتاب دانشگاهی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

دانلود Water 4.0 The Past Present and Future

موضوعات : Ebook

هما ما تا حدودی از تکنولوژی آب و سیستم های مرتبط با آن مطلع هستیم، سیستم های آبرسانی، سیستم های تصفیه آب و...همه این تکنولوژی ها امروزه با چالشهای مختلفی روبروهستند.

ادامه مطلب

کتاب Environmental Water Advances in Treatment

موضوعات : Ebook

کتاب “Environmental Water Advances in Treatment Remediation and Recycling” روشهای مختلف تصفیه‌ فاضلاب، تکنیک‌های تصفیه و بازیافت مانند جذب، فیلتراسیون غشایی و اسمز معکوس را مورد بحث قرار می‌دهد.

ادامه مطلب

دانلود کتاب Industrial Composting

موضوعات : Ebook

تهیه کود کمپوست به‌ عنوان آخرین مرحله فرآیند بازیافت، از زمان‌های قدیم مورد استفاده قرار گرفته است. امکان تهیه کود برای کاهش آلودگی های محیط زیست، امری ضروری است.

ادامه مطلب